Hodnoty, které žijeme

V roce 1966 byly poprvé formulovány firemní zásady firmy Viessmann. Byly a jsou důležitými směrnicemi pro náš úspěch. Aby se firemní kultura přizpůsobila disruptivním změnám okolí, které jdou ruku v ruce s digitalizací, byl v roce 2016 nově pořízen hodnotový kodex. Deklarovaným cílem je posílení kreativity a vlastní odpovědnosti v podniku a tím podpora inovační síly a rychlé realizace dobrých nápadů.

Hodnoty jsou vodítkem pro naše každodenní jednání.


Gemeinsam

Společně

Vztah k našim zákazníkům je partnerský a férový s cílem společného úspěchu. Svým zaměstnancům nabízíme šance pro další rozvoj.

Verantwortlich

Zodpovědně

Hlásíme se k naší ekonomické, ekologické a sociální odpovědnosti. Našim cílem je ochrana klimatu a udržení přirozených základů života.

Innovativ

Inovativně

Jsme technologickým průkopníkem naší branže a i v budoucnu budeme spoluurčovat technický pokrok.