Certifikáty

DIN_EN_ISO_9001_2008_de.jpg

Certifikace podle ISO 9001

Viessmann byl poprvé certifikován podle ISO 9001 v roce 1994. Certifikace je kontrolována každý rok.

V dubnu/květnu 2018 byl systém řízení jakosti společnosti Viessmann auditován externími auditory v rámci opakového auditu. Společnost TÜV Rheinland na jaře roku 2018 znovu potvrdila, že náš systém řízení jakosti splňuje požadavky nového standardu ISO 9001.

Certifikát podle normy ISO 9001 je platný do 30. 5. 2021.

Certifikace podle nařízení o ekologickém auditu (EMAS)

Díky vzornému a příkladnému řízení životního prostředí platí společnost Viessmann za průkopníka v oblasti ochrany životního prostředí. Nejenže byl podniku udělen certifikát podle ekologické normy ISO 14001, ale kromě toho se také podílí na systému ekologického auditu Evropské unie (EMAS) jednom z nejpřísnějších nařízení v oblasti životního prostředí. Podle tohoto nařízení se mají stanovit ekologické cíle, jejichž plnění se dá prokázat a tyto cíle mají překročit rámec aktuálního zákonodárství týkajícího se životního prostředí.

Viessmann je třetím podnikem v Evropě a druhým v Německu, který splnil podmínky ekologického auditu. Každé tři roky musí nezávislí znalci v oboru ekologie opakovat validaci, dodatečně probíhá každoročně kontrolní audit. Nařízení EMAS existuje od roku 1993 a i když podmínky ekologického auditu postupně splnilo mnoho dalších podniků, zaujímá Viessmann i nadále roli inovátora jako jediný podnik v oboru, který potvrdil všechny německé závody.

EMAS_de.jpg
din_en_iso_14001_de.jpg

Certifikace podle ISO 14 001

Vedle evropského ekologického auditu s přísnými požadavky na transparentnost životního prostředí stojí mezinárodní norma ISO 14 001 k implementaci všeobecného systému ekologického řízení.

Cílem této normy je rovněž plynulé zlepšování ochrany životního prostředí v podnicích. Na rozdíl od ekologického auditu se provádí bez vypracování prohlášení k životnímu prostředí, které schvaluje externí znalec životního prostředí a následně se zveřejňuje.

Certifikace podle ISO 50001

Firma Viessmann získala certifikaci podle ISO 50001 za svůj systém energetického řízení ve svém sídle v Allendorfu.

Pro dosažení politických cílů v oblasti energie a klimatu má klíčovou roli zvýšení energetické efektivity. Energetická efektivita je proto důležitou součástí efektivity využívání zdrojů. Na tomto pozadí se bude v následujících letech pozvolna etablovat standardizovaný systém energetického řízení, které bude platit jako standard pro průmyslové podniky.

DIN_EN_ISO_50001_de.jpg
ISO_29990_2010.jpg

Certifikace podle ISO 29990

Kompletní nabídka firmy Viessmann a dlouholeté zkušenosti jednoho z předních výrobců systémů topenářské techniky jsou základem širokých znalostí, na kterých mohou naši obchodní partneři stavět.

V roce 2013 dostala akademie Viessmann certifikaci od TÜV Süd podle DIN ISO 29990 a splňuje tak vysoký standard servisu pro vzdělávací služby i požadavky na důsledný systém řízení kvality ve vzdělávání a doškolování. Naši obchodní partneři se tak mohou spolehnout na ověřené znalosti vycházející z praxe.

Certifikace podle OHSAS 18001

Systém managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech společností skupiny Viessmann v Allendorferu Group je certifikován podle OHSAS 18001 (Occupational Health And Safety Assessment Series).

OHSAS_18001_2007.jpg