Trvalá udržitelnost

Jako rodinný podnik třetí generace se Viessmann hlásí ke společenské zodpovědnosti a k zachování přirozených životních základů budoucích generací. Opatření šetřící přírodní zdroje a životní prostředí ve smyslu udržitelného jednání jsou stejně tak součástí podnikové kultury jako stálé zvyšování efektivity napříč celého procesního řetězce od dodavatele až po zákazníka.

 

udrzitelnost.jpg

Strategie trvalé udržitelnosti

Strategie udržitelnosti firmy Viessmann obsahuje kompletní řetězec tvorby hodnot:

- Výzkum & vývoj
- Nákup
- Výroba
- Prodej
- Logistika
- Používání produktu
- Zpracování & recyklace

Řídící kruh a pracovní kruhy

Strategie udržitelnosti firmy Viessmann obsahuje jako hlavní bod procesy, které bezprostředně souvisí s životním cyklem produktu (viz. grafika). Ale jsou zde také zahrnuty ekologické aspekty jako energetická a materiální efektivita, emise škodlivých látek a biologická rozmanitost stejně jako sociální témata jako personální struktura, ochrana práce a zdraví, kvalifikace a spokojenost zaměstnanců.

Rozdělení oblastí činnosti do čtyř pracovních kruhů zajišťuje úplnost při analýze:

- Strategie & controlling
- Produkty & procesy
- Přírodní zdroje & infrastruktura
- Zaměstnanci & pracovní prostředí

Veškeré aktivity jsou koordinovány řídícím kruhem, který deleguje úkoly a dává dohromady výsledky. Řídící kruh podává zprávy správní radě a připravuje rozhodnutí.

Strategie trvalé udržitelnosti ve dvou fázích:

Operativní realizace strategie udržitelnosti se dělí do dvou fází:

V první fázi je provedeno rozsáhlé přezkoumání situace. K tomu je proveden popis aktuálního stavu ve všech relevantních oblastech činnosti na základě ukazatelů. Součástí analýzy aktuální situace je také obsáhlá analýza potřeb a požadavků nejdůležitějších zúčastněných stran (stakeholdři), ke kterým patří zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci, úřady, obce, spolky a sdružení.

Ve druhé fázi se nejdříve shrnou a vyhodnotí výsledky přezkoumání. Následně probíhá definice popř. úprava standardů jako předpis na celopodnikové úrovni. Jako nejdůležitější ukazatele (klíčové indikátory) jsou stanoveny cíle s termíny a jsou rozděleny zodpovědným osobám ve společnostech a firemních skupinách.

309_Spravni-rada.jpg

PDCA-cyklus

Veškeré aktivity týkající se udržitelnosti jsou koordinovány řídícím kruhem, který podává zprávy správní radě.

Systém controllingu zaručuje, že je sledováno dosažení cílů a je požadována zpětná vazba. Tím vznikne z definice cílů (Plan), realizace opatření (Do), kontroly a zpětné vazby (Check) a odvození nových cílů (Act) kontinuální proces („PDCA-cyklus“), který vede ke zlepšení udržitelnosti veškerých produktů a postupů v podniku.

Sdružení pro trvalou udržitelnost

Pro širokou veřejnost zřídil Viessmann online fórum Sdružení pro udržitelnost. Domovská stránka sbírá a slučuje informace o udržitelném stavění, bydlení a modernizování, které byly do této doby k dispozici pouze nekompletní nebo v příliš komplexní formě.

Dlouhodobý cíl Sdružení pro udržitelnost je za prvé dosažení udržitelného zacházení s přírodními zdroji a za druhé CO2-neutrální zaopatření budov. Téma udržitelnost má být převedeno a zakotveno do všedního dne společnosti.

Allianz-Pro-Nachhaltigkeit-1-3.png
energiezentrale.jpg

„Efektivita Plus“ – efektivita využití zdrojů, ochrana klimatu a zajištění zaměstnanosti v hlavním firemním sídle Viessmann v Allendorfu (Eder)

Strategický projekt trvalé udržitelnosti „Efektivita Plus“

Na svém strategickém projektu trvalé udržitelnosti „Efektivita Plus“
společnostViessmann ukázala, že politických cílů zaměřených na oblast energie a klimatu pro rok 2050 lze dosáhnout již dnes. Použití dostupné techniky přispělo ke zvýšení nejen efektivity využití práce a materiálů, ale výrazně se zvýšila především energetická efektivita. Spotřeba fosilní energie klesla o dvě třetiny, množství vyloučeného CO2 se snížilo o 80 %.
 

Klimaschutz-_und_Energieeffizienzgruppe.jpg

Viessmann je členem ve skupinách pro ochranu klimatu a energetickou efektivitu německého hospodářství

Jako jedna z celkem 15 společností je firma Viessmann členem skupiny pro ochranu klimatu německého hospodářství. Spolkové ministerstvo životního prostředí, Spolkové ministerstvo hospodářství a DIHK vytvořili partnerství v roce 2009 z počátku se čtyřmi zakládajícími podniky. Vedle firmy Viessmann byly iniciátory vybrány berolina Schriftbild GmbH, ebm-papst Mulfingen GmbH a Prinovis GmbH jako ukázkové v záležitostech týkajících se energetické efektivity a ochrany klimatu.

Členské podniky musí splňovat přísná kritéria. Tudíž je například bezpodmínečně nutné, aby byly ochrana klimatu a energetická efektivita součástí politiky podniku a aby byly činnosti pravidelně zveřejňovány. Mimo to musí být systematicky zaznamenávány a vyhodnocovány spotřební údaje a emise skleníkových plynů, a témata klimatická ochrana a energetická efektivita musí být integrovány do podnikové nabídky vzdělávání.

Cíl partnerství ochrany klimatu, energetické efektivity a inovace je odhalení stávajících potenciálů pro ochranu klimatu a energetickou efektivitu nacházející se v podniku. Mimo to má být s odhodláním urychleno využívání inovativních technologií k využití těchto potenciálů v praxi, a mají být vytvořeny předpoklady pro to, aby bylo hospodárně dosaženo ambiciózních cílu pro ochranu klimatu a zvýšení energetické efektivity.

Další informace o skupině pro ochranu klimatu na