Vyžádat bezplatné poradenství

Vytápění nejsou jen náklady na palivo

Vyžádejte si bezplatné poradenství

Ačkoliv si mnoho lidí pod náklady na vytápění představí pouze cenu paliva, není to všechno. Zahrnout musíte nejen  investici do zdroje vytápění, ale také náklady na pravidelnou  údržbu, kontroly a revize  kotlů či komínů. Ty se samozřejmě při různých zdrojích vytápění  podstatně liší.

Ceny energií, paliv, ale i topných zdrojů nebo instalačních prací se postupem času mění (prudký nárůst vidíme zejména v posledních měsících). Cenové odhady v tomto článku berte pouze jako orientační. Uvádíme je vždy pro  dům s plochou 150 m2 a tepelnou ztrátou 7 kW, obývaný  čtyřčlennou rodinou včetně dvou dětí. V ceně je vždy započten i ohřev teplé užitkové vody.

Ceny za instalaci se mohou zdát vysoké, protože jsou  v nich vždy započítány veškeré náklady.  Patří sem náklady na koupi a instalaci kotle, topné soustavy (kombinace podlahového vytápění a radiátorů), případně náklady na plynovou přípojku, komín, sklad paliva, akumulační nádrž apod.

  Nejjednodušší je elektřina

  Hlavní složkou investice do vytápění je cena topného zdroje a náklady na instalaci. V tomto ohledu  jednoznačně vyhrává elektřina  – elektrické kotle či podlahové vytápění jsou poměrně levné a nenáročné na realizaci.  Nepotřebují žádný komín ani žádný speciální prostor.  Pokud nepoužijete akumulační zásobník na teplovodní topení,  kotel skryjete i pod schody, do koupelny nebo do kuchyně.  Elektrické vytápění však potřebuje  silnou el. přípojku  (případně výměnu jističů), jejíž předělávka může investici o několik tisíc korun prodražit.

  Náklady na realizaci vytápění  elektrickým kotlem  s akumulací  pro uvedený modelový dům začínají na cca 155 000 Kč. Při elektrickém podlahovém vytápění (rohože) to je cca 80 000 Kč včetně bojleru na přípravu teplé vody.

  Komín nepotřebují ani  tepelná čerpadla, která jsou na vytápění ještě levnější než plynové kondenzační kotle. Na rozdíl od kotlů se však jedná o poměrně  složitá zařízení, která navíc pracují s chladivem. Jejich  instalace a údržba je tedy nákladnější, nemluvě o čerpadlech země-voda s prostorově náročnými zemními kolektory nebo vystrojených vrtů a nebo o čerpadlech voda-voda s potřebou sacích a vsakovacích studen nebo vrtů.

  Nejlevnější je  tepelné čerpadlo typ vzduch-voda, náklady na realizaci vytápění pomocí něj  začínají na 274 000 Kč. Tato čerpadla však  v silných mrazech ztrácejí účinnost, v oblastech s tuhými zimami jim tedy musí  vypomáhat kotel, což může investici o pár desítek tisíc korun navýšit.  

  Co se týče plynových kotlů, u nich už  do hry vstupuje instalace komína  (ačkoliv méně nákladná než u kotlů na tuhá paliva) a také realizace  plynové přípojky. Nejen kotel, ale i přípojka a komín musí být podrobovány  pravidelným revizím. Samozřejmě, vytápění se dá řešit i  samostatnými plynovými topidly ve více místnostech, při tomto řešení ale stoupají  náklady na rozvody plynu.

  Náklady na pořízení vytápění  plynovým kondenzačním kotlem  začínají v případě našeho modelového domu  na cca 220 000 Kč.  

  U kotlů na tuhá paliva, zejména u těch na  biomasu  (např. dřevní štěpka nebo pelety),  je atraktivní zejména cena paliv, která patří mezi nejlevnější. Jejich samotná kupní cena je však  vyšší než u plynových a elektrických kotlů. I v tomto případě je nutná instalace a pravidelná údržba komína. Kromě toho musíte mít dostatek prostoru i pro  sklad tuhého paliva.

  Obsluha kotle na tuhé palivo je náročnější na čas, musíte  pravidelně doplňovat palivo a vysypávat popel.  Do velké míry to řeší automatické kotle na pevná paliva, ani s nimi však  nedosáhnete takového komfortu používání jako s elektrickými nebo plynovými kotli či s tepelnými čerpadly.  Navíc je nutné palivo  pravidelně nakupovat nebo si ho nechat přivážet,  což opět může náklady na vytápění navýšit. Například pořízení vytápění pomocí  kotle na pelety  vás v našem modelovém příkladu domu vyjde na  cca 280 000 Kč, při  dřevní štěpce  je to kolem 265 000 Kč.

