Inovace

Vývoj mimořádně energeticky efektivních systémů na výrobu tepla, páry, elektrické energie a chladu je důležitý pro náš výzkum. Orientujeme se podle budoucích výzev stejně jako podle potřeb našich zákazníku a stanovujeme měřítko pro nejlepší technologii.

Meilensteine.jpg

Inovace v oblasti tepelných výměníků

Od biferální spojené topné plochy k tepelnému výměníku Inox-Radial.

Vysoká měřítka
 

Firma Viessmann se tradičně cítí být zavázána k základnímu požadavku pro použití vysoce efektivní techniky s cílem co nejlepší ochrany životního prostředí: S účinností až 98 procent dosahují naše topné systémy technicky možné hranice. Tato vysoká měřítka na energetickou efektivitu našich systémů používáme i pro zásobení elektrickou energií, chladící techniku a moderní parní zařízení. Naším cílem je neustálé zlepšování.

Entwicklung.jpg

Ve vývoji je položen základ pro špičkovou kvalitu.