Kogenerační jednotky pro průmysl

Pro použití kombinované výroby elektrické energie a tepla v průmyslové oblasti poskytuje Viessmann kogenerační jednotky (KGJ) s výkonem do 530 kW elektricky (kWel) popř. do 660 kW thermicky (kWth). Kromě sériových produktů však poskytuje Viessmann už 25 let i kogenerační jednotky pro průmyslové použití speciálně sladěné pro současné potřeby zákazníků

Čím se vyznačuje kogenerační jednotka?

V zásadě se použití kogenerační jednotky s provozem na plyn v průmyslu vyplatí. Protože zde existuje trvale vysoká potřeba elektřiny a takzvaného procesního tepla. Navíc potřebují provozy na základě vzrůstajících nákladů na energie a rostoucí konkurence většinou levnou a trvale udržitelnou alternativu ke klasickým dodávkám energie.

Funkce kogenerační jednotky

Kogenerační jednotka spojuje výrobu elektřiny a tepla s využitím přímo na místě. Tak se poskytuje vysoký zisk účinnosti vůči běžné výrobě elektřiny v elektrárně, která odevzdává teplo – nevyužité – do okolního prostředí. Přitom spojuje spalovací motor jádro zařízení, které naproti tomu pohání generátor, přesněji synchronní generátor k výrobě elektřiny. Při spalování vzniká teplo, které lze využít jako výhřevné nebo procesní teplo. Teplo se odebírá přes deskový výměník tepla mazacímu oleji, chladicí vodě a spalinám, aby se přivedlo topnému oběhu.

Výroba a využití energie

Systém výroby energie a využití energie se nazývá kombinovaná výroba elektrické energie a tepla. Mechanická energie, kterou vyrábí motor, se rovněž využívá jako termická energie, která se uvolňuje při pohonu generátoru.

Výhody kogenerační jednotky Viessmann na první pohled

● Maximální bezpečnost provozu 
● Vysoká stálost hodnoty
● Vyzrálá technika
● Minimální náklady při uvedení do provozu 

Kogenerační jednotka navíc boduje tím, že je sériově vybavena pro záložní provoz. Potřeba jalového proudu se nezvyšuje. Konečně jsou v modulu integrovány plynové trati, spouštěcí baterie, zásobování mazacím olejem a skříňový rozvaděč. To znamená úsporu času a nákladů při plánování, montáži a uvedení do provozu.


Kogenerační jednotky icon-gas.png

Kogenerační jednotky – 530 kWel a 660 kWth. S více než 25letou zkušeností v této oblasti výrobků nabízí Viessmann efektivní, plynem poháněné systémy pro kogeneraci. Kromě standardních sériových produktů jsou vyráběny také kogenerační systémy speciálně upravené pro potřeby zákazníka.