Úspěšné dokončení certifikace podle ISO 50001 

Všechna evropská pracoviště překonávají požadavky „Energy Efficiency Directive“

Německo a Evropská unie si stanovily ambiciózní cíle v oblasti ochrany klimatu. Důležitým krokem k jejich dosažení je prosazení „Energy Efficiency Directive“ (EED) do národního práva. Ustanovení mimo jiné stanovují, že velké firmy musí každé čtyři roky provést energetický audit. Certifikovaný systém energetického managementu podle ISO 50001 zbavuje firmy této povinnosti, neboť požadavky tohoto systému překračují rámec požadavků energetického auditu.

Už od loňského roku splňuje skupina firem Viessmann na evropských pracovištích požadavky EED zavedením systému energetického managementu podle ISO 50001.

Zapojení zaměstnanců

V Evropě prosadili projekt pověření zaměstnanci úseku řízení energií firemních pracovišť. V interních auditech byli zapsáni odběratelé a výrobci energií, odvozeny potenciály úspory a vypracován obsáhlý plán opatření. Nakonec byla prostřednictvím zpráv managementu informována vedení podniků a ve spolupráci se zaměstnanci došlo k definování dalších cílů. 

Podpora ze strany společnosti Etanomics Service GmbH

Koordinaci všech opatření převzal úsek řízení energí v podnikovém sídle firmy Viessmann v Allendorfu (Eder) za podpory společnosti Etanomics Service GmbH. Jako podnik skupiny Viessmann Group vyvíjí Etanomics řešení pro energetickou efektivitu a efektivitu využití zdrojů v průmyslu přesně podle požadavků zákazníka, přičemž neupřednostňuje žádného výrobce. Po celý řetězec tvorby hodnoty se analyzují spotřeby energie a zprůhledňují potenciály úspory.

Viessmann jako průkopník ochrany životního prostředí 

Jako průkopník ochrany životního prostředí, který má trvalou udržitelnost pevně zakotvenou již ve firemních zásadách, realizuje Viessmann již po desetiletí koncept ochrany životního prostředí, jenž je integrován do všech důležitých procesů. Od vývoje produktu přes nákup, výrobu a prodej, až po využití produktu, jsou všechny procesy zaměřeny na firemní zásadu „trvalé udržitelnosti“. Kromě certifikace podle mezinárodně platné normy managementu životního prostředí ISO  a DIN EN ISO  má Viessmann nejstarší záznam EMAS v evropském registru pracovišť. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je nejnáročnější systém pro trvale udržitelný management životního prostředí.

 

Allendorf (Eder), 29. 2. 2016