Vyskotlaké kotle na odpadní teplo pro výrobu páry

Tvorba vodní páry pro průmyslové použití a její "využití" se v několika bodech zásadně liší od běžné výroby tepla tepelnou technikou za použití vody jako teplonosného média. Především při výrobě páry za vysokého tlaku v oblasti vysokého výkonu vyžaduje zařízení speciální vybavení.