Nový solární park v sídle firmy Viessmann byl připojen k síti

Další stavební kámen v projektu Efektivita Plus určuje měřítka při vlastní výrobě elektřiny

Allendorf (Eder), 27. 3. 2018 - plocha 45 000 m 2 , 7400 fotovoltaických modulů a výnos elektřiny 1,8 GWh za rok: ve svém sídle v Allendorfu (Eder) uvedla firma Viessmann – jeden z předních mezinárodních výrobců energetických systémů – po téměř pětiměsíční stavební fázi do provozu nový solární park. Vlastní výroba elektřiny se tak zvýšila o 50 %. V budoucnu pokryje dalších 7 % potřebné elektřiny v sídle firmy solární energie.

Projekt Efektivita Plus, který byl vyznamenán cenou, pokračuje dále

Energetická účinnost a ochrana zdrojů představují u firmy Viessmann již po léta jasné cíle. Důležitým milníkem na této cestě je projekt Efektivita Plus v rámci strategie udržitelnosti firmy Viessmann.

Projekt byl zahájen v roce 2006. Využitím dostupné techniky a integrací obnovitelných energií, jako je biomasa, bioplyn a solární elektřina, do energetického mixu bylo již v roce 2012 dosaženo v sídle firmy ambiciózních cílů Spolkové vlády zaměřených na energii a životní prostředí pro rok 2050.

Množství 1,8 GWh vyrobené v novém solárním parku spotřebuje z velké části společnost Viessmann Werke Allendorf GmbH, zbývající množství se ekonomicky využije pro jiné společnosti Viessmann, malý podíl přebytků se obchodně uplatní na energetické burze. Zvláštnost zařízení se skrývá v detailu: s výkonem 2 MW a velikostí 4,5 ha je solární park Viessmann jedním z prvních této velikosti v Německu, který není odkázán na dotace, jako je úhrada podle zákona o obnovitelných energiích.

Nejmodernější technologie

Od plánování až po realizaci byla použita nejmodernější digitální technologie. Pomocí podrobného 3D modelu krajiny byly dokonale vzájemně sladěny veškeré komponenty. Během výstavby byla zpracována zjištěná geodata na serveru, čímž vznikl přesný obraz zařízení, který dále slouží kontrole a údržbě. Tato metoda nepomohla pouze k výraznému zkrácení doby stavby a snížení nákladů při stavbě, ale zvyšuje i kvalitu a bezpečnost zařízení v běžném provozu.


Fotky k tiskové zprávě

Foto 1

Nový solární park pokrývá kolem 7 % potřebné elektřiny v sídle firmy Viessmann v Allendorfu (Eder).

Ke stažení 300 DPI (JPG 1 MB)

Skupina Viessmann

Skupina Viessmann Group je jedním z předních mezinárodních výrobců energetických systémů. Rodinná firma založená roku 1917 zaměstnává 12 000 zaměstnanců, hromadný obrat činí 2,25 miliardy eur (2016). 54 % obratu připadá na export. Jako rodinný podnik klade firma Viessmann zvláštní důraz na zodpovědné a dlouhodobé jednání, trvalá udržitelnost je již pevně zakotvena v podnikových zásadách. Kompletní nabídka firmy Viessmann poskytuje individuální řešení s efektivními systémy a výkony od 1 do 120 000 kW pro všechny oblasti použití a veškeré energetické nosiče.