Vyžádat bezplatné poradenství

 

Ceny elektřiny šplhají nahoru a pravděpodobně ještě dále porostou. S úsporou peněz i energií vám může výrazně pomoct fotovoltaika na rodinný dům, která vyrábí elektřinu ze slunečního záření. Na její pořízení nyní můžete získat dotace z programů Nová zelená úsporám, Nová zelená úsporám Light. i Nová zelená úsporám - Oprav dům po babičce. Jaké jsou podmínky čerpání a kolik z programů dostanete?

 

Fotovoltaická elektrárna šetří peníze

Solárních panelů na rodinných domech v České republice neustále přibývá. Realizace fotovoltaiky je sice poměrně nákladná, ale ve výsledku vám může ušetřit i nemalé peníze a hlavně díky ní snížíte svou závislost na dodavatelích energií. S dotací se vám navíc může urychlit i návratnost vaší investice, a to až o 7 let.

Kromě ekonomického hlediska je tu také hledisko ekologické. Solární elektrárny využívají obnovitelný a nevyčerpatelný zdroj energie, neprodukují žádné zplodiny a vyrábějí energii přímo v místě její spotřeby. Jsou velmi tiché a nenáročné na údržbu.

Dotace na fotovoltaiku 2024

Dotace na solární panely můžete čerpat v rámci programu Nová zelená úsporám, spravovaného Státním fondem životního prostředí, který se zaměřuje na podporu úspory energií v rodinných a bytových domech.

V květnu 2023 byly spuštěny dotace na fotovoltaiku také v rámci programu Nová zelená úsporám Light. V rámci něj můžete získat finanční podporu na pořízení solárního systému pro ohřev vody. 

Stanovené podmínky získání dotace se však pro rok 2024 mění:

 • Solární termický systém: Plocha apertury kolektorů minimálně 2,5 m2, měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody minimálně 45 l/m2
 • Fotovoltaický ohřev vody: instalovaný výkon FV panelů minimálně 2 kWp, měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody minimálně 45 l/kWp, automatické přepnutí na druhý (bivalentní) zdroj ohřevu

Cílem tohoto zpřísnění je snaha, aby instalovaný fotovoltaický systém byl navržen tak, aby za běžných podmínek v období jara až podzimu efektivně ohřál dostatečné množství teplé vody s pomocí sluneční energie. 

Podmínky dotace na fotovoltaiku

Nová zelená úsporám

Oba pogramy se přitom liší podmínkami. U Nové zelené úsporám se neřeší výše vašeho příjmu. Žadatelem o dotaci na fotovoltaiku může být:

 • majitel
 • stavebník
 • nabyvatel rodinného domu, ve kterém by mělo být fotovoltaické zařízení instalováno
 • nově i majitel rekreačních objektů, které jsou užívány k trvalému bydlení (min. 2 roky)

Trvalé bydlení v rekreačním objektu můžete prokázat například tím, že máte v OP uvedenou trvalou adresu chalupy.

Podmínkou žádosti o dotaci na fotovoltaiku je, že se dotace poskytuje pouze na nové fotovoltaické systémy a žadatel také nesmí mít žádnou jinou aktivní žádost o vyplacení podpory z programu Nová zelená úsporám.

Další podmínkou je, že vyrobenou elektřinu využijete pouze pro vlastní spotřebu. Nesmíte ji tedy prodávat do sítě. Nově ale můžete podporu využít i na ostrovní fotovoltaické systémy, které nejsou připojené k síti.

Nová zelená úsporám Light

Naopak program Nová zelená úsporám Light cílí na nízkopříjmové domácnosti. Žadatel musí tudíž spadat do některé z těchto kategorií:

 • Starobní důchodce
 • Invalidní důchodce ve 3. stupni
 • Člověk, který mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení

Žadatel přitom musí být majitelem nebo spolumajitelem domu, na kterém se budou úpravy provádět. V nemovitosti také musí být hlášený k pobytu před 12. zářím 2022. 

