Energetické štítkování podle směrnice ErP

Viessmann pomáhá obchodním partnerům


Od 26. září 2015 budou energetické štítky ErP povinné, takže odborné firmy budou muset ve svých nabídkách topných zařízení, ohřívačů vody a zásobníků i kompletních zařízení uvádět zařazení účinnosti podle směrnice EU. Firmy budou dále povinny uvádět příslušnou třídu energetické účinnosti poptávaných produktů v brožurách a inzerátech a na vystavených zařízeních umístit štítek energetické účinnosti (etiketu).
Firma Viessmann vám ráda pomůže svou obsáhlou podporou, jež zahrnuje:

  • produktový štítek ke každému jednotlivému produktu,
  • štítkový konfigurátor jako software pro odborné firmy,
  • podporu ve věci přípravy štítků energetické účinnosti u kombinovaných systémů vytápění pro zařízení nakonfigurovaná ze strany stavby v případě použití komponentů Viessmann.

Produktový štítek

Od data nabytí platnosti v září tohoto roku budou produktové štítky a technické údaje součástí topných zařízení a zásobníků. Zařazení do energetické třídy se zjistí podle příslušných nařízení EU, uvede se na produktovém štítku a přiloží ke každému produktu.
Zařazení energetické účinnosti topných zařízení ukazuje na stupnici od G do A++ černá šipka, přidávají se navíc údaje o výkonu a emisích hluku. U kogeneračních zařízení obsahuje štítek dodatečný symbol pro výrobu elektřiny. Štítky pro tepelná čerpadla ukazují dvě zařazení do energetických tříd: jedno pro výstupní teplotu 55 °C a jedno pro teplotu 35 °C. U tepelných čerpadel se údaje o výkonu navíc vztahují na tři klimatická pásma (symbolizuje malá tříbarevná EU karta). Zásobníky do objemu 500 l budou mít vlastní štítek, jehož stupnice pro zařazení do energetické třídy má rozsah pouze od G do A.

Štítky energetické účinnosti pro kombinované systémy vytápění

Obsáhlé informace o energetické účinnosti kompletního topného zařízení obsahuje tzv. štítek energetické účinnosti pro kombinované systémy vytápění. Údaje na něm se musí vypočítat z údajů uvedených v jednotlivých listech technických údajů daného produktu – například topného zařízení, regulace, zásobníku a solárních kolektorů. Příslušné početní metody určují nařízení EU. Odborná topenářská firma bude muset ve své nabídce poskytnout zákazníkům informaci o konečném zařazení účinnosti celého zařízení a při jeho instalaci mu předat štítek. Pro efektivní a bezpečný provoz topného zařízení je vždy dobré využít komponenty od jednoho výrobce. Díky tomu mají obchodní partneři firmy Viessmann výhodu, protože všechny komponenty jsou vzájemně sladěny a bez problému spolu fungují. Navíc odpadnou náklady na vypracování štítků energetické účinnosti pro kombinované systémy, jelikož firma Viessmann nabízí výpočet a přípravu štítku jako službu zákazníkovi.

Kompletní nabídka umožňuje kombinovaná zařízení se špičkovým zařazením

Štítek energetické účinnosti pro kombinované systémy vytápění může prokázat u celého zařízení lepší zařazení do energetické třídy, než mají jednotlivé komponenty, jelikož štítek obsahuje stupnici až do A+++. Tak může být zařízení, jehož primární zdroj tepla je zařazen do A, např. rozšířeno o termické solární zařízení, čímž bude dosaženo celkové energetické třídy A+ nebo s dodatečným tepelným čerpadlem A++. Tím se výrazně zvýší energetická třída bivalentních a multivalentních systémů.
Kompletní nabídka Viessmann má pro všechny oblasti použití a všechny energetické nosiče připraveny systémové komponenty, které jsou vzájemně sladěny a prostřednictvím nadřazených systémových regulací vyčerpají potenciál účinnosti různých konfigurací zařízení.

Produkty bez štítku, které byly expedované před datem nabytí platnosti

Produkty topné techniky uvedené do oběhu před 26. zářím 2015, které nebudou označeny štítkem účinnosti, bude možné i po tomto termínu nadále prodávat, instalovat a uvádět do provozu. Budete tak moci prodávat a montovat i dodávky obdržené před tímto datem i produkty ze skladu.
Zařízení na větrání obytných místností a kotle na biomasu zatím zůstanou úplně bez štítku. Příslušná nařízení v současné době zpracovávají odborníci komise EU. Označování těchto produktů energetickými štítky se výhledově plánuje až na rok 2016, popř. 2017. Bez produktových štítků zůstanou solární komponenty jako kolektory a solární čerpadlové skupiny. Protože solární termické systémy se zpravidla používají pouze ve spojení s jinými topnými zařízeními, stanovují nařízení EU pouze nutnost uvádět potřebné údaje v listech technických údajů produktů, které poslouží k vytvoření štítků energetické účinnosti pro kombinované systémy vytápění.

Zákonné podklady

Nové označení energetických tříd, které je jednotné pro celou Evropu, má investorům představit základ srovnání a pomůcku při rozhodování pro zakoupení nového topného zařízení. Zákonem je k tomu stanovena směrnice o uvádění spotřeby energie 2010/30/EU – označovaná i jako ErP směrnici (Energy-related Products) – stejně jako EU nařízení:

  • 2013/811/EU k uvádění spotřeby energie u klasických a kombinovaných zdrojů k vytápění místností i kombinovaných zařízení, sem spadají kotle do 70 kW na olej a plyn, tepelná čerpadla a kogenerační jednotky i kombinovaná zařízení se solárními kolektory a regulacemi,
  • 2013/812/EU k uvádění spotřeby energie u ohřívačů teplé vody, zásobníků teplé vody do objemu 500 litrů a kombinovaných zařízení.


Obrázek:
Příklad produktového štítku tepelného čerpadla Vitocal 300-G k vytápění místnosti.