Vyžádat bezplatné poradenství

Údržba topného systému: výhody, intervaly, náklady, smlouva o údržbě

Žádost o cenovou nabídku na údržbu topného systému

Bezproblémový provoz topného systému Viessmann je základem všeho. Jen tak je zajištěna optimální souhra jednotlivých komponent, která zvyšuje účinnost systému. V závislosti na typu topného systému to také znamená, že se spotřebuje méně zdrojů. Kromě toho můžete tímto způsobem ušetřit náklady na vytápění. Nezřídka se však stává, že se údržba topných systémů zanedbává. Vysvětlíme vám, jak údržba topných systémů probíhá, poskytneme vám informace na téma nákladů a na co byste si rozhodně měli dát pozor, pokud si chcete nechat provést údržbu topného systému Viessmann.

Proč byste měli nechat provést servis topného systému Viessmann?

Údržba vašeho topného systému se v zásadě skládá ze dvou částí – kontroly a samotného servisu. Oba kroky provádí kvalifikovaný odborník. Nejprve zjistí aktuální stav topného systému. Z výsledků pak odborník vyvodí další postup. Servisní práce zajišťují zamýšlený stav topného systému Viessmann.

Může být nutné vyměnit jednotlivé díly podléhající údržbě a opotřebení. Jedná se o tzv. korektivní údržbu, která obnovuje cílový stav. Po provedení kontroly a nápravné údržby obdržíte také zprávu o údržbě vašeho topného systému Viessmann. V něm jsou uvedeny provedené práce.

Co se kontroluje při servisu vašeho topného systému?

Při servisu vašeho topného systému se kromě samotného kotle provádějí i další zkoušky. Následující kroky údržby jsou uvedeny na příkladu plynového kondenzačního nástěnného kotle:

 • Kontrola těsnosti všech přípojek na straně topné vody a teplé vody.
 • Měření statického a přívodního tlaku
 • Kontrola těsnění hořáku a sestavy hořákové gázy
 • Kontrola a seřízení zapalovací a ionizační elektrody
 • Čištění výměníku tepla
 • Kontrola odtoku kondenzátu a vyčištění sifonu
 • Kontrola neutralizačního systému (je-li k dispozici)
 • Kontrola expanzní nádoby a tlaku v systému
 • Kontrola pojistného ventilu
 • Kontrola pevného usazení elektrických přípojek
 • Kontrola kvality spalování
 • kontrola neomezeného průtoku a těsnosti kouřovodu
 • Přívod teplé vody pro domácnost včetně nastavení teploty, těsnosti a celkové správné funkce
 • Funkce a odpovídající nastavení čerpadel topného systému, jako jsou čerpadla topného okruhu, nabíjení zásobníků a oběhová čerpadla teplé vody.

Jednotlivé faktory se mohou lišit v závislosti na typu a modelu topného systému. Například u tepelného čerpadla hrají roli zcela jiné faktory než u plynového kondenzačního kotle nebo klasického olejového kotle.

Důvody pro údržbu topení

 1. Vyhněte se vysokým nákladům na vytápění v důsledku kontaminace
 2. Zajistit bezpečnost obyvatel
 3. Prodloužit životnost systému
 4. Zachovat kvalitu energie
 5. Zachovat záruku (u nových systémů)
 6. Zabránit vzniku spalin škodlivých pro životní prostředí z nevyčištěných systémů
 7. Zabránit náhlým výpadkům vytápění
 8. Zajistit, aby pojištění pokrylo náklady na následné škody

Měli byste pravidelně provádět servis topného systému.

Topný systém běží na plný výkon tři až pět měsíců v roce. Proto by se měla údržba topného systému provádět pravidelně. Neexistuje však žádná zákonná časová povinnost. V každém případě je vhodnou dobou pro údržbu topného systému Viessmann léto. Pokud je již trvale teplo velmi brzy, je vhodnou dobou také pozdní jaro. V každém případě byste měli nechat provést servis topného systému před začátkem příští topné sezóny.

Jaké náklady můžete očekávat na údržbu topného systému?

Údržba topného systému je spojena s náklady. Náklady závisí na řadě faktorů, jako jsou např.

 • typ vytápění
 • rozsah prací
 • místní podmínky
 • odpovídající nastavení
 • náhradní díly nebo případná výměna opotřebitelných dílů

Více informací se dozvíte z Ceníku servisních služeb, který naleznete zde

Smlouva o údržbě: Výhody mluví samy za sebe

Smlouva o údržbě topného systému zajišťuje pravidelnou péči o systém a obvykle nabízí výhodnější podmínky. Dlouhodobé uzavření smlouvy umožňuje lepší kalkulovatelnost vašich nákladů.

Nemusíte každý rok porovnávat nabídky nebo znovu sjednávat služby. Další výhodou pro vás při uzavření smlouvy o údržbě je, že již nikdy nezapomenete na termín servisu.

V neposlední řadě můžete v takové smlouvě specifikovat služby na míru. Získáte tak balíček, který je šitý na míru vašim požadavkům. Pokud chcete najít vhodného servisního partnera, rádi vám pomůžeme. Stačí použít náš formulář a vyžádat si nabídku na údržbu topení.


Obsah smlouvy o údržbě: Na co byste si měli dát pozor

U smlouvy o pravidelné údržbě topného systému Viessmann byste měli věnovat pozornost následujícím bodům:

 • služby, které mají být provedeny, včetně popisu,
 • časový rámec a interval údržby,
 • doba trvání smlouvy a výpovědní lhůta,
 • jasně formulované převzetí odpovědnosti,
 • pohotovostní služba v případě poruchy,
 • Volitelně si můžete dohodnout také dobu reakce v případě poruchy.
Užitečné odkazy