Vitomax 200-LW M62A – Provozní tlak do 16 bar


Využijte těchto výhod

  • Čisté spalování s nízkými emisemi oxidu dusíku
  • Spolehlivý přenos tepla; jednoduché hydraulické zapojení
  • Nízké ztráty tepla díky optimální tepelné izolaci
  • Ovládací panel Vitocontrol pro všechna ovládací zařízení a regulátory specifické pro kotle
  • Povoleno dle směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG či směrnice pro plynová zařízení 90/396/EWG


Ohřívače vody pro vratné teploty do 120 °C

Vitomax 200-LW Typ M62A je teplovodní kotel pro vratné teploty do 120 °C. Jeho přípustný provozní tlak je 6, 10 a 16 bar a tepelný výkon 2,3–6,0 MW.

Pro časově úsporné instalace a uvedení do provozu, Viessmann nyní také nabízí kompletní Vitomax systémy teplé vody jako předem sestavené systémy.


Na míru s odpovídajícími komponenty

Viessmann nabízí pro tyto zařízení (110 °C či 120 °C) další kompatibilní příslušenství. Například, zařízení pro zpětné získávání tepla, distribuci tepla a systémy na udržení tlaku.

Podobné produkty