Energetická politika

V souladu s firemními principy společnosti Viessmann specifikuje energetická politika následující zásady jednání pro všechny zaměstnance skupiny Viessmann.

Energetický cíl

Skupina Viessmann se zavazuje, že bude nadále snižovat spotřebu energie a s ní spojené emise CO2. Toto rozhodnutí realizuje prostřednictvím strategických energetických cílů. Nejvyšší management současné skupiny firem každoročně formuluje tyto cíle v souladu s nadřízenými cíly podnikové skupiny. Základem pro stanovení těchto cílů jsou data z uplynulého období týkající se spotřeby očištěná od sezónních vlivů a ekonomičnost rozhodnutí učiněných s ohledem na aspekty trvale udržitelného rozvoje.

Plynulé zlepšení energetického výkonu

Usilujeme o plynulé zlepšování energetického výkonu. Minimálním měřítkem je přitom dodržování zákonem stanovených požadavků.

Trvalá udržitelnost

Usilujeme o plynulé zlepšování energetického výkonu. Minimálním měřítkem je přitom dodržování zákonem stanovených požadavků.

Zaměstnanci

Pro realizaci energetické politiky je důležitá spolupráce všech zaměstnanců. Zaměstnanci firemních skupin mají obsáhlé informace o energetických otázkách a jsou zapojeni do programu energetického managementu.

Rozsah, zdroje

Energetické cíle podniku se ve stejné míře vztahují na všechny oblasti v podniku, všechny činnosti a metody.
Vrcholný management skupiny Viessmann poskytuje všechny zdroje a informace, které jsou důležité pro realizaci energetické politiky a dosažení strategických a operativních cílů.

Veřejnost

Veřejnost dostává pravidelné informace o energetických aspektech, spotřebě energie a programu energetického managementu ve skupině Viessmann.

Emise

Společně s energetickými cíli se pro skupinu Viessmann stanoví i cíle týkající se emisí. Emise se neustále snižují zvyšováním energetické efektivity a neustálým zvyšováním podílu obnovitelných energií.

Kontrola

Dodržování koncepce energetické politiky pravidelně kontroluje a hodnotí nejvyšší management skupiny Viessmann.

Monitorování energie

Spotřeba energie firemních skupin se stále měří a kontroluje. Pravidelně se shromažďují a kontrolují důležité energetické aspekty a informace se předávají dále.