  Nejlevnější je štěpka

  Ani situace ohledně nákladů na paliva není jednoduchá. Kromě samotné  ceny za měrnou jednotku paliva  totiž musíte počítat i  s účinností topného zdroje,  výhřevností daného paliva  a mnoha dalšími parametry. Celkový  výpočet je poměrně zdlouhavý, pro porovnání však uvádíme  zjednodušenou tabulku.  

  Ceny jsou přepočteny pro uvedený  modelový dům s plochou 150 m2 a tepelnou ztrátou 7 kW, ve kterém žije  čtyřčlenná rodina  (z toho dvě děti). Jak se dalo očekávat, nejdražší na topení je elektřina (přestože tabulka počítá i s využitím tzv. nočního proudu),  nejlevnější teplo vyrobíte pomocí kotle na dřevní štěpku. Překvapivě je na tom tepelné čerpadlo, které je díky vysoké účinnosti ještě  méně energeticky náročné než plynový kondenzační kotel.  

  Situace se však mění,  pokud vezmeme v úvahu již dříve zmíněné vstupní náklady  – tj. cena za topný zdroj, realizace komína, skladu na palivo atd. Najdete je ve sloupci Investice a údržba, v kterém jsou započítány i náklady na údržbu systému, jako pravidelné prohlídky kotle či komína, případné opravy atd. Tyto náklady jsou pak  přepočteny na 1 rok s ohledem na životnost jednotlivých komponent  (např. u kotlů je to cca 15 let).  

  Z pohledu celkových ročních nákladů (poslední sloupec vpravo) jsou na tom opět  nejlépe kotle na biomasu  (dřevní štěpka, pelety) spolu s  plynovým kondenzačním kotlem.

  Tabulka  – Porovnání ročních nákladů na zřízení a provoz topného systému (zdroj:  vytapeni.tzb-info.cz):

    Vytápění - roční nákladyPříprava teplé vody – roční nákladyMěsíční zálohové platby za energie*Investice a údržba – roční nákladyCelkem za rok

  Plynový kondenzační kotel

  13 815 Kč5 072 Kč3 144 Kč11 100 – 19 467 Kč33 131 – 41 498 Kč
  El. kotel s akumulací34 164 Kč111 068 Kč6 384 Kč9 257 – 12 570 Kč60 873 – 64 186 Kč

  El. podlahové vytápění

  28 143 Kč10 941 Kč5 664 Kč3 667 – 4 800 Kč48 415 – 49 548 Kč

  Tepelné čerpadlo

  12 913 Kč3 282 Kč5 664 Kč17 533 – 25 900 Kč39 392 – 47 759 Kč

  Kotel na dřevní štěpku

  9 047 Kč2 847 Kč0 Kč14 300 – 24 067 Kč26 194 – 35 961 Kč

  Kotel na pelety

  14 815 Kč5 099 Kč0 Kč15 167 – 24 067 Kč35 081 – 43 981 Kč

  *Suma v tabulce odpovídá 12 × měsíční platbě za plyn/elektřinu podle typu vytápění. Jde o fixní poplatky za distribuci,přípojku apod. Položka je uvedena samostatně, protože je společná pro vytápění i přípravu teplé vody.

  Návratnost ovlivní i dotace

  Při výběru způsobu vytápění byste měli posuzovat i  návratnost investice a dostupnost daného řešení.  

  Pro ilustraci – vytápění elektřinou je sice nejdražší, zároveň však vyžaduje nejmenší vstupní investici. Své místo má tedy v  pasivních nebo nízkoenergetických domech, kde by byla návratnost investice do tepelného čerpadla nebo drahého kotle na biomasu vzhledem k nízkým energetickým nárokům příliš dlouhá. U plynu se zase  neobejdete bez přípojky nebo zásobníku.  Pokud bydlíte v těžko dostupných oblastech, může být  problémem zase dovoz tuhého paliva  atd.    

  Náklady na energie a návratnost navíc může ovlivnit i  využití dalších technologií či opatření  ke snížení tepelných ztrát. Např.  zateplení  může  snížit náklady na vytápění i o 40 %. Další energii ušetří  solární ohřev, při el. vytápění  fotovoltaické panely  či  správné využití akumulace tepla  v podlaze nebo v teplovodním zásobníku.  

  V České republice jsou k dispozici různé dotační programy jako Kotlíkové dotace a  Nová zelená úsporám, které náklady za moderní druh vytápění sníží. Dotace můžete získat nejen na zateplení, ale i na různé druhy  kotlů, tepelná čerpadla, solární a fotovoltaické panely  a na  mnoho dalších opatření. Díky těmto dotacím se pro vás stanou dostupnými i jinak finančně náročné technologie, které vám ale v konečném důsledku  ušetří peníze a odlehčí životnímu prostředí.

  Užitečné odkazy