Efektivita využití přírodních surovin, ochrana klimatu a zajištění lokality v hlavním sídle firmy Viessmann v Allendorfu (Eder)

Strategický projekt udržitelnosti "Efektivita Plus"

Firma Viessmann poukázala projektem Efektivita Plus v hlavním sídle v Allendorfu (Eder) na to, že energetické a klimapolitické cíle pro rok 2050 mohou být dosaženy již dnes. Díky použití na trhu dostupné techniky byla mimo pracovní a materiální efektivity výrazně zvýšena především energetická efektivita. Díky použití na trhu dostupné techniky byla mimo pracovní a materiální efektivity výrazně zvýšena především energetická efektivita. Spotřeba fosilní energie se snížila o dvě třetiny, emise CO2 se snížila o 80 procent.

V nové energetické centrále Viessmann jsou použity veškeré relevantní tepelné nosiče olej a plyn stejně jako biomasa, sluneční energie stejně jako teplo ze vzduchu a země. Důležitý přínos odvádí efektivní technologie jako kondenzační technologie a kombinovaná výroba elektrické energie a tepla.

Ke klimaticky šetrné výrobě tepla a eletřiny se používá především dřevoštěpka, která se pěstuje na vlastních výmladkových plantážích. K tomuto účelu jsou na ploše 180 hektarů pěstovány topoly a vrby, které pokryjí zhruba polovinu roční spotřeby 7.000 tun pevné biomasy.

 

Kurzumtriebsplantagen.jpg

Na vlastních výmladkových plantážích pěstuje firma Viessman topoly a vrby pro získání biomasy.

Bioenergie v dnešní době pokrývá již 77 procent tepelné potřeby v sídle Allendorf. Dlouhodobý cíl je kompletní zaopatření tímto ke klimatu šetrným tepelným nosičem. Přitom platí princip udržitelnosti, to znamená: vždy použít jen tolik biomasy, kolik ve stejném časovém horizontu doroste.

Dodatečně dodává provozované zařízení na výrobu bioplynu na principu suché fermentace ročně přibližně 2,7 MWh elektrické energie a tepla. Jako substrát slouží zbytkové produkty z domácího zemědělství a péče o krajinu stejně jako obnovitelné suroviny. Druhé zařízení na výrobu bioplynu bylo dokončeno v roce 2013. U toho se jedná o zařízení s mokrou fermentací, která z 15.000 t substrátu ročně vyrobí přibližně 1,6 milionů kubických metrů bioplynu, který se zpracuje na kvalitu zemního plynu a dodá se do veřejné distribuční sítě.

Biogasanlage.jpg

Druhé zařízení na výrobu bioplynu v sídle Allendorf (Eder) pracuje na principu mokré fermentace. Bioplyn je zpracován na kvalitu zemního plynu a je dodán do veřejné distribuční sítě.

S projektem „Efektivita Plus“ firma Viessmann dokázala, že ochrana životního prostředí a efektivita přírodních zdrojů se dají uvést do souladu s hospodářským úspěchem a sociální zodpovědností. Projekt slouží jako Best-Practice příklad. Má motivovat jiné podniky, ale také tvůrce politiky a správy, aby stejnou cestou zavedly popř. podporovaly opatření ke zvýšení efektivity přírodních zdrojů.