Vyžádat bezplatné poradenství

Náš přístup k udržitelnosti

Vytváříme životní prostor pro další generace

Náš přístup k udržitelnosti se projevuje v naší stragegii: vytvářet životní prostor pro budoucí generace. Vždy jsme se snažili o pozitivní změnu a zaměřovali se na skutečné inovace a řešení v oblasti klimatu. Zvědavost a odvaha zkoumat nové cesty jsou silnou součástí naší firemní kultury.

Naše klimatická strategie se vyvinula do oblasti, na kterou se v rámci strategie udržitelnosti zaměřujeme, a to na čistou nulu. Tuto strategii jsme zveřejnili v naší Zprávě o udržitelnosti Viessmann 2023. Zpráva je ke stažení zde: https://www.viessmann-climatesolutions.com/en/sustainability.html.

Naše reakce na změnu klimatu

Při pohledu na naléhavost klimatických změn a na dědictví společnosti Viessmann v oblasti přijímání změn je naprosto jasné: můžeme a musíme udělat více pro rozšíření udržitelných řešení vytápění, větrání a chlazení pro všechny. Můžeme a musíme udělat více pro to, aby naše vlastní provozy byly přizpůsobeny budoucnosti. Můžeme a musíme udělat více pro to, abychom vedli systémovou transformaci směrem k budovám s nulovou čistou spotřebou. A právě o to se snažíme prostřednictvím naší klimatické strategie "LEAP to Net Zero.", kterou jsme vypracovali na základě vědeckých rámců, jako je Protokol o skleníkových plynech a Iniciativa pro vědecky podložené cíle.

Spotřeba energie v budovách dnes celosvětově představuje až 40 % emisí skleníkových plynů (GHG). Naše světová populace rychle roste a v současné době dosahuje 8 miliard lidí, což vyžaduje zdroje v podobě energie, materiálů, vody, potravin a dalšího zboží. To vede k zatížení a nasazení přírodních systémů, zatímco rostoucí urbanizace a vznik velkých měst si žádá více zdrojů na výstavbu a údržbu. Očekává se, že do roku 2030 bude ve městech žít 5,5 miliardy lidí. Je jasné: stavebnictví hraje nepopiratelně důležitou roli při udržování tohoto vývoje v mezích planety. Je na nás všech v tomto odvětví, abychom realizovali systémovou transformaci. A s naší klimatickou strategií Viessmann "LEAP to Net Zero" jsme udělali první krok.

Náš LEAP to Net Zero

LEAP je ambiciózní plán, jehož cílem je sladit naše kroky s globálními klimatickými cíli. Tento plán je postaven na čtyřech pilířích: Leap, Empower, Advocate a Partner ("LEAP"). Společně s našimi partnery a zúčastněnými stranami chceme udělat skok, jinými slovy udělat obrovský krok vpřed, k dosažení čisté nuly v našich vlastních provozech a systémech, jichž jsme součástí.

Vědecky podložené cíle v oblasti klimatu

Jako nedílnou součást naší klimatické strategie jsme si stanovili dva konkrétní klimatické cíle. Tyto cíle byly ověřeny Iniciativou pro vědecky podložené cíle (SBTi), aby bylo zajištěno, že jsou v souladu s vědeckými poznatky o klimatu a stabilizují globální oteplování na 1,5 °C. Zavázali jsme se, že naše provozy Viessmann Climate Solutions budou mít do roku 2050 nulové čisté emise. Abychom toho dosáhli, je naším prvním klimatickým cílem snížit do roku 2030 emise z vlastních provozů v absolutním vyjádření alespoň o 48 % (Scope 1 a 2, ve srovnání s úrovní v roce 2019).

 

Užitečné odkazy