Portrét skupiny Viessmann

Skupina Viessmann je předním mezinárodním výrobcem systémů topné, chladicí a klimatizační techniky. Firma založená jako rodinný podnik roku 1917 zaměstnává okolo 13 000 zaměstnanců, hromadný obrat činí 2,8 miliardy Euro.

Viessmann má mezinárodní působnost, patří k ní 22 výrobních společností v 12 zemích, má zastoupení v 74 zemích po celém světě. 54 % obratu připadá na zahraničí.

> Představení společnosti (PDF 1,2 MB)

> Kronika společnosti (PDF 1,5 MB)


Podnikový film

K aktivování videí klikněte prosím na tlačítko Play. Vemte na vědomí, že vyvoláním videí jste odeslali údaje YouTube. Podrobnosti vyčtěte v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

unternehmensfilm-2017.jpg
100 let Viessmann! Začínáme nové století, ve kterém se budeme i nadále hlásit k udržitelnosti a přispívat tak k zachování života pro budoucí generace. Podnikový film Viessmann (2:30) Sledujte nyní!

Hodnoty značky

Více o hodnotách

Ochrana životního prostředí

Více o ochraně životního prostředí

nachhaltigkeit.jpg

Trvalá udržitelnost, kterou žijeme

Jako rodinný podnik klade Viessman zvláštní hodnotu na zodpovědné a dlouhodobě orientované jednání, trvalá udržitelnost je pevně ukotvena již v podnikových zásadách. Udržitelnost, kterou žijeme, znamená pro firmu Viessmann, uvést do souladu v celém podniku ekonomii, ekologii a sociální zodpovědnost, tak aby byly uspokojeny současné potřeby, bez toho aniž by byly omezeny základní životní potřeby nadcházejících generací.

Jako pionýr v oblasti životní prostředí a technologický inovátor v odvětví, zabývajícím se vytápěním, dodává Viessmann již po desetiletí energeticky efektivní topné systémy s nízkým škodlivých látek na olej a plyn stejně jako solární systémy, zařízení na spalování dřeva a tepelná čerpadla. Mnoho výtvorů firmy Viessmann je považováno za milníky vytápěcí techniky.

Kompletní nabídka společnosti Viessmann

Kompletní nabídka Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy a výkony od 1,5 do 120.000 kilowattů pro veškeré oblasti použití a veškeré energetické nosiče.

K tomu patří nástěnné kondenzační přístroje od 1,9 do 150 kW a stacionární kondenzační systémy od 1,9 do 6.000 kW stejně jako blokové tepelné elektrárny (kogenerační jednotky) od 1,0 do 530 kWel popř. od 5,3 do 660 kWth. Kogenerační jednotky jsou navrženy pro provoz se zemním nebo bio-zemním plynem a jsou k dostání v kombinaci se smlouvou o dodávce bio-zemního plynu.

Nabídka obnovitelných energetických systémů obsahuje termické solární zařízení s plochými a vakuovými trubicovými kolektory pro ohřev pitné vody, podporu vytápění a solární chlazení budov, speciální kotel a spalovací zařízení od 4 kW do 50 MW na štípané dřevo, dřevoštěpku a dřevěné pelety, tepelná čerpadla od 1,7 do 2.000 kW k využití tepla ze země, spodní vody nebo okolního vzduchu stejně jako fotovoltaické systémy.

Také pro blokové vytápění a bioenergetické vesnice nabízí Viessmann vše z jedné ruky od prvních studií proveditelnosti a detailních plánů přes dodávku veškerých potřebných komponentů jako zařízení na výrobu bioplynu, tepelné zdroje, blokové tepelné elektrárny, zemní tepelné vedení a bytové předávací stanice až ke stavbě a uvedení do provozu.

S obsáhlým sortimentem produktů prostor s kontrolou teploty, vysoce výkonných chladících buněk agregátů, chladícími řešeními pro maloobchod s potravinami stejně jako příslušenstvím a službami pokrývá skupina Viessmann obor chladící techniky.


Produktový program

infocenter.jpg

Kompletní nabídka služeb

Ke kompletní nabídce má firma Viessmann připravenu rozsáhlou nabídku podpůrných služeb. Viessmann Akademie tak nabízí topenářům, projektantům, architektům, společnostem zabývajícím se výstavbou bytů, kominíkům, technickým vzdělávacím zařízením a také vlastním zaměstnancům rozsáhlý školící a vzdělávací program. Tímto způsobem podnik přispívá zvyšující se potřebě kvalifikace tržních partnerů, která vyplývá ze strukturální změny na tepelném trhu až k technologickým platformám a systémům obnovitelných energií stejně jako s tím spojenému rozšíření technologického spektra. Ročně se na vzdělávacích akcích Viessmann Akademie celosvětově podílí 92.000 odborníků.

Nabídka služeb firmy Viessmann mimo to obsahuje technickou podporu, nabídku softwaru podle potřeby, reklamní podporu a podporu prodeje stejně jako uživatelsky příjemný informační a objednávací systém, který je k dispozici dvacet čtyři hodin denně přes internet.

Energetická a odborná fóra

Vysoce postavení experti z oblasti energie a klimatu se pravidelně scházejí k diskuzi a k výměně zkušeností na energetických a odborných fórech Viessmann Akademie. Od první akce v roce 2008 se jich dosud zúčastnilo 2.500 tržních partnerů – topenářů stejně jako projektantů, architektů, inženýrů. Tento fakt poukazuje na velkou potřebu týkající se věcných informací a objasnění politických a technologických souvislostí.

Na těchto akcích představují renomovaní experti z politiky, vědy a branže vytápěcí techniky své úhly pohledu, upozorňují na způsoby řešení a podílí se na rozhovorech a odpovědích v diskusních skupinách.

foren.jpg
ueberreichung_stiftungsurkunde.jpg

Nadace Viessmann Allendorf Stiftung: Vyznání k zodpovědnosti

Viessmann se hlásí ke své společenské a sociální zodpovědnosti. Následujíc tuto podnikovou zásadu se společnost angažuje ve vědě, umění, kultuře a sociální oblasti. Pro podporu projektů v Německu a na mezinárodní úrovni jsou ročně rozdány dary ve výši šestimístné sumy.

Aby tato rozmanitá angažovanost měla jednotný základ a aby byla zajištěna do budoucna její kontinuita, byla založena nadace „Viessmann Allendorf Stiftung“. V srpnu 2010 předal předseda vlády Dr. Walter Lübcke zakládací listinu Dr. Martinu Viessmannovi.

Vyznamenání

Ceny a vyznamenání udělené společnosti a jejím produktům.

Více informací

Certifikáty

Zde najdete kompletní informace ke všem certifikátům.

Info & Download
Start_Landebahn.jpg

Letiště Allendorf (Eder)

Letiště Allendorf (Eder) bylo postaveno v roce 1966 a v roce 2005 od základu zmodernizováno popřípadě rozšířeno a splňuje dnes veškeré požadavky, které jsou kladeny na moderní obchodní letiště. Mimo to slouží jako základna leteckého sportovního klubu Ederbergland, který ho využívá obzvláště pro práci s mládeží.