Internetové rozhraní Vitoconnect OT2

Vitoconnect OT2 pro komunikaci mezi modulem centrálního vytápění a pokojovými termostaty OpenTherm tvoří rozhraní mezi topným systémem a aplikací pro ovládání topného systému a pro dálkovou údržbu pomocí softwarového nástroje Vitoguide. Připojuje se přímo přes kabel k regulaci Vitotronic.

V bezdrátovém modulu Vitoconnect OT2 se skrývá komplexní bezpečnostní koncept, který úspěšně prošel zkouškou CE. 

Rozsah dodávky

● Modul WLAN pro připojení k routeru DSL pro montáž na stěnu
● Síťový kabel s napájecím zdrojem se zástrčkou (délka 1 m)
● Spojovací vedení OpenTherm k připojení WLAN-modulu k regulaci kotlového okruhu (délka 3 m)

Komunikace

● Pomocí rozhraní Opentherm s regulací kotlového okruhu
● Pomocí modulu WLAN s DSL routerem

Připojení

● Napájecí zdroj se zástrčkou pro napájení (230 V / 50 Hz)
● Spojovací vedení OpenTherm k připojení WLAN modulu
● WLAN Komunikační rozhraní pro připojení k internetu

Upozornění!

● Před uvedením do provozu je třeba zkontrolovat systémové předpoklady pro komunikaci pomocí místních sítí IP / WLAN.
● Pro provoz rozhraní Vitoconnect OT2 je zapotřebí internetové připojení s datovým tarifem (časově a objemově nezávislý paušální tarif).


Podporované regulace

Vitoconnect OT2 je kompatibilní se všemi novými topnými zařízeními společnosti Viessmann s rozhraním OpenTherm, které byly vyrobeny po říjnu 2017 a dále s následujícími modely:

●  Vitodens 1xx-W (WB1B, WB1C, B1HA, B1KA, B1LA, B1LB, B1HC, B1KC, B1LD)Upozornění

Nastavení softwarové ochrany Firewall

●  Porty 443 (HTTPS) a 123 (NTP) musí být otevřeny
●  MAC adresa Vašeho zařízení přidělená výrobcem je vytištěna na štítku zařízení


Obrázek znázorňuje připojení Optolink

Vitoconnect OPTO

Je-li Váš zdroj tepla vybaven rozhraním OPTOLINK (na obrázku je červeně zakroužkován), potřebujete typ Vitoconnect OPTO.