Společnosti BMW Group a Viessmann Group založily joint venture „Digital Energy Solutions“ pro energetický management

  • Společnost Digital Energy Solutions pomáhá zákazníkům s optimalizací   energetického systému prostřednictvím identifikace potřeb, vytvoření návrhu na flexibilní zacházení s energií a konečné realizace.
  • Přístup k optimalizaci zahrnuje využití elektromobilů, výrobu tepla/chladu a elektřiny.
  • Nabídka se nejprve zaměřuje na malé a střední podniky z průmyslové a obchodní sféry.

Mnichov/Allendorf

BMW Group a Viessmann Group budou v budoucnu společně nabízet řešení pro řízení energie. Pod značkou Digital Energy Solutions poskytnou oba podniky své kompetence a technologie, aby s ohledem na trvalou udržitelnost, náklady a bezpečné dodávky pomáhaly optimalizovat energetický systém zákazníků. Při realizaci nabídnou komplexní přístup, který bude zahrnovat elektromobilitu, výrobu tepla/chladu a elektřiny.

Prudké změny způsobené decentralizací výroby energie a flexibilizací ve spojení s rozsáhlou digitalizací umožňují vznik nových produktů a služby. Za tímto účelem slučují společnosti BMW Group a Viessmann Group jako lídři v oblasti inovací své kompetence a technologie ve společném podniku Digital Energy Solutions, který pomůže zákazníkům s identifikací jejich potřeb, vytvořením návrhu na flexibilní zacházení s energií a konečnou realizací.

Každý z obou podniků se na joint venture se sídlem v Mnichově podílí z 50 % a má jednoho jednatele. Nabídka společnosti Digital Energy Solutions se nejprve zaměřuje na malé a střední podniky z průmyslové a obchodní sféry a je k dispozici zákazníkům v Německu a Rakousku.

Partner s vysokou kompetencí v řízení energie

Při vývoji nových digitálních řešení pro řízení energie mohou oba partneři joint venture čerpat z rozsáhlého know-how vlastního podniku. 

BMW Group je se svým BMW rovněž průkopníkem v oblasti elektromobilů a s produktem ChargeNow poskytuje nejrozsáhlejší služby na světě pro přístup a využití infrastruktury veřejných dobíjecích stanic. Podnik navíc plánuje, že z integrace nových a opotřebených vysokovoltých baterií do inteligentních zásobníků elektřiny vybuduje samostatné odvětví svého podnikání). S globálním trendem využívání obnovitelných zdrojů energie se bude nutně zvyšovat i potřeba pro dočasné ukládání elektřiny, takže budou hrát stále větší roli i elektromobily.

Jako základní stavební kámen využívá joint venture IT systém pro inteligentní řízení energetických systémů (Smart Energy Backbone), který nově vyvinula společnost BMW. Ve své globální výrobní síti vsadil koncern BMW Group již s velkým úspěchem na vlastní inteligentní řízení energetických dat, které vede k menší spotřebě elektřiny, spolehlivější výrobě a vyšší kvalitě produktů. 

I proto se společnosti BMW Group podařilo snížit o jednu čtvrtinu emise CO2 u každého automobilu vyrobeného v období let 2010 až 2014. Podnik přitom stále více spoléhá na vlastní výrobu a na energie z místních regenerativních zdrojů. V roce 2014 pocházelo již 51 % elektřiny, kterou BMW Group nakoupilo od cizích dodavatelů, z obnovitelných energií, přičemž cílem společnosti je dosáhnout podílu využití obnovitelných energií ve výši 100 %.

Společnost Viessmann Group si již před několika desetiletími stanovila jako jednu ze svých ústředních firemních hodnot trvalou udržitelnost. V této souvislosti došlo v podnikovém sídle ke snížení množství vyloučeného CO2 o 80 %, využití fosilních nosičů energie se snížilo o 70 % a podíl obnovitelných energií se zvýšil na více než 60 %.

Při vývoji progresivních energetických konceptů pro jiné podniky vychází společnost Viessmann z předpokladu, že poradenství, plánování a realizace patří vždy k sobě. To v praxi znamená, že kompletní řešení nabízí zásadně od jednoho dodavatele.  Viessmann bere vždy v úvahu celý podnik s jeho celkovou spotřebou energie nutnou pro jednotlivé výrobní procesy a celou výrobní lokalitu. Tak vzniká integrovaný měřitelný energetický koncept. 

V případě dotazů se prosím obraťte na:

BMW Group podniková komunikace

Max-Morten Borgmann, komunikace v oblasti ekonomiky a financí

max-morten.borgmann@bmw.de

Telefon: +49 89 382-24118

 

Viessmann Werke GmbH & Co. KG podniková komunikace

tuha@viessmann.com

Telefon: +49 6452 70-1336

 

Digital Energy Solutions

www.digital-energysolutions.de

BMW Group

BMW Group je se svými značkami BMW, MINI a Rolls-Royce předním výrobcem prémiových automobilů a motocyklů a poskytovatelem prémiových finančních produktů a služeb mobility. Jako mezinárodní koncern provozuje firma 30 výrobních a montážních středisek ve 14 zemích i globální prodejní síť se zastoupeními ve více než 140 zemích.

V roce 2015 dosáhla společnost BMW Group světového odbytu 2,247 milionů automobilů a cca 137 000 motocyklů. Výsledek před zdaněním v roce 2014 činil 8,71 mld. €, obrat 80,40 mld. €. K 31. prosinci 2014 zaměstnávala firma po celém světě 116 324 zaměstnanců. 

Odedávna se myšlení koncernu BMW Group zaměřuje na budoucnost a odpovědné jednání je základem jeho hospodářského úspěchu. Firma má ve své strategii zakotvenu ekologickou a sociální udržitelnost v rámci celého řetězce tvorby hodnoty, obsáhlou odpovědnost za produkt a jasně se vyznává z šetření zdrojů.

www.bmwgroup.com

Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup

Twitter: http://twitter.com/BMWGroup

YouTube: http://www.youtube.com/BMWGrouview

Google+: http://googleplus.bmwgroup.com

Viessmann Group

Společnost Viessmann Group je jedním z předních mezinárodních výrobců topných, průmyslových a chladicích systémů. Rodinná firma založená roku 1917 zaměstnává 11 500 zaměstnanců, skupinový obrat činí 2,2 mld. eur. 56 % obratu připadá na zahraničí.

Jako rodinný podnik klade Viessmann důraz na zodpovědné jednání s ohledem na budoucnost, trvalá udržitelnost je zakotvena již ve firemních principech. Kompletní nabídka firmy Viessmann zahrnuje individuální řešení s efektivními systémy a výkony od 1 do 120 000 kW pro všechny oblasti použití s využitím veškerých energetických nosičů. 

www.viessmann.com