Vyžádat bezplatné poradenství

Kogenerační jednotky Vitobloc – výroba elektřiny a tepla v úsporné kombinaci

K sortimentu výrobků

Kogenerační jednotky vyvinuté společností Viessmann jsou určeny pro komerční a komunální použití. V souladu s tím mají vysoký výkon a jsou přizpůsobeny provozním procesům pro bezpečné zásobování elektrickou energií, vytápěním/chlazením i teplou užitkovou vodou. To znamená, že investujete nejen do vyšší účinnosti, ale také do budoucnosti.

Kompaktní zařízení z produktové řady Vitobloc 200 jsou navržena jako decentralizované kogenerační jednotky s příklonem k vytápění. Tyto relativně malé jednotky vyrábějí elektřinu pro vlastní spotřebu. Teplo, které při tom vzniká, se současně téměř beze ztrát využívá k vytápění. Veškerá nepotřebná energie se exportuje do veřejné sítě a energetická společnost za ni poskytuje odpovídající odměnu.

Efektivní dodávky energie prostřednictvím kogenerace

Vysoká účinnost kombinované výroby tepla a elektřiny je založena na skutečnosti, že při výrobě elektřiny generátorem poháněným spalovacím plynovým motorem vzniká při tomto procesu také teplo. Kogenerační jednotky Viessmann Vitobloc využívají toto odpadní teplo k výrobě topné vody a TV. Celková účinnost je tak výrazně vyšší, než když se elektřina a teplo vyrábějí odděleně. Účinnost jednotky Vitobloc 200 EM-20/39 dosahuje až 95 procent. Její tepelná účinnost je 63 procent a elektrická účinnost 32 procent.

Vitobloc je efektivní tam, kde je vysoká poptávka po teple a elektrické energii.

Kogenerační jednotky Viessmann Vitobloc 200 a 300 prokazují své silné stránky zejména tam, kde je potřeba tepla a elektrické energie neustále. Aby bylo možné dosáhnout co nejdelší doby provozu, lze v závislosti na profilu spotřeby v budově integrovat vyrovnávací zásobník pro ukládání tepla. Na straně elektřiny je cílem dosáhnout co nejvyšší vlastní spotřeby energie vyrobené na místě. Vzhledem k vysokým cenám elektřiny je to výhodnější než úplatné dodávání do veřejné sítě.

Sortiment kogeneračních jednotek Viessmann Vitobloc 200 a 300

Sortiment kogeneračních jednotek Viessmann zahrnuje produktové řady Vitobloc 200 a 300. Obě se dodávají plně připravené k připojení a nabízejí působivou spolehlivost. Kogenerační jednotky Vitobloc 200 s intervalem provozu až 6000 hodin bez doplňování oleje se vyznačují mimořádně snadnou údržbou. U modelů Vitobloc 300 jsou intervaly údržby ještě delší, a to až 8000 hodin. Poslední jmenované jednotky jsou H2 ready, což znamená, že jsou připraveny pro vytápění v budoucnosti: v zásadě je možný provoz s 20 procenty vodíku v plynné směsi. Obzvláště vysoké účinnosti je zde dosaženo díky kondenzační technologii. Ta je použita také u některých modelů produktové řady 200 a někdy může být dodatečně vybavena navazujícím kondenzačním výměníkem tepla.

Přizpůsobeno individuálním požadavkům

Kogenerační jednotky Vitobloc nabízejí inovativní technologii pro širokou škálu aplikací. Vzhledem k různým velikostem výkonu zahrnuje sortiment výrobků vhodný systém pro téměř každý požadavek. Kromě standardních produktů je možné vyrobit i jednotky na míru individuálním potřebám. To umožňuje přizpůsobit systém přesně na míru danému použití. Odborníci Viessmann CHP jsou k dispozici obchodnímu partnerovi, který práce provádí, aby zajistili optimální realizaci. Poskytují podporu při projektování, plánování projektu, dimenzování na základě údajů o spotřebě energie a při podávání žádostí o státní dotace.

Přehled produktových řad Vitobloc

Následující přehled zobrazuje všechny modely Viessmann Vitobloc 200 a 300 seřazené podle produktové řady a vzestupného výkonu. U modelů Vitobloc 200 EM-430/580 (SCR) a 200 EM-530/660 (SCR) zajišťuje katalyzátor SCR obzvláště nízké emise oxidů dusíku.

Kompletní servis zajišťuje bezproblémový provoz a zachování hodnoty

Kromě samotné techniky Viessmann nabízí  také komplexní nabídku služeb. Ty zajišťují bezproblémový provoz kogenerační jednotky Vitobloc a zachovávají hodnotu systému. Uživatelé si mohou vybrat z různých servisních smluv. Interval a rozsah servisních položek lze přizpůsobit potřebám zákazníka.

Srovnání kogeneračních jednotek Viessmann

V následující tabulce je uveden přehled funkcí modelů Viessmann Vitobloc.

Typ

Palivo

Elektrický výkon

Tepelný výkon

Zvláštní vlastnosti

Vitobloc 300 NG 15

Zemní plyn a LPG

15 kW

38,3 kW

H2 ready, kondenzační technologie

Vitobloc 300 NG 20

Zemní plyn a LPG

20 kW

46,5 kW

H2 ready, kondenzační technologie

Vitobloc 200 EM-50/81

Zemní plyn

50 kW

83 kW

Možný kondenzační výměník tepla po proudu

Vitobloc 200 EM-70/117

Zemní plyn

70 kW

117 kW

Možný kondenzační výměník tepla

Vitobloc 200 EM-100/173

Zemní plyn

99 kW

173 kW

Možný kondenzační výměník tepla

Vitobloc 200 EM-134/202

Zemní plyn

134 kW

202 kW

Možný kondenzační výměník tepla

Vitobloc 200 EM-140/207

Zemní plyn

140 kW

209 kW

Možný kondenzační výměník tepla

Vitobloc 200 EM-430/580

Zemní plyn

435 kW

581 + 33 kW

  

Vitobloc 200 EM-430/580 (SCR)

Zemní plyn

435 kW

281 + 32 kW

  

Vitobloc 200 EM-530/660

Zemní plyn

530 kW

643 + 45 kW

  

Vitobloc 200 EM-530/660 (SCR)

Zemní plyn

505 kW

321 + 40 kW

Užitečné odkazy