Zařízení Power-to-Gas v Allendorfu (Eder) získalo RED certifikát a vyznamenání za partnerství v oblasti bioplynu v roce 2015

Po úspěšném uplatnění regenerativně vyrobeného zemního plynu na trhu nyní získalo zařízení Power-to-Gas ve firemním sídle firmy Viessmann v Allendorfu certifikát RED.  Za biologické metanizační zařízení dostala dceřiná firma společnosti Viessmann MicrobEnergy GmbH navíc vyznamenání „partnerství roku 2015 v oblasti bioplynu“ udělované agenturou Deutsche Energie Agentur (dena).

Získání certifikátu podle standardů REDcert-EU

Kromě certifikátu pro syntetický zemní plyn jako udržitelné palivo od společnosti TÜV Süd získalo zařízení Power-to-Gas (PtG) navíc certifikát podle zadání certifikačního standardu REDcert-EU. To je důležitý milník pro Power-to-Gas jako technologii úpravy bioplynu a její následné využití v sektoru paliv.  Systém certifikace REDcert splňuje požadavky na udržitelnost a snížení skleníkových plynů a umožňuje zpětné sledování celého výrobního a dodavatelského řetězce. Regenerativní zemní plyn tak odpovídá základním požadavkům směrnice EU 2009/28/EU. Celosvětově první zařízení svého druhu bylo uvedeno do provozu začátkem března 2015 a od té doby úspěšně běží. Od 1. července 2015 probíhá uvedení biologicky vyráběného paliva na trh v mobilním sektoru. Smluvním odběratelem je výrobce automobilů Audi se svým vozovým parkem CNG.

Partnerství v oblasti bioplynu roku 2015

Na roční konferenci společnosti dena pro partnery v oblasti bioplynu v Berlíně byla projektu Power-to-Gas v Allendorfu (Eder) udělena cena „Partnerství v oblasti bioplynu roku 2015“. S novodobou metodou pro úpravu surového bioplynu pomocí mikroorganismů lze vyrábět biometan s téměř neutrálním vlivem na klima a napájet ho do sítě zemního plynu. Projekt v Allendorfu byl vyznamenán na základě své vynikající efektivity a důležitého přispění k CO2 neutrální mobilitě. Uplatněním biometanu u automobilového výrobce Audi přispívá tento projekt k dekarbonizaci. 

Platforma partnerů v oblasti bioplynu 

Společnost dena uděluje vyznamenání partnerům v oblasti bioplynu od roku 2008 jednou za rok s cílem podpořit rozvoj trhu s biometanem v Německu. Soutěž se koná v rámci projektu „Partner v oblasti bioplynu“ – platformy pro napájení bioplynu do sítě zemního plynu. Iniciativa spojuje bezmála 60 aktérů celého řetězce tvorby biometanu a pomáhá jim při utváření trhu. 

Cenu převzal Thomas
Heller ze společnosti MicrobEnergy GmbH. Biologickou metanizaci PtG zařízení v
Allendorfu (Eder) vyvinula společnost MicrobEnergy.

Výhled

Dalšími plánovanými milníky je uvedení na trh s regulační energií a další rozvoj obchodního modelu.

Obrázek 1:

Zařízení Power-to-Gas Allendorf (Eder)

Obrázek 2:

Vyznamenání společnosti MicrobEnergy GmbH (Viessmann Group) za partnerství v oblasti
bioplynu roku 2015

(zleva):
Kristina Haverkamp, jednatelka, společnost Deutsche Energie-Agentur GmbH
(dena); Thomas Heller, technické vedení projektu, společnost MicrobEnergy GmbH,
Viessmann Group; Michael Beil, skupinový vedoucí úpravy plynu, Fraunhoferský
institut pro větrnou energii a energetickou systémovou techniku. Zdroj: dena

Viessmann Group

Společnost Viessmann Group je jedním z předních mezinárodních výrobců topných,
průmyslových a chladicích systémů. V rodinném podniku založeném roku 1917
pracuje 11 500 zaměstnanců, skupinový obrat činí 2,2 miliardy eur. 56 % obratu
připadá na zahraničí. Jako rodinný podnik klade Viessmann důraz na zodpovědné
jednání, trvalá udržitelnost je zakotvena již ve firemních principech.
Kompletní nabídka firmy Viessmann poskytuje individuální řešení s efektivními
systémy a výkony od 1 do 120 000 kW pro všechny oblasti použití a všechny
energetické nosiče.

prosinec 2015