Vyžádat bezplatné poradenství

Fotovoltaika – energie ze slunce

Vyžádat bezplatné poradenství

Pomocí fotovoltaického systému lze sluneční světlo přeměnit na elektrickou energii. Základem je "fotoefekt", který byl objeven již v 19. století, ale fyzikálně vysvětlen a využit až v průběhu 20. století. První oblastí použití bylo cestování do vesmíru. Dnes se tato technologie nachází na mnoha střechách a zásobuje obyvatele elektřinou z volné sluneční energie. Fotovoltaika je vhodná také pro snížení nákladů na energii komerčních uživatelů a místních úřadů a zároveň přispívá k ochraně klimatu.

Jak funguje fotovoltaika?

Fotovoltaika funguje na bázi solárních článků. Tyto články přeměňují zářivou energii na energii elektrickou. Články lze spojit do modulů a ty pak instalovat na střechy, fasády a volná prostranství. Výrobu elektřiny lze obecně rozdělit do dvou kroků:

 1. Sběr energie: Při dopadu světla na fotovoltaické moduly (FVE moduly) se v solárních článcích uvolňují elektrony. Kladné a záporné nosiče náboje se shromažďují na příslušných elektrických kontaktech, což vede k toku stejnosměrného proudu mezi přední a zadní částí článku. Tento fotoelektrický jev vzniká bez mechanických nebo chemických reakcí, a proto je bezúdržbový a nepodléhá opotřebení.
 2. Přeměna energie: Stejnosměrný proud generovaný solárním generátorem je následně měničem (běžně známým také jako solární střídač nebo síťové napájecí zařízení) přeměněn na střídavý proud vhodný pro rozvodnou síť (střídavý proud 230 nebo 400 V při 50 Hz). Osvědčené bezpečnostní standardy a plně vyvinuté procesory, stejně jako špičková výkonová elektronika, zajišťují efektivní přeměnu solární energie. Vyrobený střídavý proud pak lze využít v domácnosti nebo jej dodávat do veřejné sítě.

  Účinnost fotovoltaiky závisí na výrobním procesu solárních článků. U modelu Vitovolt 300 od společnosti Viessmann rozlišujeme mezi monokrystalickými a polykrystalickými články. Následující tabulka ukazuje, čím se tyto dva typy liší.

  Typ solárního článkuPopisÚčinnost

  Monokrystalické články

  Výkonné články z čistých monokrystalů

  14 až více než 19 procent

  Polykrystalické články

  Vyrobené z odlitých křemíkových bloků s krystaly různé orientace

  12 až více než 17 procent

  V monokrystalických fotovoltaických modulech Vitovolt 300 jsou obzvláště tmavé monokrystalické solární články umístěny pod speciální skleněnou deskou s nízkým obsahem železa a vysokou průhledností. Spolu s černě eloxovaným rámem a černou fólií Tedlar pod články tak vznikají moduly, které nabízejí nejvyšší hodnoty výkonu s maximální stabilitou a moderním designem. Na tyto moduly poskytujeme prodlouženou záruku na výrobek po dobu 10 let a záruku na výkon až 25 let na minimálně 80 % jmenovitého výkonu. Monokrystalické i polykrystalické solární články Viessmann jsou vhodné pro použití v obytných budovách, budovách místních úřadů a komerčních budovách.

  Využijte výhod fotovoltaických systémů Viessmann

  Vzhledem k neustále rostoucím nákladům na energie pomáhá fotovoltaický systém uživatelům šetřit peníze a snižuje jejich závislost na dodavatelích energie. Vyrobenou energii mohou využít pro vlastní potřebu nebo ji exportovat do veřejné sítě. Díky zákonné úhradě a úsporám plynoucím z vlastní spotřeby se investice vrátí během několika let. Fotovoltaický systém také zvyšuje hodnotu nemovitosti.

