Vyznání k ochraně životního prostředí

Jako rodinný podnik třetí generace a výrobce topné technicky s předním mezinárodním postavením se firma Viessmann hlásí nejen ke společenské zodpovědnosti, ale také k zodpovědnosti za zajištění budoucnosti nadcházejících generací. Kontinuální zlepšování opatření k šetrnému zacházení s přírodními zdroji a životním prostředím ve smyslu udržitelného jednání je tudíž důležitou součástí naší podnikové filozofie.  


emas.jpg

Již dlouho zavedený management životního prostředí

Již desetiletí uskutečňujeme koncept integrované ochrany životní prostředí v celém řetězci vytváření hodnot. Procesní a produktová integrovaná ochrana životního prostředí mají absolutní prioritu před následným odstraňováním již vzniklých škod. Již mnoho let zavedený management životního prostředí organizuje a kontroluje provádění politiky životního prostředí.

Dosažení cílů odvozených z oblasti politiky životního prostředí je stále kontrolováno. V Německu jsou veškerá stanoviště a prodejní pobočky firmy Viessmann certifikovány podle DIN EN ISO 14001. Jako první podnik branže vytápěcí techniky a jako druhý podnik Spolkové republiky Německo byly závody firmy Viessmann v roce 1995 se svými stanovišti v Allendorfu certifikovány podle přísného evropského eko-auditu EMAS.


Energeticky efektivní a k životnímu prostředí šetrné produkty

Obzvláště při vývoji našich produktů píšeme téma "udržitelnost" velkými písmeny. Již při konstrukci dbáme na to, aby byly suroviny ve výrobním postupu použity úsporně. V provozu se zdroje tepla vyznačují vysokým termickým stupněm účinnosti a dlouhou životností. Na konci jejich technické životnosti jsou produkty firmy Viessmann odborně zužitkovány a hodnotné suroviny se vrátí zpět do výrobního oběhu a oběhu hodnotných materiálů.

Za své technologické inovace a svou příkladnou angažovanost v ochraně životního prostředí byla firma Viessmann mnohokrát vyznamenána, mimo jiné "Evropskou cenou za životní prostředí"; a jako "Glanzlicht" Sdružení pro životní prostředí Hesensko. Od Německé energetické agentury (dena) bylo obdrženo ocenění "Energy Efficiency Award" za realizovanou centrálu se zpětným získáváním tepla v rámci projektu "Efektivita Plus".

auszeichnungen.jpg

nachhaltigkeitspreis.jpg

Projekt udržitelnosti "Efektivita Plus"

Ve středu aktuální angažovanosti týkající se tématu udržitelnosti stojí projekt majáku "Efektivita Plus", který se zakládá na celkovém konceptu ochrany klimatu, efektivity využívání přírodních zdrojů a zajištění lokality. Zvyšujeme tím nejenom efektivitu práce a materiálu ve výrobě, ale také energetickou efektivitu na straně výrobců a spotřebitelů. Ve výsledku ušetříme 40 procent fosilní energie a snížíme emise CO2 na třetinu. Tím se nám daří oddělit energetické požadavky od výrobního výstupu.

V roce 2009 byl podnik oceněn Německou cenou za trvalou udržitelnost za "Nejudržitelnější produkci Německa v roce 2009", v roce 2011 Německou cenou za udržitelnost za "Nejudržitelnější značku Německa roku 2011" a v roce 2013 cenou za Udržitelnost 2013 za „příkladnou efektivitu využívání přírodních zdrojů“.

nabu.png

Smlouvou o kooperaci s Německým svazem ochrany přírody (NABU) podtrhujeme své důsledné ekologické zaměření. .