Biomasové kotle icon-biomasse.png

Výroba procesního tepla z horké vody vysokého / nízkého tlaku a páry popř. procesního tepla. Při ohledu na celkovou investici je při dnešních cenách za energii kotel na tuhá paliva úspornou alternativou. Mají vysokou účinnost a nízkou spotřebu.