Největší investice podnikové historie

Viessmann staví technické středisko v Allendorfu (Eder)

V podnikovém sídle firmy Viessmann v Allendorfu (Eder) vzniká inovační technické středisko pod názvem „Technikum“, které představuje největší samostatnou investici v podnikové historii, a to ve výši 50 milionů eur. Jedná se o výzkumné a vývojové středisko, jež bude v duchu podnikového prohlášení „climate of innovation“ podporovat interdisciplinární a kreativní práci. Firma Viessmann jako technologický průkopník ve svém odvětví stanovila milníky topné techniky a cílem strategického rozhodnutí pro vznik technického střediska je upevnění vedoucí pozice společnosti a pokračování v jejím budování.

Spojení aktivit v oblasti vývoje a inovace

Nová budova by měla sloužit jako technické středisko pro všechny oblasti, které se podílejí na procesu vzniku nových produktů. V technickém středisku se budou spojovat, objasňovat a optimalizovat veškeré vývojové a inovační aktivity. Funkční vztah mezi jednotlivými F&E odbornými odděleními bude ještě intenzivnější na základě integrace podnikových oblastí, jako jsou výstavba prototypů a laboratoře. Technické středisko bude sloužit jako ústřední spojovací článek mezi výzkumem a vývojem, řízením produktu a jakosti a sériovou výrobou.

Vývoj od myšlenky až po zahájení výroby

„Tato inovační novostavba zajistí plynulé zlepšování nejen vývojových procesů, ale i kvality a efektivity produktů,“ řekl člen správní rady firmy Viessmann Dr. Klaus-Peter Kegel. V dílčí oblasti technického střediska se budou provádět průvodní testy spojené s vývojem systémů a komponentů od vývoje prototypu až po zahájení výroby. Aby se zajistila co možná nejvyšší flexibilita, bude k dispozici 100 univerzálních zkušeben pro vývoj a více než 200 zkušebních stolic pro testy životnosti. Ty umožní měření a analýzu výkonu, spalinových hodnot a emisí hluku nejrůznějších typů topných zařízení a systémů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla.

Kromě toho bude možné provádět schvalovací zkoušky podle národních a mezinárodních norem, popř. označení, i dlouhodobé testy zaměřené na praxi.

Vlastní seminární prostory ke školení zaměstnanců

Malé vzdálenosti uvnitř technického střediska výrazně usnadní práce, které překračují rámec dané odborné oblasti. V ústřední hale komplexu budov se realizují nákladná opatření zaměřená na ochranu před hlukem, aby se mohly porady týmu a prezentace konat přímo ve zkušebnách.

Technické středisko bude disponovat vlastními seminárními prostory, kde budou moci být školeni např. zaměstnanci odbytu firmy Viessmann ve fázi vývoje pro uvádění nových produktů na trh. Dokončení technického střediska se plánuje na rok 2017.

Jasné vyznání svému regionu

Firma Viessmann považuje toto opatření za velkou investici do budoucnosti podniku. Zároveň je to další jasné vyznání regionu, které přispěje k zajištění pracovních míst v Allendorfu a poskytne podporu domácím firmám, jež dostanou přednost při zadávání stavebních zakázek.

 

Srpen 2014


Fotky k tiskové zprávě