Vysoce účinné a progresivní vytápění pomocí zemního tepla

Je nejvyšší čas začít intenzivněji chránit ovzduší! A může k tomu aktivně přispět každý z nás. Kdo chce při výrobě tepla snížit nebo dokonce zcela zamezit tvorbě CO2 emisí, škodlivých pro ovzduší, pro toho jsou ideálním řešením vysoce účinná tepelná čerpadla země/voda Vitocal 300-G a Vitocal 200-G. Pokud jsou provozována na 100 % s ekologickou elektřinou, vyrobí teplo k vytápění a k ohřevu pitné vody prakticky bez tvorby CO2. A to s vysokou účinností: z jedné kilowatthodiny elektřiny a tepla ze země vyrobí asi pětinásobek užitečné energie!

Vitocal 300-G: s moderní regulací výkonu pro maximální účinnost

S moderní invertorovou technologií představuje nová generace čerpadel Vitocal 300-G jedno z nejúčinnějších řešení pro novostavbu a zároveň je nejlepší volbou pro výměnu starších tepelných čerpadel země/voda. Chladicí okruh s regulovaným výkonem přizpůsobuje topný výkon aktuální potřebě tepla v domě. Díky tomu dochází – na rozdíl od běžných tepelných čerpadel – především v provozu s částečným zatížením k výraznému snížení množství cyklů start/stop, a proto můžeme v rámci celého roku počítat s vyšší účinností. Nový Vitocal 300-G se dodává ve třech velikostech výkonu s rozsahem modulace od 1,7 až 8,6 kW, od 2,4 až do 11,4 kW a od 3,8 do 15,9 kW.

Vitocal 200-G: osvědčená technika za atraktivní cenu

Tepelné čerpadlo země/voda Vitocal 200-G je cenově zajímavá alternativa k zařízením ze série 300. Přizpůsobení výroby tepla aktuální potřebě tepla napomáhá akumulační nádoba. Vitocal 200-G je dostupný v pěti velikostech výkonu od 5,8 do 17,4 kW.

Nízké náklady na energie díky vysoké účinnosti

Jak u Vitocalu 300-G, tak u Vitocalu 200-G zajišťuje patentovaný RCD systém (Refrigerant Cycle Diagnostic System) velmi přesné regulování chladicího okruhu přes elektronický expanzní ventil. Proto také tepelná čerpadla v každém provozním stavu pracují optimálně a vždy s maximální účinností. Energeticky úsporná vysoce účinná čerpadla pro primární a sekundární okruh navíc snižují potřebu elektřiny a náklady na energie.

Velmi tiché

Aby bylo možné tepelná čerpadla bez problému provozovat blízko obytných prostor, má
modul chladicího okruhu velmi účinnou protihlukovou izolaci. Plášť v nové barvě vitopearlwhite zcela zapouzdřuje prostor chladicího okruhu a hydrauliky od okolí, a snižuje tak s třídimenzionálním potlačením vibrací provozní hluk na minimum. S akustickým výkonem od 33 maximálně do 46 dB(A) (podle ErP při B0/W55 °C) je Vitocal 300-G jedním z nejtišších tepelných čerpadel země/voda. Také Vitocal 200-G patří s hladinou akustického hluku nejvýše 49 dB(A) k velmi tichým zařízením.

Pohodlí za každého ročního období s větráním bytu a funkcí „natural cooling“

Velmi vysoký komfort bydlení a obsluhy poskytuje kombinace tepelných čerpadel se systémem pro větrání bytu Vitovent. Obě zařízení se dají pohodlně řídit přes regulaci tepelného čerpadla nebo dálkové ovládání, které se dodává jako příslušenství.

Za horkých letních dnů mohou tepelná čerpadla Vitocal 300-G a Vitocal 200-G místnosti i chladit. Box „natural cooling“, který je v nabídce jako příslušenství, odvádí teplo z místností do země. Dochází tak k velké úspoře energie, protože kompresor tepelného čerpadla je při tom vypnutý.

Snadná obsluha, volitelně přes aplikaci ViCare

Obsluha tepelného čerpadla i větracího systému probíhá jednoduše a intuitivně přes
Vitotronic 200. Nastavení lze rychle měnit podle navádění v menu. Dialogy v nekódovaném textu a jednoznačná grafika jsou zárukou srozumitelnosti. Zákazník si může zvolit také komfortní obsluhu přes aplikaci ViCare. Potřebuje k tomu, kromě bezplatné aplikace, pouze internetové rozhraní Vitoconnect, které je v nabídce jako příslušenství.

