Vyžádat bezplatné poradenství

Zateplení domu a jeho vliv na vytapení

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Zateplení domu přináší úsporu na energiích a zvyšuje tepelnou pohodu. Dobře tepelně zaizolovaná místnost má značně menší tepelnou ztrátu než místnost špatně tepelně zaizolovaná. U dobře tepelně zaizolovaných budov vzniká možnost použití kotle o menším výkonu, potrubí může mít menší průměr a otopná tělesa mohou mít menší předávací plochu.

Důkladnou tepelnou izolací se počáteční náklady zvýší, ale sníží se náklady provozní. Při stále rostoucí ceně za teplo je proto zateplení domů namístě. 

Tepelná pohoda

Je to stav, kdy se člověk cítí příjemně a je schopen podávat největší pracovní výkon nebo si dobře odpočinout. Na tepelnou pohodu mají vliv:

 1. Vnitřní prostředí – teplota, vlhkost a rychlost proudění vzduchu.
 2. Osobní faktory – metabolismus člověka a oblečení.
 3. Ostatní – jídlo, pití, aklimace (adaptace na vnitřní prostředí), podkožní tuk, tělesná postava, věk a pohlaví.

Ze všech těchto vlivů patří mezi nejdůležitější teplota vzduchu – udává, zda je člověku chladno nebo horko při jeho pobytu v místnosti nebo při vykonávání určitého druhu práce. Je přitom třeba počítat s tím, že při zateplení domu se sníží jeho tepelná ztráta a změní se podmínky pro vytápění a tepelnou pohodu.

Tepelné ztráty budovy a jak je snížit

Tepelné ztráty je možné snížit kvalitní tepelnou izolací stavebních konstrukcí a použitím tepelněizolačních oken. Musí přitom však v určitém množství probíhat výměna vzduchu v místnostech. Při nedostatečné výměně vzduchu se v rozích mohou tvořit plísně, a proti tomu je třeba dělat opatření. Řešením je například instalace řízené domácí vzduchotechniky.

Ta reguluje vzdušnou vlhkost, zamezuje tvorbě plísní a zajišťuje kontrolovanou výměnu spotřebovaného vzduchu v místnosti za čerstvý venkovní vzduch, a tím i příjemné vnitřní klima a ochranu stavební konstrukce. Předchází se tím také úniku tepla, ke kterému nutně dochází při klasickém větrání okny.  

Podle množství spotřebované tepelné energie se domy rozdělují do několika kategorií:

Kategorie domu Spotřeba tepla (kWh/m2.a)
neúsporný ˃ 80
úsporný 50–80
nízkoenergetický 35–50
třílitrový 15–35
pasivní 10–15
plusový 5–10
nulový ˂ 5

Tabulka: Rozdělení domů podle množství spotřebovaného tepla.

Domy stavěné v posledních letech jsou většinou zařazeny do kategorie nízkoenergetických domů; jsou stavěny podle dobrých projektů a z kvalitních tepelněizolačních stavebních materiálů.

S tímto tématem souvisí i tzv. energetická náročnost budovy. Dle těchto pravidel je dnes povinné stavět novostavby minimálně tzv. kategorie B – tj. velmi úsporné budovy.

Materiály pro zateplení domů

Jsou to zejména tepelněizolační zdivo, kvalitní tepelněizolační okna a vchodové dveře. Dále jsou to materiály pro tepelnou izolaci domů z vnější strany.

V současnosti mají nejlépe tepelně izolující cihly součinitel prostupu tepla 0,11 W/(m2.K). Cihly se nazývají voštinové a obsahují mezery, které jsou vyplněné polystyrénovými kuličkami nebo tepelněizolační vatou (vlnou).

Velký vliv na velikost tepelné ztráty domů mají také zabudovaná okna. Nízkoenergetické domy jsou stavěny běžně s okny se třemi skleněnými výplněmi. Tato okna mají součinitel prostupu tepla v rozmezí 0,7 – 0,8 W/(m2.K).

Zdroj: Adobe Stock

Pro zateplení domů se používají různé materiály s malým součinitelem prostupu tepla (s velkým tepelným odporem). Tloušťka tepelné izolace by měla splňovat požadavky platné normy ČSN a dále také požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb. (novela 264/2020 Sb.) O energetické náročnosti budov.

Zateplení by mělo být ekonomicky optimální; to se posuzuje pro každý dům zvlášť. Zateplení (tepelná izolace budov) se provádí převážně z venkovní strany. Nejčastěji používanými tepelněizolačními materiály jsou polystyrénové desky a minerální vaty.

V místech, kde je třeba zajistit bezpečnost budovy proti požáru, se používají desky z polystyrénu opatřené čedičovou vlnou. Ta brání šíření požáru a odolává zvýšené teplotě.

1. pěnový polystyrén 2 čedičová vlna 3. tepelněizolační materiál s požární odolností

Běžné rodinné domy a jiné budovy se často po celém obvodě izolují polystyrénovými deskami z extrudovaného polystyrénu. Tloušťka desek je podle daného projektu a pohybuje se od 5 do 10 cm. Závisí na druhu a tloušťce použitých tepelněizolačních cihel.

Rodinné domy, ale i velké budovy je možné izolovat také minerální vatou. Polystyrén ani vata nemají ve vzájemném srovnání výrazně větší nebo menší výhody, proto se k tepelné izolaci budov používají oba materiály.

Co je dobré si pamatovat u zateplení domu:

 • Nejvíce tepla uniká z obydlí fasádou (kolem 30 %). Dále jsou to okna a střecha.
 • Zateplením domu se brání zbytečným únikům tepla a snižuje se tepelná ztráta. 
 • Pro zateplení domů se používají různé materiály s malým součinitelem prostupu tepla (s velkým tepelným odporem). 
 • Tloušťka tepelné izolace by měla splňovat požadavky platné normy ČSN a také požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb. (novela 264/2020 Sb.) o energetické náročnosti budov.
 • Zateplením domu snižujete náklady na vytápění objektu. Spotřebujete totiž méně paliva.
 • Když je objekt dobře tepelně zaizolován, postačí zdroj o menším výkonu, menší otopná tělesa nebo nižší provozní teploty. 
 • V dobře izolovaném objektu se vyplatí nízkoteplotní systém vytápění. Stále oblíbenější je podlahové vytápění.
 • Doporučují se kondenzační plynové kotle i soustavy se zapojením tepelného čerpadla nebo solárních kolektorů.

 

Čtěte také:

Užitečné odkazy