  Instalací fotovoltaických modulů uživatelé prokazují svůj odpovědný přístup k životnímu prostředí a aktivně přispívají k ochraně klimatu snižováním emisí CO₂. 8,5 m2 fotovoltaické plochy stačí k pokrytí potřeby elektrické energie průměrného člověka.

  Naše vysoce kvalitní fotovoltaické panely zajišťují hospodárnost a dlouhou životnost. Komplexní služby – od projektování a dimenzování až po dodávku a údržbu – doplňují nabídku fotovoltaických panelů od odborných partnerů společnosti Viessmann.

  Fotovoltaická technika Viessmann vám nabízí dokonale sladěné komponenty, které se skládají z fotovoltaických modulů, střídačů a instalačních systémů, jakož i ze systémů pro ukládání energie a tepelných čerpadel pro zvýšení vlastní spotřeby.

  Odměna za dodávky a vlastní spotřeba

  V současné době existují dva způsoby využití solární energie vyrobené střešním fotovoltaickým systémem:

  • buď může být celá vyvezena do sítě, nebo  
  • může být částečně či zcela využita na místě.

  V minulosti bývalo finančně atraktivnější exportovat veškerou vyrobenou solární energii do sítě. Kombinace snížených výkupních cen a rostoucích nákladů na energii však znamená, že vlastní spotřeba je dnes zajímavější.  

  Náklady na elektřinu za kilowatthodinu jsou dnes obecně mnohem vyšší než výkupní cena za stejnou kilowatthodinu solární energie exportované do sítě. Proto se vyrobená fotovoltaická energie stále častěji využívá na místě nebo se dočasně ukládá do baterií a do sítě se vyváží pouze přebytečná elektřina.  

  Zajištění efektivní vlastní spotřeby

  Vlastní spotřeba přináší finanční výhody, protože solární energie vyrobená pomocí fotovoltaiky je levnější než energie odebíraná ze sítě. Optimalizovaná koncepce systému s dokonale sladěnými komponenty zajišťuje vysokou úroveň vlastní spotřeby.

  [1] Fotovoltaický systém [2] Fotovoltaický střídač [3] Fotovoltaický měřič [4] Spotřebič [5] Měřič tepelného čerpadla [6] Tepelné čerpadlo [7] Měřič spotřeby a exportu/výroby [8] Veřejná síť

  Kombinace fotovoltaického systému s tepelným čerpadlem

  Nejefektivnějším způsobem výroby tepla z elektrické energie je použití tepelného čerpadla. S tepelným čerpadlem může jedna kilowatthodina elektřiny poskytnout až čtyři kilowatthodiny tepla díky využití volné energie z prostředí. Pokud se tepelné čerpadlo používá k pokrytí potřeby energie na vytápění místností a ohřev teplé vody, umožňuje levná solární elektřina levné zásobování teplem. Ti, kteří hodlají kombinovat fotovoltaický systém s tepelným čerpadlem, by měli zvolit vytápění z prostředí, které specificky optimalizuje vlastní spotřebu a může být přizpůsobeno tak, aby odpovídalo výrobním schématům fotovoltaického systému. Pro tento účel vyvinula společnost Viessmann pečlivě sladěný systém zahrnující fotovoltaiku a tepelné čerpadlo.

  Fotovoltaický systém s úložnou jednotkou Vitocharge

  Za předpokladu, že je fotovoltaický systém instalován na dostatečně velké ploše, vyrábí během dne dostatek energie na pokrytí potřeby rodinného domu. Tato kolísavá dodávka energie se však potýká s proměnlivými odběrovými špičkami - například když je v provozu myčka nádobí, pračka nebo sušička. A samozřejmě tepelné čerpadlo, které v topné sezóně potřebuje více energie pro své oběhové čerpadlo.

