Certifikáty

DIN_EN_ISO_9001_2008_de.jpg

Certifikace podle ISO 9001

Systém managementu kvality definuje všechny principy a systematické postupy pro dosažení a zabezpečení všech interních a externích požadavků na produkty a procesy. Udržování a neustálá aktualizace systému managementu kvality zajišťuje plnění požadavků a zajištění dlouhodobého úspěchu společnosti.


Viessmann byl poprvé certifikován podle ISO 9001 v roce 1994. V roce 2019 byla úspěšně provedena konverze v souladu s aktualizovanou ISO 9001:2015. Systém managementu kvality je od roku 2020 nedílnou součástí integrovaného systému managementu a je každoročně sledován společně s ostatními systémy managementu.

Certifikace ISO 45001

Po 10 letech úspěšné účasti na auditu BS OHSAS 18001 pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl dobrý výkon podle nové normy DIN EN ISO 45001 potvrzen a certifikován TÜV Rheinland.


Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je ve společnostech skupiny Viessmann zaveden od roku 2020 a očekává se, že od roku 2023 bude společně certifikován v rámci integrovaného systému managementu.

Zertifikat_ISO_45001.jpg
EMAS_de.jpg

Certifikace podle nařízení o ekologickém auditu (EMAS)

Díky vzornému a příkladnému řízení životního prostředí platí společnost Viessmann za průkopníka v oblasti ochrany životního prostředí. Nejenže byl podniku udělen certifikát podle ekologické normy ISO 14001, ale kromě toho se také podílí na systému ekologického auditu Evropské unie (EMAS) jednom z nejpřísnějších nařízení v oblasti životního prostředí. Podle tohoto nařízení se mají stanovit ekologické cíle, jejichž plnění se dá prokázat a tyto cíle mají překročit rámec aktuálního zákonodárství týkajícího se životního prostředí.

Viessmann je třetím podnikem v Evropě a druhým v Německu, který splnil podmínky ekologického auditu. Každé tři roky musí nezávislí znalci v oboru ekologie opakovat validaci, dodatečně probíhá každoročně kontrolní audit. Nařízení EMAS existuje od roku 1993 a i když podmínky ekologického auditu postupně splnilo mnoho dalších podniků, zaujímá Viessmann i nadále roli inovátora jako jediný podnik v oboru, který potvrdil všechny německé závody.

Certifikace podle ISO 14 001

Již desítky let implementujeme koncept integrované ochrany životního prostředí v celém hodnotovém řetězci. Procesní a produktově integrovaná ochrana životního prostředí má absolutní přednost před následnou eliminací již vzniklých škod. Systém environmentálního managementu, který existuje již mnoho let, organizuje a kontroluje implementaci environmentální politiky.

Certifikací ISO 14001 prokazujeme, že dodržujeme platnou legislativu v oblasti životního prostředí a neustále zlepšujeme naši environmentální výkonnost. Systém environmentálního managementu je od roku 2020 nedílnou součástí integrovaného systému managementu a je každoročně sledován společně s ostatními systémy managementu.

Zertifikat_ISO_14001.jpg
Zertifikat_ISO_50001.jpg

Certifikace podle ISO 50001

Je navržen tak, aby implementoval koncepci, která je integrovaná a která je určena ke zpracování v předstihu před dokončením projektu. Procesní a produktově integrovaná ochrana životního prostředí má absolutní přednost před následnou eliminací již vzniklých škod. Systém environmentálního managementu, který existuje co nejdéle, organizuje kontrolu implementace environmentálních politik.


Certifikací ISO 14001 prokazujeme, že dodržujeme platnou legislativu v oblasti životního prostředí a neustále zlepšujeme naši environmentální výkonnost. Systém environmentálního managementu na rok 2020 je založen na integrovaném systému managementu a každý každoročně sledován společně s ostatními systémy managementu.