Přes on-line monitorování s digitálním servisním nástrojem ViGuide se může odborný servisní partner kdykoli informovat o stavu zařízení, včas rozpoznat příslušné poruchy a potřebu servisu a je-li potřeba opravit předem nastavené teploty, topné charakteristiky a časy.

Úspora místa a snadná montáž 

Tepelným čerpadlům Vitocal 300-G a Vitocal 200-G stačí pro instalaci méně než 0,5 m2 místa, a jsou tudíž velmi vhodná do zúžených prostor. V kompaktním plášti jsou již integrována oběhová čerpadla primárního a sekundárního okruhu a 3cestný přepínací ventil.

Pro jednoduché dopravení na místo a montáž zařízení se dá v případě potřeby modul chladicího okruhu snadno odpojit z pláště a přepravit zvlášť. Pomocí hydraulických a elektrických konektorů se pak zase rychle nainstaluje. Pro snadnou údržbu jsou komponenty, které jsou důležité pro provedení servisu, přístupné zepředu.

 

Výhody pro obchodní partnery

●    Snadné dopravení na místo instalace díky rychlé demontáži modulu chladicího okuhu přes nástrčné spoje

●    Flexibilní koncept připojení k jednoduchému přizpůsobení montážní situace přímo na místě

●    Všechny komponenty důležité z hlediska provedení servisu jsou přístupné zepředu

●    Jednodušší držení náhradních dílů při používání stejných dílů

●    Jednoduché systémové napojení přes sladěné příslušenství pro větrání, chlazení, akumulační zásobníky pitné a topné vody

●    Integrovaný průtokový ohřívač topné vody

 

Výhody pro uživatele

●    Monovalentní provoz pro vytápění místnosti a ohřev pitné vody

●    Velmi nízké provozní náklady díky chladicímu okruhu s regulovaným výkonem s inovativní invertorovou technologií a RCD systémem pro maximální sezónní účinnost SCOP (Vitocal 300-G)

●    Tichý provoz i při instalaci blízko obytných prostor díky inovativnímu zvukotěsnému konceptu

●    Kompaktní rozměry a malá instalační plocha pro více místa v budově

●    Vysoký komfort obsluhy: vytápění, chlazení, teplá voda a větrání přes integrovanou regulaci Vitotronic

●    Lepší využití vlastní elektřiny z fotovoltaického zařízení velkou modulací výkonu tepelného čerpadla (Vitocal 300-G)

●    Možnost provozu přes internet díky Vitoconnect (příslušenství) pro obsluhu a servis přes aplikaci ViCare a ViGuide

 

Technické údaje (Vitocal 300-G)

●    Výkon: 1,7–8,6 kW, 2,4–11,4 kW a 3,8–15,9 kW (modulovaný)

●    Výstupní teplota: až 65 °C

●    COP: až 4,8 (podle ČSN EN 14511 při B0/W35 °C)

●    SCOP (Seasonal Coefficient of Performance): až 5,3 (podle ČSN EN 14825: průměrné klima/použití nízké teploty)

●    Hladina akustického výkonu: 33 až 46 dB(A) (podle ErP při B0/W55 °C)

●    Rozměry (délka x šířka x výška): 680 x 600 x 975 mm

●    Třída energetické účinnosti: A+++

 

Technické údaje (Vitocal 200-G)

●    Výkon: 5,8 / 7,5 / 10,4 / 13,0 / 17,4 kW

●    Výstupní teplota: až 65 °C

●    COP: až 4,9 (podle ČSN EN 14511 při B0/W35 °C)

●    SCOP (Seasonal Coefficient of Performance): až 5,3 (podle ČSN EN 14825: průměrné klima/použití nízké teploty)

●    Hladina akustického výkonu: maximálně 49 dB(A) (podle ErP při B0/W55 °C)

●    Rozměry (délka x šířka x výška): 680 x 600 x 975 mm

●    Třída energetické účinnosti: A++

 

Obrázky

Obr. 1

Nová generace tepelných čerpadel Viessmann Vitocal 300-G v ušlechtilé barvě  Vitopearlwhite je díky moderní invertorové technologii u tepelných čerpadel země/voda nejúčinnějším řešením pro novostavbu.

Obr. 2

Nové tepelné čerpadlo země/voda Vitocal 200-G od Viessmann je cenově zajímavá alternativa k zařízením série 300.