  Akumulační jednotka tyto špičky vyrovnává tím, že dodává potřebný dodatečný výkon ze svých baterií přesně v okamžiku, kdy je to potřeba. Vitocharge VX3 je fotovoltaická akumulační jednotka nové generace společnosti Viessmann, která umožňuje zvýšit vlastní spotřebu i účinnost celého systému. Systém bude nabíjet akumulační jednotku v době, kdy váš dům nebude poptávat elektrickou energii. Tato elektřina je pak využita v případě potřeby. Pokud je akumulační jednotka plně nabitá a není připojen žádný spotřebitel, přebytečná energie bude exportována do sítě a odpovídajícím způsobem odměněna.

  S tímto systémem vykazují roční výsledky vysokou míru soběstačnosti.  

  [1] Fotovoltaické moduly
  [2] Solární kolektory
  [3] Splitové tepelné čerpadlo se zdrojem tepla
  [4] Venkovní jednotka tepelného čerpadla
  [5] Větrací jednotka
  [6] Zásobník energie

  Správné plánování je nezbytné pro hospodárný provoz

  Aby technologie fungovala hospodárně a spolehlivě, je třeba zvážit několik bodů. Kromě vysoké kvality produktu a provedení záleží také na správném plánování. Každý, kdo uvažuje o pořízení fotovoltaického systému, by si měl nejprve u některého z našich partnerů ověřit, zda jsou tyto předpoklady splněny.

  Matice znázorňuje vhodný balíček pro dostupnou plochu střechy. Průsečík výšky střechy (Dachhöhe) a šířky střechy (Dachbreite) dává vhodný balíček (na obrázku).

  Jak umístit FVE panely?

  Pro fotovoltaiku jsou ideální jižně orientované střechy bez stínu. Při sklonu 30 až 40 stupňů dopadají sluneční paprsky na solární moduly Vitovolt 300 v tom správném úhlu, takže články vyrábějí dostatek elektřiny. Pokud je sklon příznivý, ale orientace je posunuta na východ nebo západ, bude výnos v průměru o 20 procent nižší. Abyste ztráty vyrovnali, museli byste si pořídit větší fotovoltaický systém. Plošná matice Viessmann ukazuje, jaký výkon je na vaší střeše možný. Zájemci mohou zadat šířku a výšku střešní plochy a rychle zjistit, kolik modulů lze instalovat.

  Zkontrolujte nosnost střechy

  Solární moduly zvyšují hmotnost střechy. Stavební inženýr rychle zjistí, zda střecha zařízení unese. Pokud je třeba provést renovaci střešní konstrukce, mohou majitelé domů požádat o financování pomocí úvěru.

  Normové hodnoty pro konstrukci v obytných budovách

  Díky balíčkům Vitovolt 300 od společnosti Viessmann je výběr vhodného fotovoltaického systému obzvláště jednoduchý, a to na základě několika málo otázek. Systém, který si majitelé domů musí pořídit, závisí na počtu osob žijících v domácnosti a na zamýšleném využití technologie. Například pokud má fotovoltaika zásobovat elektřinou také tepelné čerpadlo, je zapotřebí více solárních modulů. Při kombinaci s palivovým článkem je naopak zapotřebí méně modulů. Je to proto, že palivový článek kromě tepla vyrábí i elektřinu pro vlastní spotřebu.

  Následující tabulka uvádí přibližné standardní hodnoty:

  Osoby v domácnosti

  Průměrná spotřeba energie za rok

  Pouze fotovoltaika

  Fotovoltaika a tepelné čerpadlo

  Fotovoltaika a palivové články

  2

  do cca 3000 kWh

  XS

  S

  XS

  3

  do cca 3500 kWh

  S

  M

  XS

  4

  do cca 4500 kWh

  M

  L

  XS

  5

  až 6000 kWh

  L

  XL

  S

  od 5

  až 6500 kWh

  XL

  XXL

  S

  od 5

  od 6500 kWh

  XXL

  XXL

  S

  Nejčastější dotazy k fotovoltaice

  Jaký tvar střechy je vhodný pro provoz fotovoltaického systému a je nutné pravidelné čištění? Na tyto a další otázky odpovídáme níže.

