Vitomax 300-LW M84A – Teplovodní kotel v Low-NOₓ provedení


Využijte těchto výhod

  • Čisté spalování s nízkými emisemi oxidu dusíku
  • Spolehlivý přenos tepla; jednoduché hydraulické zapojení
  • Nízké ztráty tepla díky optimální tepelné izolaci
  • Ovládací panel Vitocontrol pro všechna ovládací zařízení a regulátory specifické pro kotle
  • Povoleno dle směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG či směrnice pro plynová zařízení 90/396/EWG


Spalování s nízkými emisemi

Vitomax 300-LW Typ M84A je nízkotlaký ohřívač vody pro přípustné výstupní teploty do 120 °C, přípustný provozní tlak 6, 10 a 16 bar stejně jako tepelný výkon od 8,0 do 20,0 MW.

Třítahový kotel (Low-NOₓ řada) se vyznačuje nízkým zatížením spalovacího prostoru, nízkoemisním spalováním a nízkými emisemi oxidu dusíku. Při provozu na plyn zůstávají emise oxidu dusíku pod 70 mg/Nm³, při provozu na olej 150 mg/Nm³.

Široké vodní stěny a velký objem vody umožňují dobrou přirozenou cirkulaci a bezbečný odvod tepla.

Dodatečná čerpadla tedy nejsou nutná, což značně zjednoduší integraci hydrauliky.

Nízký odpor topného plynu díky optimálním topným plochám a konstrukci kouřovodu.


Osvědčená a spolehlivá technologie

Prefabrikovaná zařízení pro 110 °C a zabezpečení 120 °C snižují námahu při plánování a šetří náklady.

Viessmann nabízí pro tyto zařízení další kompatibilní příslušenství:
Například, zařízení pro zpětné získávání tepla, distribuci tepla a systémy na udržení tlaku.

Díky vodou chlazenému provedení hořáků odpadají sušící procesy při vybourávání zdiva, což podstatně zkracuje dobu uvedení do provozu.