Vyžádat bezplatné poradenství

Komplexní řešení společnosti Viessmann jsou pro bytovou výstavbu přínosem

Požádejte o bezplatnou konzultaci
© Shutterstock / VOJTa Herout

Viessmann podporuje bytový průmysl inovativními energetickými systémy. Obyvatelé mohou těžit nejen z výhodného a energeticky úsporného zásobování teplem. Elektřinu je možné vyrábět také pomocí fotovoltaických systémů nebo kombinované výroby tepla a elektřiny. Společnost Viessmann je dodavatelem spolehlivých a komplexních řešení pro efektivní zásobování bytových domů a čtvrtí energií.

Vše z jednoho zdroje: vytápění, chlazení, větrání, výroba elektřiny.

Společnost Viessmann již po desetiletí dodává obzvláště energeticky úsporné a nízkoemisní topné systémy. Díky komplexnímu portfoliu získá uživatel vše z jednoho zdroje:

Integrovaný program řešení Viessmann: komplexní nabídka pro bytový průmysl

Jako komplexní dodavatel energetických systémů nabízí Viessmann všechna správná řešení. "Integrované portfolio řešení Viessmann" umožňuje propojení produktů a systémů prostřednictvím digitálních platforem a služeb. Základem je komplexní sortiment pro vytápění, elektřinu, chlazení a páru. Společnost Viessmann zde nabízí produkty a systémy, které v každém případě integrují správné zdroje energie v komunálním, komerčním a průmyslovém prostředí. Tyto služby doplňují integrovanou nabídku řešení společnosti Viessmann.

© Viessmann
© Viessmann

Centrální zásobování teplem v nových a stávajících budovách

Centrální zásobování teplem pro obytné budovy nabízí Viessmann od klasických monovalentních řešení přes bivalentní energetické systémy až po kogenerační jednotky, které současně vyrábějí elektřinu a jsou provozovány na ekologický biometan. V souladu s holistickým systémovým konceptem Viessmann nabízejí multivalentní systémy možnosti ohřevu TV a výroby energie prostřednictvím fotovoltaiky a solární termiky.

Inovativní energetické systémy pro vytápění, chlazení a spotřebu elektřiny přímo v domácnosti. V závislosti na požadovaném základním zatížení a různých požadavcích na špičkové zatížení přebírají práci v centrálním zásobování teplem různé systémy. Každý z bytů je vybaven předávací stanicí tepla. Obyvatel tak platí pouze za skutečnou spotřebu energie.

© Viessmann
© Viessmann

Hybridní systém vybírá nejlevnější zdroj energie

Zatímco ceny fosilních paliv a elektřiny podléhají dlouhodobě silným výkyvům, společnost Viessmann nabízí hybridní systémy, které vás neváží k jednomu zdroji energie. U hybridních jednotek jsou dva nezávislé generátory tepla integrovány do jedné jednotky: Plynový nebo olejový kondenzační kotel v kombinaci s tepelným čerpadlem poháněným elektřinou, které čerpá energii z okolního vzduchu nebo ze země. Tento energetický mix kombinuje "obnovitelné" s "vysoce účinnými" a nabízí co největší volnost při využívání výhodnějšího zdroje energie v každém případě. V závislosti na situaci na trhu s energií lze řídicí systém nastavit tak, aby byl při kolísání cen energie vždy zvolen nejvýhodnější nebo nejefektivnější provozní režim.

© Viessmann

Kontejnerové systémy vytápění čtvrtí – na klíč a s nízkými náklady

Systémy vytápění v komerčních kontejnerech jsou ideálním řešením pro menší obytné čtvrti, kde se neplánuje kotelna nebo kde je třeba minimalizovat náklady na výstavbu. Viessmann dodává výkonné systémy na klíč s krátkou dobou instalace. Zvláště úsporná řešení zahrnují systémy pro současnou výrobu tepla a elektrické energie nebo pro provoz s obnovitelnými zdroji energie.

© Viessmann

H₂ ready: Vytápění vodíkem

Společnost Viessmann v současné době vyvíjí kondenzační kotel "H₂ ready", inovativní řešení, které dokáže využívat čistý vodík, aby připravila cestu k budoucnosti bez emisí skleníkových plynů. Kotel je založen na osvědčené plynové kondenzační technologii a bude možné jej provozovat také na zemní plyn nebo směs zemního plynu a vodíku. Provozovatelé soustav jsou tak nezávislí na příslušném dodavateli a směsi zemního plynu a vodíku. První prototypy se v současné době podrobně testují v technickém centru, výzkumném a vývojovém středisku v sídle společnosti v Allendorfu (Eder). Očekává se, že tato zařízení budou uvedena na trh od roku 2024, kdy budou v Německu k dispozici první plynové sítě na vodík.

© Viessmann

Nezávislost na veřejné síti: výroba a skladování vlastní elektřiny

Nabídka integrovaných řešení společnosti Viessmann zahrnuje systémy vytápění založené na kombinované výrobě tepla a elektřiny, jako jsou kogenerační jednotky, a také fotovoltaické (FVE) moduly. Přebytečnou elektřinu lze ukládat do systému pro ukládání elektřiny Vitocharge a spotřebovávat ji podle potřeby. Provozovatel soustavy má prospěch z co největší nezávislosti a výrazného snížení nákladů na drahý nákup elektřiny z veřejné sítě. Veškerá další vyrobená elektřina může být dodána do veřejné sítě a odpovídajícím způsobem odměněna.

© Viessmann
Užitečné odkazy