I přes zhoršené podmínky v loňském roce si Viessmann Group nadále buduje svou pozici na trhu

I přes nesnadné tržní podmínky si společnost Viessmann Group v roce 2015 dokázala nadále budovat svou pozici na trhu. Mezinárodní výrobce topných, průmyslových a chladicích systémů zvýšil svůj celkový odbyt o 4,1 %, v Německu dokonce o 5,9 %. Šéf podniku prof. dr. Martin Viessmann to oznámil na výroční tiskové konferenci v podnikovém sídle v Allendorfu (Eder) v severním Hesensku.

Další plus v případě obratu a počtu zaměstnanců

Prof. Martin Viessmann mohl oznámit i zvýšení obratu. Po 2,18 miliardách eur v roce 2014 dosáhla firma v loňském roce 2,22 miliard eur, což odpovídá nárůstu 1,8 %. Počet zaměstnanců ve firemní skupině vzrostl přibližně o 1,5 % na 11 600. Náklady vynaložené na
výzkum a vývoj činily beze změny 4 % z obratu, investovalo se celkově asi 100 milionů eur. Stěžejním bodem byla stavba nového výzkumného a vývojového střediska „Technikum“, které bude uvedeno do provozu příští rok, zřízení nových prodejních poboček a projekty v rámci digitální transformace.

„S čísly jsme spokojeni“

„Vzhledem k vývoji trhu,“ uvedl prof. Martin Viessmann, „jsme s těmito čísly spokojeni. Dlouhou dobu zůstávalo ve středu zájmu v oblasti zásobování elektřinou výhradně budování zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Energetická účinnost byla mezitím ze strany politiků prohlášena za druhý pilíř obratu v energetice a trh zabývající se výrobou tepla se vzhledem ke svému obrovskému potenciálu efektivity začal lépe využívat. Stále ještě se neuskutečnila již tak zpožděná modernizace stávajících topných zařízení. To nespočívá jen ve stanovených rámcových podmínkách, ale i v nízkých cenách oleje a plynu.“

Nejednotný vývoj na trzích

Německý trh s topnou technikou zaznamenal sice v roce  2015 nárůst topných zařízení o 4 % na celkových 710 000, avšak tento nárůst se vztahuje v celkovém souhrnu na plynové a olejové kotle, přičemž kotle na biomasu ztratily 18 %, tepelná čerpadla 2 % a solární termické systémy 9 % objemu svého trhu. Zbývající západoevropské trhy vzrostly o 1,6 % na celkem 5,1 milionů topných zařízení. Velmi obtížný je vývoj trhu v některých částech východní Evropy – nejen na Ukrajině, ale i v Rusku trh vytápění velmi zaostával. Mimo
Evropu byl vývoj nejednotný. Zatímco severoamerický trh se jevil jako vysloveně stabilní, dynamika v Číně výrazně poklesla.

Digital Energy Solutions

V rámci tiskové konference představil prof. Martin Viessmann také Joint Venture „Digital Energy Solutions“, do něhož podnik nedávno vstoupil spolu s BMW. „Digital Energy
Solutions“ spojuje know-how společností BMW a Viessmann jako lídrů v oblasti
inovací v daných odvětvích. Joint Venture podporuje malé a střední podniky v
tom, aby digitálně analyzovaly a zprůhlednily svou spotřebu energie ve výrobě a
správě, snížily množství vyloučeného CO2 pomocí optimalizací a v neposlední
řadě šetřily náklady na energie. Toho se dosahuje inteligentním řízením zatížení, zvýšeným použitím obnovitelných energií, vlastní výrobou energie a také integrací
elektromobilů do vozového parku. Součástí nabídky je rovněž identifikování na
základě IT, vytvoření a komercializace energetické flexibility. Jako ústřední stavební kámen využívá Joint Venture nově vyvinutý IT systém k inteligentnímu digitálnímu řízení
energetických systémů.

Digitalizace v podniku

Jak uvedl ředitel společnosti, i bez ohledu na tento Joint Venture je digitalizace pro firmu
Viessmann ústředním tématem. Představuje druhou významnou výzvu, jíž se kromě
energetického obratu Viessmann intenzivně zabývá – jejím cílem je spolu s
obchodními partnery zaznamenat nové přístupy a dále rozvíjet obchodní modely na
základě vlastní základní kompetence.

Digitalizace podniku se již zavedla na všech úrovních. Týká se jednak organizace, která se transformuje právě pomocí digitalizace, ale posiluje i přijímáním nových specialistů na digitalizaci. Kromě toho se digitalizaci přizpůsobuje pracovní prostředí s cílem docílit u zaměstnanců větší agility a rozvíjet jejich podnikatelského ducha. Tímto způsobem chceme úspěšně obstát v kulturním obratu spojeném s digitalizací.

Konektivita jako jedna z hlavních vlastností produktu

Jak již bylo oznámeno na světovém veletrhu ISH 2015 ve Frankfurtu, bude v budoucnu jednou z hlavních vlastností všech topných zařízení Viessmann jejich konektivita. Díky nabízenému řešení budou moci obchodní partneři spojovat topná zařízení jednoduchou
instalací Plug&Play přes WLAN s internetem. To umožní provozovateli zařízení, aby zcela jednoduše přes chytrý telefon nastavoval teploty nebo individuální doby vytápění. Odborná topenářská firma má po předchozí aktivaci ze strany provozovatele zařízení možnost nahlížet do provozních parametrů topného systému a včas rozpoznat potřebu servisu a naplánovat příslušné zásahy. Viessmann navíc poskytne nový software, který názorně vizualizuje aktuální stav příslušného topného zařízení a umožní mu přístup k jeho provozním datům.

„Aktivní spoluúčast na postupující změně“

Stručně řečeno, jak uzavřel prof. dr. Martin Viessmann, se bude firma aktivně podílet na
postupujících změnách v odvětví a spolu s obchodními partnery důsledně využívat šance, které s sebou tato změna přináší.

Slavnostní uvedení zařízení Power-to-Gas

V návaznosti na roční tiskovou konferenci bylo ve firemním sídle firmy Viessmann v Allendorfu (Eder) slavnostně uvedeno do provozu první zařízení Power-to-Gas, které využívá
biologickou metodu k metanizaci. Kromě mnoha čestných hostů z oblasti politiky a ekonomiky se této akce zúčastnil i hesenský premiér Volker Bouffier.

„Firma je jednou z hesenských chloub, je silnou součástí Hesenska,“ řekl premiér ve své uvítací řeči. Vyznání regionu se kromě zařízení Power-to-Gas odráží i v plánovaném výzkumném a vývojovém středisku „Technikum“, do kterého podnik investoval 50 mil. eur, uvedl Volker Bouffier.

Nová mikrobiologická metoda

Zatímco v jiných konceptech Power-to-Gas probíhá metanizace chemicko-katalytickou cestou,
vyvinula firma MicrobEnergy, jež patří ke skupině Viessmann, biologickou
metodu, která se v Allendorfu již rok používá.

Tato biologická metanizace se vyznačuje vysokou flexibilitou a ideálně se tak hodí k zachycení fluktující energie. Využitím stávajících bioplynových stanic a zařízení na spalování bioplynu lze výrazně snížit investice do Power-to-Gas, protože jsou
již často k dispozici i elektrické a plynové přípojky.

Allendorf (Eder), 29. únor 2016