Allendorf (Eder), 19. 04. 2020 – V boji proti pandemii COVID-19 rozšiřuje skupina Viessmann svou společenskou odpovědnost. V převedené části svých výrobních zařízení rodinná společnost nyní také vyrábí – kromě svých předních klimatických a energetických řešení – plicní ventilátory, mobilní jednotky intenzivní péče, dýchací masky a dezinfekční prostředky.

  • Rodinný podnik zvyšuje v době krize sociální odpovědnost  
  • Výrobní linky byly přeměněny k novým účelům
  • Ventilátor byl vyvinut ve spolupráci s Univerzitou RWTH Aachen a přidruženou fakultní nemocnicí lékařské fakulty
  • Všechny nápady pocházejí z hlav našich vlastních zaměstnanců
  • Učni iniciovali výrobu ochranných dýchacích masek

Max Viessmann, výkonný ředitel společnosti Viessmann: „Boj proti současné pandemii vyžaduje soudržnost, týmového ducha a kreativitu k tomu, aby bylo možné v této náročné současné situaci udělat to nejlepší. Tyto vlastnosti každý den zažívám s přibližně 12 300 členy velké rodiny Viessmann. Jsem na to nesmírně hrdý. Není třeba zmiňovat, že jsme si v době krize vědomi naší společenské odpovědnosti a že ji nyní znovu posilujeme.Koneckonců, tahle záležitost, která se týká celého světa, skončí teprve tehdy, až nebude ohrožovat nikoho. Způsob, jakým se dnes vypořádáváme s koronavirovou krizí, určí, jak na celou tuto dobu budeme v budoucnosti vzpomínat – doufejme, že s hrdostí a vědomím, že jsme dosáhli nového rozměru solidarity“.

Dr. Markus Klausner, hlavní technologický ředitel společnosti Viessmann climate solutions: „Všechny nápady vymysleli lidé z našich vlastních týmů. Jsem neuvěřitelně ohromen kreativitou našeho týmu. Naše řešení stojí z velké části na technických dovednostech, pozornosti k detailům a vysoké spolehlivosti. Důvodem je, že tyto věci jsou nedílné součásti více než 100leté DNA společnosti Viessmann. Dezinfekční prostředky a ochranné dýchací masky již byly darovány okolním nemocnicím a pečovatelským zařízením ve správní oblasti. Vývoj ventilátorů se provádí v úzké spolupráci s lékaři z nemocnice Luisen, akademickou fakultní nemocnicí lékařské fakulty Univerzity RWTH Aachen, profesorem Dr. Dirkem Müllerem z Výzkumného centra E.ON Energy na Univerzitě RWTH Aachen a dalšími nemocnicemi. Nemocnice Luisen již vydala kladné posouzení vhodnosti zařízení. Za podpory Spolkového ministerstva zdravotnictví spolupracujeme se Spolkovým úřadem pro léky a zdravotnickou techniku ​​na získání speciálního schválení, které bylo nyní uvedeno. Všichni zúčastnění tahají za jeden provaz a projevují velmi dynamickou odhodlanost k tomu, aby hromadná výroba mohla být realizována co nejrychleji. Jakmile dojde u udělení speciálního schválení, bude možné vyrobit více než 600 kusů za den “.

Výroba byla přeměněna během několika dnů

Jedna z výrobních linek pro nástěnná plynová zařízení v sídle společnosti v Allendorfu (Eder) v severním Hesensku byla během několika dnů přeměněna pro výrobu zdravotnických prostředků pro intenzivní péči. Skutečnost, že bylo dokonce možné vyvinout zjednodušený ventilátor v tak krátké době, je způsobena konstrukcí těchto nástěnných plynových zařízení. Na jedné straně lze pro ventilátor adaptovat mnoho součástí nástěnných plynových zařízení, jako je např. elektronické připojení plynu a vzduchu. Na straně druhé disponuje společnost Viessmann mimořádně flexibilním výrobním zařízením, které lze přizpůsobit novým požadavkům ve velmi krátké době.

