Vitomax 200-LW M64A – Horká voda do 120 °C


Využijte těchto výhod

  • Čisté spalování s nízkými emisemi oxidu dusíku
  • Spolehlivý přenos tepla; jednoduché hydraulické zapojení
  • Nízké ztráty tepla díky optimální tepelné izolaci
  • Ovládací panel Vitocontrol pro všechna ovládací zařízení a regulátory specifické pro kotle
  • Povoleno dle směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG či směrnice pro plynová zařízení 90/396/EWG


Osvědčený a spolehlivý

Vitomax 200-LW M64A je ohřívač vody pro vratné teploty do 120 °C, provozní tlak 6, 10 a 16 bar stejně jako tepelý výkon 8,0–20,0 MW.

Nízkonapěťová konstrukce zaručuje dlouhou životnost.

Široké vodní stěny pro dobrou přirozenou cirkulaci a bezbečný odvod tepla. Dodatečná čerpadla tedy nejsou nutná. Nízký odpor topného plynu díky optimálním topným plochám a konstrukci kouřovodu.


Čas jsou peníze

To platí především v průmyslu a ekonomii, kde nové topné centrály musí být často co nejrychleji připravené k provozu, aby bylo možné včas doručit teplo nutné k produkci.

Prefabrikovaná zařízení pro 110 °C a zabezpečení 120 °C snižují námahu při plánování a šetří náklady.

Podobné produkty