Vyžádat bezplatné poradenství

Energetické systémy pro každé odvětví

Požádejte o bezplatnou konzultaci

Viessmann má pro každou aplikaci ten správný energetický systém, ať už se jedná o rodinný dům, zdravotnické zařízení nebo celý obytný komplex.

Energetické systémy a řešení pro všechna specializovaná odvětví

Již více než 105 let nabízí Viessmann řešení vytápění pro téměř všechny požadavky. Digitalizace a přechod na novou energetiku vedly k tomu, že jsme se z čistě topenářského výrobce změnili na dodavatele řešení pro celý obytný prostor – v interiéru i exteriéru. Integrovaná řada řešení, která nabízíme, ukazuje inovativní a efektivní techniku v té nejlepší podobě. Jsme spolehlivým partnerem při hledání vhodného řešení – od konzultací přes inženýrskou činnost až po údržbu.

Ať už pro rodinný dům, zdravotnické zařízení nebo celý obytný komplex. Požadavky a specifikace jsou stále větší a přísnější. Splnit je všechny vyžaduje neustálou výměnu znalostí, aktualizaci potřebných odborných znalostí a přístup orientovaný na řešení, a to vše a ještě více děláme ve společnosti Viessmann. Následující text poskytuje přehled různých oblastí, v nichž jsme již mnoho let spolehlivým partnerem.

Systémová řešení pro různé aplikace

Přehled našich služeb

Komplexní energetická centra dnes musí splňovat řadu specifikací. To platí zejména tehdy, když energetický systém prochází modernizací. Úspěšná realizace projektu závisí nejen na čistém a efektivním zásobování energií, ale také na vysoké provozní spolehlivosti a dostupnosti systému. Společnost Viessmann splňuje tyto požadavky díky řešením na míru. To zahrnuje odborné poradenství, komplexní nabídku služeb a spolehlivé a trvanlivé výrobky, které zajišťují hospodárné a perspektivní zásobování energií.

Návrh a realizace na míru

Investice do energetického systému nebo teplárny je obvykle spojena s dalšími projekty. Aby se předešlo nepříjemným překvapením, jsou nezbytné přesné a podrobné návrhy. Bohaté zkušenosti technických a prodejních týmů společnosti Viessmann zajišťují, že jsou identifikována potřebná opatření a navržen systém, který je vhodný pro zákazníka.

Společnost Viessmann přistupuje ke všem projektům individuálně, přičemž každý aspekt koncepce návrhu je zaměřen na efektivitu. Koordinace se všemi technickými útvary během výstavby systému zajišťuje včasné dodání a instalaci.

Jako dodavatel energetických systémů pro všechna standardní paliva nabízí Viessmann uživateli významné výhody:

  • Kompletní systém od jednoho dodavatele
  • Záruka funkčnosti pro vysokou spolehlivost
  • Komponenty systému jsou vzájemně sladěny
  • Jediná kontaktní osoba pro projekt

Údržba, digitální služby a školení

Společnost Viessmann dnes využívá všechny zdroje energie a technologie pro pohodlné a energeticky efektivní zásobování. Od klasické spalovací techniky přes kombinovanou výrobu tepla a elektřiny až po využití solární energie. Spolehlivý provoz zajišťují servisní koncepty podle přání zákazníka se zaručenou dodávkou náhradních dílů, pravidelnou údržbou a kontrolami kotlů. Portfolio služeb doplňují digitální služby. Podporují uživatele při provozu a obchodní partnery při uvádění systémů do provozu a jejich servisu.

Všechna zařízení Viessmann budou upgradovatelné

Síťové propojení produktů a systémů v příštích letech výrazně změní způsob jejich používání a vývoje. Všechna zařízení Viessmann bude možné odpovídajícím způsobem upgradovat. To znamená, že energetické systémy bude možné v průběhu jejich životnosti stále více přizpůsobovat požadavkům jejich uživatelů. Stanovují také nová měřítka v oblasti komfortu a ochrany klimatu.

Ruku v ruce: výrobek a služba

Produkt je nakonec tak dobrý, jak dobrý je servis, který ho doprovází. Pro investora je ziskovost projektu závislá na podpoře poskytované dodavatelem. Společnost Viessmann poskytuje podporu ve fázi koncepce a projektu ve všech důležitých otázkách (např. výpočet životnosti, doba návratnosti atd.).

Užitečné odkazy