“Vzhůru do nového století”:

Viessmann začíná jubilejní rok s nárůstem

  • Zvýšení prodeje o 2,8 % přes slabé tržní prostředí
  • Energetická řešení soustředěná na zákazníka jako odpověď na energetický obrat
  • Digitalizace jako hnací motor budoucího úspěchu odborných firem

Skupina Viessmann zahájila na světovém veletrhu ISH Energy svůj jubilejní rok s heslem „Vzhůru do nového století“. Firma, která je jedním z předních mezinárodních výrobců topných, průmyslových a chladicích systémů, byla založena před 100 lety a je připravena na rozšiřování společné budoucnosti s obchodními partnery.

Prof. Dr. Martin Viessmann, prezident správní rady, ve Frankfurtu zdůraznil: „V tomto jubilejním roce pro nás více než jindy platí, že výzvy chápeme jako šance. Ty vidíme zaprvé v energetickém obratu, zadruhé v digitalizaci. Na příslušené otázky máme pro své obchodní partnery vhodné odpovědi, kterými jsme se např. na ISH obsáhle zabývali.“

Vývoj obchodu je pozitivní – zvýšení prodeje a obratu

V roce 2016 dokázala firma Viessmann zvýšit prodej o 2,8 %, obrat vzrostl o 1,4 % na 2,25 miliard eur. Viessmann se tak dobře zorientoval v obtížném tržním prostředí. Prodej se v celé topenářské branži propadl o 2 %, v celosvětovém měřítku dokonce o více než 3 %.

„Ukazatele trhu znovu prokázaly, že modernizace na trhu s vytápěním nepostupuje tak rychle, jak by bylo potřeba pro dosažení politicky stanovených cílů pro ochranu klimatu,“ řekl Joachim Janssen, výkonný ředitel společnosti Viessmann Group. „V tomto kontextu jsme s vývojem naší firmy v uplynulém roce spokojeni.“
V Německu stoupl obrat firmy Viessmann o 5 %. V cizině naproti tomu obrat o téměř 2 % klesl, a to i vzhledem k trvale obtížné situaci v této branži v Rusku. Podíl zahraničního obchodu činil 54 %. Počet zaměstnanců vzrostl o 3 % na přibližně 12 000 pracovníků.

Rozmach investic v rekordní výši

Investice do budoucnosti podniku firma Viessmann výrazně zvýšila, a to na 130 milionů eur. To odpovídá 6 % obratu. Stěžejními body byly:

  • výzkumné a vývojové středisko „Technikum“ v sídle firmy v Allendorfu, které bude oficiálně otevřeno 12. dubna 2017 za přítomnosti spolkové kancléřky Dr. Angely Merkelové,
  • nový výrobní závod v Lipetsku v Rusku, který slavnostně zahájí provoz v červnu 2017,
  • digitální produkty a obchodní modely i digitální diverzifikace.

„Výrazně vyšší investice přitom přispívají k naší nově vyvinuté vizi: We take care of the planet with customer centric energy solutions (Staráme se o planetu se zaměřením na energetická řešení pro zákazníky). Tato energetická řešení zaměřená na zákazníka rozvíjíme, abychom společně s našimi obchodními partnery využili obrovské šance, které poskytuje jak energetický obrat, tak digitalizace,“ řekl prof. Viessmann.

Řešení pro energetický obrat

V rámci energetického obratu se elektřina stává důležitým energetickým nosičem, její výroba je trvale udržitelná a CO2 neutrální. Nový systém energetického řízení (EMS) firmy Viessmann slouží k řízení komponentů na bázi elektřiny, například fotovoltaických zařízení, tepelných čerpadel a bateriových akumulátorů. EMS optimalizuje výrobu a spotřebu elektrické energie v budově.

Nejinovativnější formou kogenerace, která spojuje výrobu elektřiny a tepla, je vytápění pomocí palivových článků. Firma Viessmann zavedla tato zařízení na trh velmi úspěšně jako světovou novinku a již pracuje na další generaci této progresivní technologie.

Kromě toho představuje Viessmann na ISH vysoce inovativní technologie pro všechny energetické nosiče a oblasti použití, s maximální mírou energetické účinnosti. Mezi ně patří vysoce efektivní kondenzační kotle v kombinaci s termickým solárním systémem, kotle na biomasu a tepelná čerpadla, ale také hybridní systémy.

Digitalizace: rozsáhlá podpora pro odborné firmy

„Digitalizace je největší strukturální změna, kterou naše branže dosud prošla. Poskytuje našim obchodním partnerům zcela nové možnosti pro vytvoření ještě lepších služeb pro zákazníka. Tato řešení zahrnují mimo jiné preventivní údržbu jako mobilní řízení vytápění. Naši partneři získávají čas a tím vydělávají více peněz. Přesně o to nám jde,“ říká Maximilan Viessmann, příslušník již čtvrté generace a šéf oblasti digitalizace skupiny Viessmann. 

Prof. Viessmann: „Digitalizace – pokud to tak chceme – vede k tomu, aby se v naší době mohli nejprve staří učit od mladých a ne naopak. Mám radost, že můj syn nastoupil do firmy a stará se o podporu digitální transformace. Tím je fakticky zahájena další výměna generací, kterou jsme strategicky připravili již před lety. Společně tak firmu přizpůsobíme požadavkům digitální budoucnosti.“

Velmi důležité jsou přitom digitální služby, které jsou pro budoucnost odborných firem stěžejní: od rychlého sestavení nabídky on-line přes podporu fáze instalace i běžný provoz až po modernizaci.

Firma klade při digitální transformaci důraz na tři roviny:

Zaprvé tvoří firma Viessmann podnikatelskou kulturu zaměřenou na budoucnost a dochází k digitalizaci všech důležitých interních procesů.

Zadruhé se vyvíjí digitální produkty a obchodní modely, které mají blízko k hlavní oblasti podnikání. Příkladem toho je Joint Venture s BMW „Digital Energy Solutions“, který dodává digitální řešení pro nové energetické trhy.

A nakonec Viessmann diverzifikuje svůj zájem pomocí investic v nových oblastech podnikání, zejména v takzvané „Deep-Tech“ oblasti – mimo jiné přes Venture Capital Fonds Vito Ventures (vito.vc) a Company Builder WATTx (wattx.io).

Soustředění na zákazníka je středem zájmu

Soustředění na zákazníka se neprojevuje pouze důrazem na digitální služby, ale bylo možné jej pozorovat přímo na veletržním stánku ISH: ve středu zájmu je dialog s partnery a zákazníky, kteří se v rámci besedy dozvídají, jak mohou své podnikání zaměřit na požadavky budoucnosti.

Prezentace na ISH tak ukazuje cestu firmy Viessmann do nového digitálního a CO2 neutrálního století: digitalizace a energetický obrat – made in Germany.

Březen 2017
 


Fotky k tiskové zprávě

Prof. Dr. Martin Viessmann

Ke stažení 300 DPI (JPG 1 MB)