Výrobní systém firmy Viessmann

Výrobní systém Viessmann (ViPS) je pro všechny zainteresované společnosti závazným souborem směrnic, který popisuje, jak se utváří, implementují a stále zdokonalují postupy týkající se výroby.

Obsahuje rozhodující cíle, principy, metody a nástroje výrobní organizace opírající se o základní myšlenky plynulého zlepšování stejně jako vývojových postupů.

 

Výrobní principy

Standardizace / zobrazení / uspořádání a čistota


V rámci stability postupů zajišťujeme, aby byly postupy prováděny stanoveným způsobem. Výrobní postupy jsou přitom uzpůsobeny tak, aby se daly ihned rozeznat odchylky. Přitom je nutno zabránit plýtvání (Muda) a zvyšovat vytváření hodnot v produkci.
 

Zaměstnanci

Kvalifikace / vzdělávání / jistota práce


Vysokou kvalifikaci našich zaměstnanců vidíme jako předpoklad k tomu, aby se daly výrobní principy vůbec realizovat. Soustavné vyškolování zvyšuje spokojenost zaměstnanců. K tomu slouží obsáhlé programy pro získání kvalifikace mimo jiné i v naší akademii.
 

Vývojové postupy

Výroba podle odvolávek zákazníků / výroba v pracovním cyklu / logistika / KVP / řízení výroby


Vyrábíme přesně to, co potřebuje zákazník. To neplatí jen pro zákaznické zakázky, ale i pro naše interní postupy ve smyslu vztahu mezi zákazníky a dodavateli.
 


Abychom mohli naše výrobky vyrábět za tržní ceny, musíme svá výrobní zařízení využívat co nejefektivněji a vyhnout se neplánovaným odstávkám zařízení. K tomu slouží koncept obsluhy a provozovatelů na základě TPM.
 

Bezchybné produkty a postupy

Zamezení chyb / zpětné hlášení o chybách / odstranění závad / auditování


"Kvalita středem zájmu“ to je snahou všech zaměstnanců. U produktů a postupů platí, že se má dosáhnout bezchybného cíle. Jen tak můžeme našim zákazníkům dodávat nadstandardní výrobky ve špičkové kvalitě.
 

Řízení výroby

Shopfloor Management


Zajišťujeme, aby kvalifikovaní zaměstnanci na místě vytváření hodnot dohlíželi na proces změny. Tento proces podporuje metoda Kaizen plynulé zlepšování.