Inovace

Vývoj mimořádně energeticky efektivních systémů na výrobu tepla, páry, elektrické energie a chladu je důležitý pro náš výzkum. Orientujeme se podle budoucích výzev stejně jako podle potřeb našich zákazníku a stanovujeme měřítko pro nejlepší technologii.

Meilensteine.jpg

Inovace v oblasti tepelných výměníků

Od biferální spojené topné plochy k tepelnému výměníku Inox-Radial.


Inox-Radial tepelný výměník pro vynikající přenos tepla

Se zvyšující se účinností topných systémů se požadavky na techniku přenosu tepla zvýšily. I zde Viessmann nastavil mezník v historii technologie vytápění pomocí svého tepelného výměníku Inox-Radial. Protože místo trubky z nerezové oceli s kulatým průřezem spoléhá společnost Viessmann na čtyřhranou trubku z nerezové oceli vyrobenou ze spirálově vinutého tvaru. V kombinaci s konstantní mezerou 0,8 mm a laminárním prouděním poskytuje výměník tepla Inox Radial vynikající přenos tepla.

Tepelný výměník Inox-Radial se používá u plynových kondenzačních kotlů Vitodens a olejových kondenzačních kotlů Vitoladens.

Tepelný výměník Inox-Radial
Viessmann - Inovace v technologii palivových článků

Inovace v technologii palivových článků

V roce 2014 společnost Viessmann uvedla na trh první sériově vyráběný palivový článek – první na světě. Vitovalor je vysoce efektivní, spolehlivý a šetrný k životnímu prostředí. Zařízení přeměňuje zemní plyn na elektřinu a teplo. To však nefunguje spalováním fosilních paliv jako v konvenčních systémech, ale chemickým procesem. Při tomto tak zvaném „studeném spalování“ reaguje vodík s kyslíkem. To produkuje elektřinu a teplo. Tato technologie je nezávislá na rostoucích cenách elektřiny a současně chrání životní prostředí.


Vysoká měřítka
 

Firma Viessmann se tradičně cítí být zavázána k základnímu požadavku pro použití vysoce efektivní techniky s cílem co nejlepší ochrany životního prostředí: S účinností až 98 procent dosahují naše topné systémy technicky možné hranice. Tato vysoká měřítka na energetickou efektivitu našich systémů používáme i pro zásobení elektrickou energií, chladící techniku a moderní parní zařízení. Naším cílem je neustálé zlepšování.

Entwicklung.jpg

Ve vývoji je položen základ pro špičkovou kvalitu.