Od 17. ledna 2024 o příspěvek mohou nově žádat také rodiny pobírající přídavky na děti.

Nová zelená úsporám: Oprav dům po babičce

V roce 2024 pokračuje také dotační program Nová zelená úsporám: Oprav dům po babičce, zaměřený na mladé rodiny. Primárně cílí na zateplení stávajících rodinných domů a rekreačních objektů, je však možné jej kombinovat právě s finanční podporou na pořízení FVE nebo tepelného čerpadla, případně s výhodným úvěrem od stavebních spořitelen. 

Kde žádat o dotaci Oprav dům po babičce?

O dotace je možné požádat na krajských úřadech Státního fondu pro životní prostředí a později také na pobočkách spořitelen. 

O finanční náhradu je možné požádat jen jednou po dobu trvání programu. Žadatelé musejí být vlastníci rodinného nebo rekreačního domu, s místem trvalého bydliště po dobu 10 let od doložení realizace.

Jaká může být velikost fotovoltaické elektrárny?

Výši dotace v případě Nové zelené úsporám limituje pouze výkon, nikoli velikost solární elektrárny. Na svoji střechu tedy můžete nainstalovat neomezený počet solárních panelů. Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp.

Velikost solárního systému na ohřev teplé vody

V případě dotačního programu Oprav dům po babičce jsou podmínky pro rok 2024 následující:

 • Fotovoltaický ohřev vody: instalovaný výkon FVE panelů minimálně 2 kWp, měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody minimálně 45 l/kWp, automatické přepnutí na druhý (tzv. bivalentní) zdroj ohřevu
 • Solární termický systém: Plocha apertury kolektorů minimálně 2,5 m2, měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody minimálně 45 l/m2

Výše dotace na solární systémy činí až 90 000 Kč. O tuto dotaci si navíc mohou zažádat i ti, kteří již finanční prostředky z NZÚ Light čerpali, a stejně jako v pilotní výzvě budou moct dotaci čerpat zálohově. Dotaci lze přitom získat na instalace provedené po 12. září 2022.

Jaké baterie jsou podporovány?

Z původního minimálního 1,25 násobku výkonu elektrárny se velikost baterie změnila na minimální poměr 1:1 a maximální poměr 1:2.

Minimum je tedy kapacita baterie, která odpovídá jednonásobku instalovaného výkonu fotovoltaiky a maximum je dvojnásobek kapacity baterie k výkonu elektrárny. Podporovány nicméně nejsou akumulátory na bázi olova, Ni-MH a Ni-Fe . 

V dotaci získáte až 200 000 Kč

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete čerpat podporu až 200 000 Kč na jeden rodinný dům. To se však netýká Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého kraje. Tyto oblasti jsou zvýhodněny a vy tak můžete získat až 220 000 Kč.

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 50 % celkových přímých realizačních výdajů. Pokud navíc čerpáte dotační bonusy, je celková výše podpory omezena na maximálně 60 % celkových realizačních výdajů. S vyšším výkonem vašeho zařízení pak úměrně roste i výše dotace.

Přehled dotací na fotovoltaiku

Fotovoltaická elektrárna o výkonu min. 2 kWp 60 000 Kč
Fotovoltaická elektrárna o výkonu min. 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 Kč
Za každý 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000 Kč
Za každou 1 kWh elektrického akumulačního systému s bateriemi na bázi lithia 10 000 Kč
   
   

Přehled dotací na solární panely

  Systém na solární ohřev s novým bojlerem 90 000 Kč
  Systém na solární ohřev vody bez bojleru 60 000 Kč

Jak podat žádost o dotaci na fotovoltaiku?

Příjem žádostí probíhá na krajských pracovištích SFŽP nebo online přes systém Agendový informační systém SFŽP ČR pomocí tlačítka Podat žádost. K tomu však budete potřebovat elektronickou identitu. Počítejte také s tím, že budete dokládat i mnoho souvisejících dokumentů.

Užitečné odkazy