Online-platforma "Sdružení pro udržitelnost"

Nabídka informací a komunikace k tématu udržitelné stavění, bydlení a modernizování.

Nedostačující přírodní zdroje a globální klimatická změna staví svět před enormní výzvy. Aby mohly být úspěšně zvládnuty, je udržitelné jednání nezbytné ve všech životních oblastech. To znamená, uspokojit dnešní potřeby bez toho, aniž by byly narušeny přirozené životní základy nadcházejících generací. Každý jednotlivec může přispět - co možná nejšetrnějším užíváním přírodních zdrojů, opatřeními ke zvýšení energetické efektivity a zodpovědným zacházením se životním prostředím.

široká a obsáhlá informovanost veřejnosti je nejdůležitějším předpokladem k dosažení tohoto cíle. Proto firma Viessmann založila "Sdružení pro udržitelnost", ke kterému patří mimo přední výrobce udržitelných produktů z techniky budov a branže stavebních materiálů také partneři z výzkumu a vědy. Jako centrální informační platforma byla zřízena internetová domovská stránka www.allianz-pro-nachhaltigkeit.de.

Allianz-Pro-Nachhaltigkeit-1-3.png

Spolehlivá perspektiva pro udržitelné zaopatření budov

Nová online nabídka sbírá a slučuje informace k tématům udržitelné stavění, bydlení a modernizování, které byly do této doby k dispozici pouze nekompletní nebo v příliš komplexní formě. Jsou zde ukázány spolehlivé perspektivy pro udržitelné vybavení budov s na trhu dostupnými energeticky efektivními systémy a obnovitelnými energiemi. Konkrétní příklady realizace vzbuzují nápady a podněty, jak by mohla být modernizační zácpa vyřešena bez přepisů a nátlaků. Mimo to slouží online-platforma k výměně aktuálních informací a vědeckých příspěvků.

Udržitelnost ukotvená ve všedním dnu

Dlouhodobý cíl Sdružení pro udržitelnost je za prvé dosažení udržitelné manipulace s přírodními zdroji a za druhé CO2-neutrální zaopatření budov. Téma udržitelnost má být převedeno a zakotveno do všedního dnu společnosti.