Ocenění pro firmu Viessmann: 20 let systematického přístupu k ochraně životního prostředí v rámci programu EMAS

Před 20 lety zaváděly po celé Evropě první podniky systém environmentálního managementu EMAS. Na slavnostním ceremoniálu v Berlíně ocenilo Spolkové ministerstvo pro životní prostředí a Německá obchodní a průmyslová komora (DIHK) úsilí v oblasti ochrany životního prostředí ve skupině Viessmann, která se pyšní se svými dvěma závody v sídle společnosti v Allendorfu (Eder) nejstarším zápisem v registru společností, které systém EMAS v Německu zavedly.

Čestné uznání pro průkopníky ochrany životního prostředí

Státní tajemník Spolkového ministerstva životního prostředí Gunther Adler a generální ředitel DIHK Dr. Martin Wansleben předali čestnou listinu deseti společnostem, kteří se jako průkopníci podíleli od roku 1995 na evropském systému environmentálního řízení EMAS. "Více jak 800.000 zaměstnanců na více než 1900 místech přispěli svým přínosem ke společenské odpovědnosti podniků a organizací v Německu za ekologii", takto vzdal hold státní tajemník Adler účastníkům programu EMAS. " EMAS je pečetí kvality v oblasti firemní kultury založené na ochraně životního prostředí; účastníci EMAS se vyznačují neustálým zlepšováním sama sebe z vlastní iniciativy "řekl generální ředitel DIHK Dr. Martin Wansleben.

Nejvíce propracovaný a náročný systém pro udržitelný environmentální management

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je celosvětově nejvíce propracovaný a nejnáročnější systém pro udržitelný environmentální management podle ISO 14001, který je kontrolován každým rokem státem schválenými, nezávislými znalci a experty na životní prostředí. Ve svých každoročních environmentálních prohlášení dávají podniky veřejnosti na vědomí své environmentální výsledky, například přesná data o skladbě zdrojů a spotřebě energií, o emisích, odpadech, atd. Kromě toho definují cíle ochrany životního prostředí a oznamují, jakým způsobem by se měl soustavně a systematicky zlepšovat jejich vliv na životní prostředí.

Ve skupině Viessmann se na programu EMAS podílí kromě společností v Allendorfu také Berlínské závody - Weso Aurorahütte a Viessmann Kältetechnik Hof.

Popisek k fotografii:

Gunther Adler, státní tajemník Spolkového ministerstva životního prostředí (vlevo) a generální ředitel DIHK Dr. Martin Wansleben (vpravo) předali zástupci společnosti Viessmann zodpovědnému za environmentální management panu Guido Schwabovi ocenění za 20 let systematického přístupu k ochraně životního prostředí.

červen 2015


Fotky k tiskové zprávě