Vitomax 200-HW M72A – pro teploty průtoku do 150 °C


Využijte těchto výhod

  • Čisté spalování s nízkými emisemi oxidu dusíku
  • Spolehlivý přenos tepla; jednoduché hydraulické zapojení
  • Nízké ztráty tepla díky optimální tepelné izolaci
  • Ovládací panel Vitocontrol pro všechna ovládací zařízení a regulátory specifické pro kotle
  • Povoleno dle směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG


U Viessmann všechno z jednoho zdroje

Vitomax 200-HW M72A je horkovodní kotel na olej/plyn pro teploty průtoku do 150 °C. Provozní tlak leží mezi 6–16 bar. Jeho tepelný výkon leží mezi 2,3–6 MW.

Vitomax nevyžaduje minimální průtok topné vody: Široké vodní stěny a velký objem umožňují dobrou přirozenou cirkulaci a bezpečný odvod tepla, což značně zjednoduší hydraulickou integraci.

Nízký odpor topného plynu díky optimálním topným plochám a konstrukci kouřovodu.


Čas jsou peníze

To platí především v průmyslu a ekonomii, kde nové topné centrály musí být často co nejrychleji připravené k provozu, aby bylo možné včas doručit teplo nutné k produkci.

Prefabrikovaná zařízení pro 110 °C a zabezpečení 120 °C snižují námahu při plánování a šetří náklady.

Díky vodou chlazenému provedení hořáků odpadají sušící procesy při vybourávání zdiva, což podstatně zkracuje dobu uvedení do provozu.

Dodatečně potřebné komponenty zařízení může Viessmann dle potřeb provozovatele zařízení uzpůsobit.