Progresivní systémová řešení pro rodinné a bytové domy

Pro použití v rodinných nebo bytových domech nabízí firma Viessmann na míru střižená systémová řešení pro všechny energetické nosiče. Ke kompletní nabídce patří kondenzační olejové a plynové kotle, mikrokogenerační jednotky se Stirlingovým motorem popř. palivovým článkem, plynové adsorpční ohřívače včetně kogeneračních jednotek.

Nabídka regeneračních energetických systémů zahrnuje termické solární systémy pro úpravu pitné vody, podporu vytápění a klimatizaci budov včetně speciálních kotlů na palivové dřevo, štěpky a dřevěné peletky. K tomu patří hybridní přístroje, tepelná čerpadla a zásobníkové systémy na led pro využití zemského tepla, spodní vody nebo venkovního vzduchu včetně fotovoltaických a větracích systémů.

> Odborná řada Moderní vytápění (PDF)

 

Hledám produkt k vytvoření , s provozem na .