Vyžádat bezplatné poradenství

Soubory ke stažení, brožury a certifikáty ve formátu PDF

Jako přední mezinárodní výrobce energetických systémů nabízí skupina Viessmann na míru šitá a efektivní řešení pro všechny oblasti použití a zdroje energie. Na této stránce poskytujeme podrobné informace o našem výrobním programu ve formě praktických souborů PDF ke stažení.

Pokud na této stránce nenajdete to, co hledáte, můžete také využít naši centrální databázi ViBooks. Pokud vás zajímají naše referenční projekty, najdete zprávy a soubory ke stažení v naší rozsáhlé referenční databázi.

ViBooks – dokumentace a brožury

V naší databázi ViBooks najdete potřebné návody k obsluze, instalaci a servisu, jakož i technické příručky, cenové listy, elektronické marketingové materiály a mnoho dalších dokumentů k zařízením Viessmann.

PDF ke stažení

Informace o společnosti a sortimentu výrobků ve formátu PDF.

Veškeré informace o společnosti najdete na adrese

Komplexní systémová řešení pro komerční a průmyslové aplikace

Seznamte se s inovativními chladicími systémy pro komerční využití.

Certifikáty

Skupina Viessmann je mezinárodním lídrem ve výrobě klimatizace, vytápění, průmyslové energie a chladicích zařízení. Zavedené systémy řízení kvality, životního prostředí, energetiky a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byly od roku 2020 sloučeny do jednoho integrovaného systému řízení.

Systém řízení kvality definuje všechny zásady a systematické postupy pro dosažení a zajištění všech interních a externích požadavků na výrobky a procesy. Udržováním a neustálou aktualizací systému řízení kvality můžeme zajistit splnění požadavků a přispět k zachování dlouhodobého úspěchu společnosti.

Společnost Viessmann získala první certifikát ISO 9001 v roce 1994. V roce 2019 jsme úspěšně přešli na aktualizovanou normu ISO 9001:2015. Od roku 2020 je systém řízení kvality nedílnou součástí integrovaného systému řízení a je každoročně monitorován společně s našimi ostatními systémy řízení.

Již desítky let uplatňujeme v praxi koncept integrované ochrany životního prostředí v celém hodnotovém řetězci. Ochrana životního prostředí integrovaná do procesů a výrobků má nejvyšší prioritu před nápravou již vzniklých škod. Řízení ochrany životního prostředí, které je zavedeno již řadu let, organizuje a kontroluje promítnutí naší politiky ochrany životního prostředí.

Naše certifikace ISO 14001 dokládá, že dodržujeme platné právní předpisy v oblasti životního prostředí a pracujeme na neustálém zlepšování naší environmentální výkonnosti. Od roku 2020 je systém environmentálního řízení nedílnou součástí integrovaného systému řízení a je každoročně monitorován společně s našimi ostatními systémy řízení.

Společnost Viessmann získala certifikát ISO 50001 pro systém řízení spotřeby energie ve svém závodě v Allendorfu a v dalších závodech. Zvyšování energetické účinnosti hraje klíčovou roli při dosahování cílů energetické a klimatické politiky. Energetická účinnost je proto důležitou součástí účinného využívání zdrojů.

Od roku 2020 je systém energetického managementu nedílnou součástí integrovaného systému řízení a je každoročně monitorován externím certifikačním orgánem ve spojení s našimi dalšími systémy řízení.

Po 10 letech úspěšné účasti na auditu BS OHSAS 18001 pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla naše špičková výkonnost potvrzena a certifikována společností TÜÜV Rheinland podle nové normy EN ISO 45001.

Společnosti skupiny Viessmann zavádějí systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od roku 2020 a od roku 2023 se očekává jeho společná certifikace jako součást integrovaného systému řízení.

Účastníci programu EMAS používají standardizovaný systém environmentálního řízení podle normy ISO 14001 a každoročně se podrobují auditům prováděným státem schválenými nezávislými hodnotiteli životního prostředí. Své environmentální údaje, včetně spotřeby zdrojů a energie, emisí, odpadů atd., podrobně zveřejňují ve svém ročním environmentálním prohlášení. Stanovují si také environmentální cíle a zveřejňují, jak se bude environmentální výkonnost průběžně a systematicky zlepšovat.

Díky svému příkladnému a inovativnímu environmentálnímu řízení je společnost Viessmann uznávána jako průkopník v oblasti životního prostředí. Společnost Viessmann Werke se svými závody v Allendorfu (Eder) byla v roce 1995 první společností v oboru topenářské techniky a druhou společností v Německu, která získala certifikát podle systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS). Dnes má závod Viessmann v Allendorfu (Eder) nejstarší zápis v registru závodů EMAS.

Užitečné odkazy