Nový 5palcový barevný dotykový displej s funkční Energie-Cockpit a asistentem uvedení do provozu

Osvědčená digitální regulace Vitotronic 200 (typ HO2B) dostala pro kotle Vitodens řady 300 nové přídavné funkce. Kotle Vitodens 300-W/333-F/343-F jsou vybaveny funkcí Internet inside. Jedná se o snadné připojení kotle pomocí ethernetového kabelu (LAN) k domácímu modemu (router, xDSL). Tím zde odpadá dodatečné příslušenství pro komunikaci a dálkovou správu pomocí Smartphone popř. počítače.

Energie cockpit zpřehledňuje spotřeby energií

Úhlopříčka obrazovky s téměř 13 centimetry zobrazuje přehledně nový Energie cockpit, aby uživatel mohl být informován o výnosech a spotřebách. Navíc počítá výnos ze solární energie při zapojeném solárním systému a snadno zobrazí spotřebu plynu pro vytápění a teplou vodu. Dále také přehledně zobrazuje aktuální stav nabití zásobníku teplé vody. Histogram volitelně ukazuje všechny hodnoty o získané a vyrobené energii podle dne, týdne, měsíce a roku.

 1. Základní nastavení a funkce pro uvedení do provozu (obr. 4)
  Základní nastavení se – jako dosud – vyvolávají ihned po prvním zapnutí. Jazyk, datum a čas, typ domu, funkce při naplnění, odvzdušnění a druh plynu lze zadat a potvrdit přímo v nekódovaném textu.
 2. Rozpoznání komponentů (obr. 5)
  Regulace Vitotronic 200 rozpoznává samostatně všechna čidla a připojené komponenty zapojené ze strany stavby a paralelně provádí kontrolu správnosti, např. zda jsou všechny komponenty kompletní.
 3. Struktura schématu zařízení (obr. 6)
  Na základě identifikovaných komponentů navrhne asistent pro uvedení do provozu automaticky schéma zařízení a pomocí symbolů ho zobrazí. Schéma lze přizpůsobit individuálně dané situaci.
 4. Funkce doladění konfigurace (obr. 7)
  Dále lze na základě schématu zařízení prostřednictvím srozumitelných dotazů a v logickém pořadí provést jemné doladění. I u tohoto kroku se pravidelně kontroluje správnost.
 5. Závěrečný přehled (obr. 8)
  Na závěr je přehlednou formou vypsán seznam všech komponentů a nastavení – důležitý pro závěrečnou kontrolu a předání provozovateli zařízení.

 


Srpen 2015