produktschulung.jpg

Akademie

Technické spektrum vytápěcí techniky se stává stále komplexnější, produktová paleta stále rozsáhlejší. Olejové a plynové vytápěcí systémy, tepelná čerpadla, bioenergie, solární termie, fotovoltaika, kogenerační jednotky, klimatizační technika potřebují individuální řešení pro veškeré oblasti použití.

Pouze ten, kdo se postaví čelem k měnící se výzvě všedního dne s flexibilitou a odbornou znalostí, může dlouhodobě uspokojit své zákazníky. Znalosti ohledně vhodných oblastí použití a možných kombinací inovativní efektivní techniky stejně jako obnovitelných energetických systémů je v dnešní době žádané více než kdy jindy. Tím také narůstají požadavky na kvalifikaci veškerých tržních partnerů zabývajícím se výrobou tepla. Vzdělávání, znalosti a rychlé zacházení s informacemi získávají kontinuálně na významu.

Z tohoto důvodu nabízí Viessmann akademie široce rozčleněný program seminářů. Zaměřuje se na odborné podniky z oblasti sanity-vytápění-klimatizace, kominíky, projektové a inženýrské kanceláře, energetické poradce, architekty, společnosti zabývající se výstavbou bytů, vzdělávací zařízení, průmysl, podnikání a obce. A nabídka je hojně využívána – na celém světě se vzdělávacích akcí Viessmann akademie zúčastní ročně 90.000 odborníků.

Galeria

Výstava „Galeria“ zprostředkovává naše základní tržní faktory.

Innovationen.jpg
Via-Temporis.jpg

Via Temporis

Na základě svých technických milníků psala firma Viessmann historii tepelné techniky a již dříve patřila k průkopníkům celého odvětví. Aby se daly návštěvníkům závodu v Allendorfu dějiny podniku názorně vysvětlit, shrnout a zařadit do dobového kontextu, vznikla mimořádná stavba: Muzeum „Via Temporis“.

Historická výstava informuje o dějinách podniku a zároveň slouží jako pocta celoživotního díla Dr. Hanse Viessmanna, který po druhé světové válce převzal podnik po svém otci a vybudoval z něj společnost světové úrovně.

Via Temporis navazuje na Viessmann galerii, která byla rovněž postavena jako objekt moderní průmyslové architektury připomínající styl Bauhaus. Najdeme zde výstavu hlavních faktorů značky, na které mohou návštěvníci proniknout do kompetencí firmy Viessmann.

Inovativní energetická centrála

V podnikovém sídle v Alledorfu (Eder) vytvořila firma Viessmann infocentrem jedinečnou komunikační platformu pro branži. Od malého až po průmyslové spektrum výkonu jsou vytápěcí a kogenerační systémy v provozu v energetické centrále a v seminárních místnostech.

Na základě projektu trvalé udržitelnosti "Efektivita Plus" firma Viessmann dokazuje, jak se s na trhu dostupnou technikou dá vyrábět teplo a elektrická energie způsobem šetrným ke klimatu a přírodním zdrojům. Ve vlastním zařízení pro výrobu bioplynu se dá shlédnout výroba elektrické energie z biomasy. Stálá výstava, prohlídka závodu a Via Temporis nabízí návštěvníkům působivou prezentaci značky.

Energiezentrale.jpg