Vysokotlaký kotel na odpadní teplo pro ohřev vody

Vzhledem k ekonomickým a politickým aspektům se kotle na odpadní teplo v hojném počtu využívají v kombinaci s plynovými turbínami a kogeneračními jednotkami. I v průmyslových procesech se vlivem rostoucích nákladů na energii kotle na odpadní teplo využívají častěji.