Vitomax 300-HS, typ M95A – dodává páru až do 30 t/h


Využijte těchto výhod

  • Třítahový kotel bez vyzdívání
  • Velká parní komora s nízkým zatížením zaručuje vysokou kvalitu páry s nízkou zbytkovou vlhkostí
  • Nízkonapěťová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost
  • Konstrukce umožňující pohodlnou údržbu díky mnoha náhledovým a revizním otvorům, která navíc nevyžaduje vyzdívání.
  • Optimální geometrie plamence zaručuje spalování s nízkými emisemi


Silný parní výkon s vysokou účinností

Vysokotlaký parní generátor Vitomax 300-HS M95A splňuje veškeré požadavky spalování s nízkými emisními hodnotami. V provozu na plyn leží NOx-emise pod 70 mg/Nm³, při provozu na olej pod 150 mg/Nm³.

Nezávisle na použitém palivu poskytuje výkon 5–26 t/h (je možné i 30 t/h). Provozní tlak leží mezi 6–25 bar (na požádání až 30 bar). Jeho účinnost přesahuje 95,5 procent při plném zatížení a za trvalého provozu.

Vitomax 300-HS je koncipován pro průmyslovou produkci, kde je zapotřebí nepřetržitá zásoba páry. K tomu patří oblasti průmyslu, jako potraviny, hnojivo, stavební materiály, papír, nápoje, chemie a farmaceutika, ale také nemocnice a rafinerie.


Dlouhodobý provoz kotle

Odstupy mezi jednotlivými trubicemi a pláštěm jsou výrazně lepší než stanovují minimální požadavky.

Posuvná síla na čelní plochy podlahy způsobená lineárním pnutím kouřových trubek a plamence je extrémně nízká.

Tato konstrukce zajišťuje, že bude mít kotel Vitomax 300-HS dlouhou životnost. Revizi kotle ulehčuje mnoho náhledových a revizních otvorů.

Produktový řez

Přehled

Parní výkon (t/h)
5 až 26 t/h
Stupeň účinnosti kotle
přes 95,5 (s integrovaným ekonomizérem)
Přípustný provozní tlak
6 až 25 barů (28, 30 barů na dotaz)
Palivo
icon-oel.png icon-gas.png
Topný olej EL podle DIN 51603 část 1. zemní plyn, svítiplyn a zkapalněný plyn podle DVGW-směrnice G 260/I a II popř. odpovídající místním ustanovením. Topný olej S popř. SA podle DIN 51603 část 2,3,5. Další paliva na dotaz
Oblast použití
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
Podnikání, průmysl, novostavba a modernizace
Regulační technika
Zjednodušené ovládání díky programovatelné regulaci s možností uložení (SPS) s jednoduchým ergonomickým grafickým ovládáním (barevný dotykový panel 10,4 palců)
Další charakteristiky
Třítahový kotel s a bez ekonomizéru. Vysokotlaký parní kotel v provedení Low-NOx odpovídající požadavkům směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG. Tento kotel splňuje díky třítahové technice a jeho prostorné geometrii spalovací komory nejpřísnější požadavky na emise.
Vitomax-300-HS-Schnitt.png