Ventilátory jsou mobilní a nezávislé na nemocniční infrastruktuře

Inženýři rodinného podniku jsou v úzkém kontaktu s různými anesteziology a lékaři intenzivní péče, kteří se vývoje účastnili. Dále jsou aktivně podporováni prof. Dr. Müllerem z Výzkumného centra E.ON Energy při Univerzitě RWTH. Po počátečních testech, které již byly velmi kladné, byl společně identifikován potenciál ke zlepšení a byl úspěšně zrealizován. Ventilátory umožňují individuální nastavení příslušných hladin tlaku a dechové frekvence a umožňují měnitelné přidávání kyslíku. Splňují požadavky na invazivní ventilaci pacientů s diagnózou COVID-19. Kompaktní ventilátory jsou mobilní a nemusí být nutně závislé na technické infrastruktuře nemocnice, protože je lze provozovat buď prostřednictvím přívodu kyslíku v nemocnici stejně jako připojenou kyslíkovou lahví. Velká Británie, Itálie, Rusko, Španělsko a mnoho dalších zemí má v současné době velký nedostatek ventilátorů. Společnost Viessmann je již v kontaktu s úřady, aby zjistila možné místní použití. V současné době je vyvíjeno veškeré úsilí k získání rychlého speciálního schválení na používání ventilátorů v Německu.

Přenosné jednotky intenzivní péče lze nastavit rychle a kdekoli

Od této chvíle Viessmann Technologies, člen skupiny společnosti, bude také nabízet modulární jednotky intenzivní péče, které by mohly také zásadním způsobem přispět k péči o vážně nemocné pacienty s diagnózou COVID-19. Díky prefabrikované a modulární konstrukci lze jednotky instalovat rychle a jsou k dispozici v modulových velikostech pro jednoho nebo dva pacienty. Tyto přenosné jednotky intenzivní péče mohou být umístěny uvnitř, například ve výstavních nebo sportovních halách, ale – s příslušným zakrytím – také venku.

Učni vytvořili ve školicím centru výrobní linku na ochranné dýchací masky

Společnost Viessmann tradičně přikládá velký význam vzdělávání mladých lidí. Výsledkem je, že mladí lidé prokazují při podpoře boje proti pandemii vysokou úroveň společenské odpovědnosti. Z velké části z iniciativy mladých kolegů byla v technickém školicím středisku skupiny společnosti Viessmann v Allendorfu (Eder) zřízena výrobní linka na výrobu vysoce kvalitních ochranných dýchacích masek pro zdravotnický sektor. Tyto masky již byly předány místním nemocnicím a pečovatelským zařízením na územíWaldeck-Frankenberg.

Mnoho projektů pochází z nápadů zaměstnanců

Zaměstnanci skupiny společnosti Viessmann každoročně předkládají kolem 150 000 nápadů a návrhů na zlepšení – což je nejvyšší počet na jednoho zaměstnance v Německu. V současné době mnoho nápadů má přímou souvislost koronavirovou krizí. Například na návrh zaměstnanců byla zavedena výroba vlastního dezinfekčního prostředku. Po výzvě společnosti Viessmann více než 250 partnerů nedávno prohlásilo, že jsou ochotni spojit síly, aby projevili solidaritu v médiích a společně překonali krizi.

Dalším výsledkem nápadu zaměstnance je výroba takzvaných „osobních otvíráků dveří“, které se zhotovují na 3D tiskárnách v závodě společnosti Viessmann na výrobu prototypů. Pomocí tohoto jednoduchého, ale účinného nástroje se už nikdo nemusí dotýkat kliky u dveří rukama.

Kromě toho byla poskytnuta počáteční množství dezinfekčního prostředku pro interní použití ve správní oblasti a pro externí použití v místních nemocnicích a pečovatelských zařízeních.

Galerie obrázků: