Trojité ocenění Německou cenou za udržitelnost

Velké výzvy naší doby jsou klimatická změna, zmenšení zásoby přírodních zdrojů stejně jako postupující internacionalizace hospodářství. Průmyslové státy jsou navíc konfrontovány demografickým vývojem, který vede k tomu, že obyvatelstvo stárne a ubývá. Existuje pouze jedna cesta pro zvládnutí těchto výzev: udržitelné jednání ve všech oblastech života.

Udržitelnost ukotvena v zásadách společnosti

Jako přední mezinárodní výrobce vytápěcí techniky a rodinný podnik třetí generace se hlásíme k zodpovědnosti, která z toho vyplývá. Udržitelnost je již pevně ukotvena v zásadách společnosti. Udržitelnost určuje naše jednání.

Zajištění existence a konkurenceschopnosti podniku

Podepřena o tyto poznatky zajišťuje naše strategie udržitelnosti existenci a konkurenceschopnost firmy Viessmann jako nezávislého rodinného podniku. Jako důležité oblasti působnosti vidíme ochranu klimatu, životního prostředí a efektivitu v zacházení s přírodními zdroji v celém podniku s přibližně 10.600 pracovními pozicemi po celém světě.

Nachhaltigkeitspreis_2009.png

2009: „Udržitelná výroba“

V roce 2009 byla firma Viessmann poprvé vyznamenána Německou cenou za udržitelnost, tehdy za udržitelnou výrobu. Tím byla uznána role inovátora, kterou podnik zaujímá projektem udržitelnosti "Efektivita Plus". Firma Viessmann poukázala s projektem Efektivita Plus v hlavním sídle v Allendorfu (Eder) na to, že energetické a klimapolitické cíle pro rok 2050 mohou být dosaženy již dnes. Díky použití na trhu dostupné techniky byla mimo pracovní a materiální efektivity výrazně zvýšena především energetická efektivita. Spotřeba fosilní energie se snížila o 66 procent, emise CO2 se snížila o 80 procent.
 

Nachhaltigkeitspreis_2011.png

2011: „„Udržitelná značka"“

V roce 2011 následovalo další ocenění Německou cenou za udržitelnost – Viessmann byl vyhlášen nejudržitelnější značkou Německa. Porota poukázala ve svém pozdravu na to, že udržitelnost je u firmy Viessmann ukotvena již od roku 1966 v jádru značky. Tento fakt dnes nachází mimořádný význam v angažovanosti podniku v řešení centrálních otázek energetické transformace.

Nachhaltigkeitspreis_2013.png

2013: „Ppříkladná efektivita ve využívání přírodních zdrojů"“

V roce 2013 následovalo třetí ocenění Německou cenou za udržitelnost. Firma Viessmann jím byla poctěna za "Příkladnou efektivitu ve využívání přírodních zdrojů". Porota zdůvodnila své rozhodnutí: "Viessmann je, co se týče efektivity v zacházení s přírodním zdroji, příkladem pro svoji branži. Obdivuhodné jsou dlouhá životnost produktů, zajištění možnosti opravy díky držení náhradních dílů, recyklovatelná konstrukce vedoucí tím k možnosti demontáže stejně jako inovativní systém repatriace“.