  Fotovoltaické moduly Viessmann lze rychle a bezpečně instalovat na šikmé střechy (sklon střechy od 10 do 60 stupňů) i na ploché střechy. Důležité je pouze to, aby daná střecha bezpečně unesla hmotnost modulů, a to i za nepříznivých podmínek.

  V praxi lze pomocí fotovoltaiky pokrýt přibližně 30 % celkové energetické potřeby domu. Vyšší vlastní spotřeby můžete dosáhnout pomocí akumulační jednotky, jako je například Vitocharge. Reálný je podíl 70 až 80 procent. Smysl má také používání elektromobilu nebo elektrokola.

  Pokud chcete uvést do provozu fotovoltaický systém a získat výkupní cenu, je třeba zvážit několik věcí.

  1. Musíte podat žádost o připojení k síti (žádost o připojení k síti) u místní energetické společnosti. Kdo je vaším místním dodavatelem elektřiny, zjistíte tak, že se podíváte na svůj účet za energie. Podporu získáte za celkový objem elektřiny dodaný do distribuční sítě a bude vám vyplácena povinně vykupujícím.

  2. Ujistěte se, že ke svému FVE systému máte přidělený výrobní EAN. Bez něj přebytky energie prodávat nemůžete. Toto 18místné číslo uděluje váš distributor energie, najdete ho tudíž na dokumentech od vašeho distributora elektrické energie.

  Pokud uvedete do provozu fotovoltaický systém a část vyrobené elektřiny exportujete do místní sítě, musíte platit daně. Výše daní, které musíte platit, závisí mimo jiné na velikosti vašeho systému. V zásadě mohou být na fotovoltaický systém uvaleny následující druhy daní:

  • Obchodní daň
  • Daň z přidané hodnoty (DPH)
  • daň z převodu pozemku
  • daň z příjmu

  Většina systémů průměrné velikosti dosahuje tak nízkého výkonu, že jejich provozovatelé nemusí platit živnostenskou daň. Povinnost platit DPH se naopak vztahuje pouze na případy, kdy je více než polovina samovýroby elektřiny dodávána do sítě. Provozovatelé soustav musí platit daň z převodu pozemků pouze v případě, že platí následující:

  • nemovitost je zakoupena s již nainstalovaným systémem.
  • V daném případě se jedná o "in-roof systém" (solární systém instalovaný přímo do střechy).

  Do daňového přiznání je třeba uvést pouze zisk (výkupní cena minus provozní náklady včetně nákladů na údržbu a opravy, pojištění atd. Aby bylo jasné, co přesně je třeba uvést, je nejlepší poradit se s daňovým poradcem.

  Moderní solární moduly se díky svému sklonu a velmi hladkému povrchu čistí téměř samy. Většinu prachu navíc odstraňuje vítr a déšť. V případě sněhu nebo hrubšího znečištění způsobeného například spadlými větvemi je nicméně čištění vhodné. Na tyto práce je nejlepší najmout si specializovanou firmu, protože pracovní výška představuje určité riziko. Hrozí také, že v důsledku nesprávného čištění zanikne záruka.

  Fotovoltaická nabíjecí stanice v Allendorfu

  Zákazníci, dodavatelé a hosté společnosti Viessmann mají nyní možnost dobít baterie svých elektromobilů a připravit se na další cestu. Před informačním centrem v závodě Allendorf; k tomuto účelu je k dispozici šest "pump". Sto procent elektrické energie pochází z fotovoltaických modulů Viessmann na střeše dobíjecí stanice.

  Nabíjí se zde také BMW i3 lakované v zářivé barvě Vitorange. Doplňuje vozový park společnosti Allendorf a slouží k jízdám v areálu a jeho okolí.

  Užitečné odkazy