Vitomax 200-RW – Vysokotlaký kotel na odpadní teplo


Využijte těchto výhod

  • Využití odpadního tepla a šetření nákladů za energii
  • Optimální v kombinaci s plynovými turbínami a kogeneracemi
  • K dispozici s nebo bez doplňkového zdroje tepla
  • Nízké ztráty záření díky optimální tepelné izolaci
  • Základní rámec pro velkoplošný přenos zatížení na zem


Horká voda zahřívaná spalinami a horkým odpadním vzduchem

Kotel na odpadní teplo Vitomax 200-RS slouží k ohřevu vody. K tomu využívá teplo spalin ze spalovacích procesů či horký průtok odpadního vzduchu z průmyslových procesů.

Kvůli rostoucím nákladům na energii, jsou kotle na odpadní teplo vhodné v kombinaci s plynovými turbínami a kogeneracemi, protože odpadní vzduch popř. spaliny využívají k výrobě energie.

To šetří fosilní paliva a snižuje provozní náklady.

Kotle na odpadní teplo Viessmann existují ve dvou variantách:

  • Kotle s využitímu pouze horkých spalin popř. odpadního vzduchu
  • Parní generátor s konvenčním zdrojem tepla využívající odpadní teplo

Výběr vhodného typu kotle závisí na konkrétním projektu.

Produktový řez

Vitomax-200-RW-Schnitt.png