Vyžádat bezplatné poradenství

Náš přístup k udržitelnosti

Vytváříme životní prostor pro další generace

Náš přístup k udržitelnosti se projevuje v našem záměru: vytvářet životní prostor pro budoucí generace. Jako rodinná firma s více než stoletou historií víme, jak prosazovat inovace, vyvíjet se a neustále se přizpůsobovat. Nadšení a odvaha vydat se novým směrem jsou součástí naší DNA.

Nyní je čas tyto schopnosti vyzkoušet. Víme totiž, že k omezení globálního oteplování na 1,5 stupně Celsia potřebujeme systémovou změnu a rychlou akci. Jen tak zajistíme, že současné i budoucí generace budou moci žít na naší planetě bezpečně, v mezích planety a s cílem realizovat společnost rovných příležitostí pro všechny. Víme, že stojíme před složitým úkolem, který vyžaduje neustálý vývoj. Proto se zaměřujeme na to, co můžeme udělat jako poskytovatelé klimatických řešení ve stavebnictví, s vědomím, že jsme součástí širšího systému, který je třeba reformovat. Naše vize budoucnosti je tím, co nás vede.

Naše vize do budoucna

V roce 2121 budeme žít v čistých městech. Naše budovy a ekonomika budou mít pozitivní vliv na klima. Naše budovy upravují teplotu a kvalitu vzduchu v reálném čase a zajišťují svým obyvatelům zdravý, pohodlný a energeticky úsporný domov. Stejně jako celá ekonomika jsou i budovy cirkulární ve využívání a opětovném využívání zdrojů. Energetické systémy z různých sítí jsou nyní vzájemně provázané a inteligentně spolupracují, aby propojily všechny budovy pro dosažení maximální energetické účinnosti. Teplo a chlad jsou distribuovány a znovu využívány prostřednictvím energetických a vodovodních sítí. Elektrická síť propojuje všechny budovy do jedné obnovitelné elektrárny. Plynová síť dodává biometan a zelený vodík z větrné a solární energie. Naše informační síť optimalizuje spotřebu energie, čímž zaručuje vždy a v každé oblasti nákladově nejefektivnější dodávky energie. V roce 2121 žijeme na planetě, která se zřejmě zotavuje. A my všichni jsme se na tom podíleli.

Věda o klimatu určuje, jak budeme plnit svůj účel. Náš svět ví, že bez dostatečných opatření nebudeme schopni omezit globální oteplování na 1,5 stupně Celsia. Tato hranice je klíčová, protože vyšší nárůst teploty bude znamenat vážné environmentální, sociální a ekonomické náklady. Ignorovat vědecké poznatky pro nás znamená ignorovat náš vlastní cíl.

Proto jsme při vytváření naší vlastní klimatické strategie: "LEAP to Net Zero" využili vědecké údaje, jako je Protokol o skleníkových plynech a Iniciativa pro vědecky podložené cíle, a také vlastní analýzy a kolektivní návrhové procesy. Tato klimatická strategie ukazuje, jak se jako rodinný podnik s 13 000 zaměstnanci stavíme k naší odpovědnosti vést systémovou transformaci směrem k budovám s nulovou čistou spotřebou.

Každá společnost se musí stát společností zabývající se řešeními v oblasti klimatu. Musí to vycházet ze srdce. Musíme převzít odpovědnost za budoucnost a uvědomit si, že náš současný způsob života bude mít dopad na budoucí generace.

Max Viessmann Generální ředitel Viessmann Group

Naše klimatické cíle pro rok 2030 pro dosažení čisté nulové hodnoty

Snížíme přímé emise z naší činnosti v absolutním vyjádření nejméně o 48 % (ve srovnání s rokem 2019; Scope 1&2).

Snížíme nepřímé emise z předcházejících a navazujících procesů nejméně o 55 procent vzhledem k úrovni hospodářské činnosti (ve srovnání s rokem 2019; rozsah 3).

"LEAP" je ambiciózní plán, jehož cílem je sladit naše kroky s globálními klimatickými cíli. Tento plán je založen na čtyřech pilířích: Leap, Empower, Advocatea Partner("LEAP"). Společně s našimi partnery chceme učinit "skok" směrem k tomuto cíli čistých nulových emisí, a to jak ve vlastním provozu, tak v systémech, jichž jsme součástí.

"LEAP to Net Zero" přímo souvisí s naším cílem a ovlivňuje celý hodnotový řetězec naší společnosti. V rámci naší klimatické strategie jsme si stanovili dva konkrétní, časově ohraničené klimatické cíle pro dosažení čistých nulových emisí pro naše vlastní provozy. Jsme si vědomi své role partnera, zastánce, zaměstnavatele a průkopníka v našem odvětví a doufáme, že budeme inspirovat a motivovat všechny kolem nás, aby tuto změnu prosazovali s námi.

Klimatické neutrality lze dosáhnout pouze prostřednictvím spolupráce. Partnerství a sdílená odpovědnost za životní prostor budoucích generací nás všechny obohacují a otevírají řadu různých příležitostí.

Profesor Dr. Martin Viessmann Předseda představenstva

Naše globální strategie v oblasti klimatu je teprve začátek. K uskutečnění naší vize budeme muset jít ještě dál. Dalším krokem bude práce na komplexní strategii udržitelnosti pro celou skupinu Viessmann. Zmírňování klimatických změn je nejdůležitější pákou udržitelného rozvoje, ale musíme se dívat dál než jen na klima. "Vytvářet životní prostor pro budoucí generace" neznamená jen zajistit zdravou planetu pro život. Znamená to také zajistit bezpečnost, spravedlnost a zdravý život pro všechny. To vyžaduje, abychom se podívali na všechny oblasti našeho podnikání a našich činností v rámci systémů, jejichž jsme součástí. Na tuto cestu jsme se právě vydali. Nyní se těšíme na to, že se staneme průkopníkem systémových změn ve stavebnictví a že k novému budeme přistupovat s nadšením a podnikatelským duchem, který je hluboce zakořeněn v naší firemní kultuře.

Užitečné odkazy