Vyžádat bezplatné poradenství

Informace pro architekty

Reference

Technologie a architektura – dialog

Dobrý design je pouze prvním krokem k dobré architektuře. Architekti jako všeobecní odborníci musí také vědět, jak inteligentně využívat energetické technologie. V dnešní době klienti od architektů očekávají, že jim budou schopni v této oblasti kvalifikovaně poradit, a s tím, jak ceny energií stále rostou a objevují se nové energetické koncepce, může význam této konkrétní služby jen vzrůst.

Jako architekt působíte jako nezávislý poradce. Viessmann je v této práci vaším odborným partnerem. Naše informace pro architekty jsou přesně přizpůsobeny vašim požadavkům a dokonale spojují architekturu s technikou.

Jádrem námi poskytovaných informací jsou naše případové studie, z nichž každá se zabývá jednou konkrétní stavbou a podrobně zkoumá každý její aspekt. Budova je obsáhle popsána z pohledu architekta. Požadavky projektu a zvolená řešení energetických technologií jsou vysvětleny jasně a poutavě. Celek je podložen rozsáhlou nabídkou výrobků a služeb Viessmann, která nastavuje vysoké standardy z hlediska kvality a účinnosti: Rozsáhlý sortiment Viessmann nabízí řešení na míru s efektivními systémy pro všechny oblasti použití a všechny zdroje energie. Velká účinnost našich inovativních energetických systémů vám pomůže ušetřit náklady a být ekologicky zodpovědní.

Komplexní nabídka společnosti Viessmann

Technická řešení jsou stále komplexnější a mají stále větší vzájemný vliv na architekturu a plánování staveb. Architekti a inženýři tak mohou díky úzké spolupráci s výrobcem získat nové perspektivy pro projektování. Komplexní nabídka společnosti Viessmann zahrnuje inovativní systémová řešení pro použití v obytných, komerčních, průmyslových a komunálních budovách. Naše systémy splňují ve všech ohledech požadavky německé vyhlášky o úsporách energie (EnEV).

Viessmann nabízí systémová řešení na míru pro všechny oblasti použití a všechny zdroje energie. Ucelený sortiment zahrnuje tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle a kogenerační jednotky pro výrobu tepla a elektřiny.

Sortiment výrobků využívajících obnovitelné zdroje energie zahrnuje solární termické systémy pro ohřev teplé vody a záložní zdroje ústředního vytápění, jakož i fotovoltaické systémy a systémy pro akumulaci energie pro efektivní vlastní spotřebu. Dále jsou to hybridní jednotky, tepelná čerpadla, která využívají teplo ze země, podzemní vody nebo okolního vzduchu, a také ventilační systémy.

Vybrané projekty

Dálkové vytápění
Slunce

Německá spolková agentura pro životní prostředí v Dessau

U obecní budovy v Dessau byl kladen důraz na vysokou energetickou účinnost. Architekti a projektanti se rozhodli pro jeden z největších německých solárních termických systémů se 115 trubicovými kolektory Vitosol 200-T.

Více informací
Obchodní
Plyn

Věž SkyTower v Bukurešti

Věž SkyTower, která je se svými 137 metry nejvyšší budovou v Rumunsku, je v noci působivou podívanou díky propracované světelné choreografii. K výrobě tepla se používá kaskádový topný systém se třemi jednotkami Vitomax 100-LW.

Více informací
Obchodní
Obytný
Plyn
Slunce

Palmový ostrov "The Palm Jumeirah" v Dubaji

Na Palm Jumeirah zásobují solární kolektory Vitosol 200-F teplou vodou 14 bytových domů, zatímco tři kotle Vitocrossal 300 ohřívají bazén a hammam v luxusním hotelu "Ottoman Palace".

Více informací
Obytný
Slunce

Marco Polo Tower HafenCity Hamburg

Ve věži Marco Polo Tower je teplá voda do 55 metrů vysoké budovy dodávána prostřednictvím solárního termického systému Viessmann s kolektory Vitosol 200-T o celkové ploše 180 m2.

Více informací
Užitečné odkazy