Vyžádat bezplatné poradenství

Jak na údržbu fotovoltaiky

Dozvědět se více informací

Kvalitní fotovoltaické panely se vyznačují dlouhou životností. Tu jim zajišťují především konstrukční řešení a materiály, které odolávají teplu, UV záření, stárnutí a odpuzují nečistoty a vlhkost. K dlouhé životnosti a vysoké účinnosti těchto zařízení kromě toho přispívají i samotní majitelé, a to jejich pravidelnou údržbou a kontrolou. Z čeho se skládá péče o fotovoltaické panely?

  Úměra mezi údržbou a výkonem

  Péče o  fotovoltaické  panely je v zásadě dvojité povahy. Jde o  servisní úkony, které by měli vykonávat specialisté (servisní technici), a  úkony spojené s udržováním zařízení v přiměřené čistotě. Čistění mohou vykonávat laici (vlastníci zařízení), ale i firmy, které se specializují na tento druh činnosti.  

  Při pravidelném čištění se navíc doporučuje opticky zkontrolovat, zda zařízení nevykazuje nějaké známky poruchy. Údržba a servis vedou k zajištění bezproblémové a efektivní provozovny zařízení. Už při znečištění (zaprášení) aktivní plochy fotovoltaických článků totiž můžeme počítat se snížením výkonu o 5 až 10 %.

  Některé zdroje dokonce uvádějí, že znečištění rozsáhlejšího charakteru může výkon snížit až o 15 %. Další ztráta výkonu (účinnosti) může přicházet s různými poruchami technického charakteru. A tam může účinnost klesnout dokonce i o 50 %.

  Znečištění solárních panelů

  Tak jako na všem ostatním v interiéru se i na panelech přirozeně usazují různé nečistoty, například  prachové nebo pylové částice, saze, případně mohou být  znečištěné od hmyzu nebo ptačím trusem. Množství usazenin může ovlivňovat jak  prostředí, v jakém se naše obydlí nachází  (blízkost polí, továren, parků apod.), tak i samotný sklon panelů.  

  Pokud člověk chce mít představu o tom, jak velmi asi mohou panely být znečištěné, stačí se podívat na vnější parapetní desku. Ta mu také napoví, v jakém prostředí bydlí – stačí ji čistit jednou za pár měsíců, nebo nestačí ani jednou týdně?

  Kromě znečištění se v zimě doporučuje  odstraňovat z fotovoltaických modulů sníh.

  Čištění fotovoltaických panelů

  Výrobci doporučují mýt panely minimálně  1 až 2krát ročně, hlavně v prašných oblastech. Na běžné znečištění postačí  čistá teplá voda a měkký hadřík  nebo houbička, na silnější znečištění je možné použít i výrobcem doporučovaný čisticí prostředek. Je možné je mýt obvyklými pomůckami na čištění skelných ploch a oken, ale stejně tak i tlakovou vodou (často využívanou hlavně specializovanými firmami).

  V současnosti se do popředí pozornosti dostávají i tzv.  nanotechnologie. Na trhu jsou přípravky na nano impregnaci skelných ploch, díky čemuž se na površích v mnohem menší míře usazují nečistoty a různé drobné částice. A pokud i dosednou na plochu, ošetřenou nano impregnací, déšť je poměrně úspěšně smyje z povrchu zařízení.

  Na našem trhu už několik let působí i firmy, které nabízejí profesionální čištění a impregnaci fotovoltaických článků. Ne každý výrobce však takovéto čištění doporučuje, proto je dobré být v tomto případě opatrný.

  Při čištění zařízení je vhodné si všímat,  zda panely nevykazují nějaké známky mechanického poškození. Pokud se nám cokoliv nezdá, je potřeba bezodkladně kontaktovat servisního pracovníka, který je schopný odborně posoudit případné vady.

  Zdroj: Viessmann.cz

  Servis solárních panelů

  K základům péče o panely patří kromě čištění i  preventivní prohlídka. Ačkoliv jsou  fotovoltaické panely  značně odolné vůči poškození (jejich odolnost se zkouší například vystřelováním ledové koule o průměru 2,5 cm), poškození fotovoltaických panelů nejsou až tak neobvyklé.

  Nejčastější příčinou jsou živelní pohromy jako mimořádně silné krupobití nebo úder blesku, proti čemuž je možné se dát pojistit. Co je ale potřeba vědět z uživatelského hlediska:  poškozené panely ztrácejí schopnost vyrábět elektrickou energii. Proto by pravidelný servis panelů měl být samozřejmostí pro každého vlastníka.

  Odborná  kontrola jednotlivých komponent  může odhalit různé poruchy vedoucí ke sníženému výkonu panelů nebo dysfunkci systému. Specializované firmy nabízejí i  diagnostiky různými měřícími přístroji. Kontrolované bývají například rozvaděče, měniče, přechodové odpory, identifikují se poškození panelů, jednoduše vše, co není možné rozpoznat jen vizuální prohlídkou zařízení.

  Zdroj: Viessmann.cz

  Vyplatí se věnovat čas údržbě fotovoltaických panelů?

  Určitě se již mnozí setkali s takovou situací, že jim pracovník v nějakém servisu řekl, že spotřebič nemá smysl dále opravovat a je už lepší koupit si nový. Do jaké míry je rentabilní servisovat nebo opravovat fotovoltaické panely?

  Není jednodušší nechat je běžet bez kontroly a bez údržby a jen v případě výpadku vyměnit? Ne. Protože někdy může jít vysloveně o banální poruchu, jejíž odstranění nemusí být vůbec nákladné, ale pro efektivní a dlouhodobé fungování  fotovoltaického systému  zásadní.

  Pokud ale alespoň preventivně nezkontrolujeme zařízení, nemůžeme vědět, v jakém je stavu. Preventivní prohlídky alespoň 1krát do roka a pravidelná údržba jsou  základním předpokladem, že vám zařízení bude fungovat bezproblémově a efektivně po celou výrobcem udávanou životnost produktu. To je v případě fotovoltaických panelů zhruba 25 až 30 let.

  Co je dobré si zapamatovat?

  • S přibývajícím znečištěním klesá účinnost fotovoltaického zařízení.
  • Doporučuje se pravidelné čištění a údržba panelů. U jednotlivých úkonů je třeba držet se doporučení výrobců a servisních návodů k zařízení.
  • Panely je třeba zkontrolovat i po silných větrných bouřkách a krupobití. Pokud uvidíme jakákoliv mechanická poškození, je třeba ihned kontaktovat servis a škodu hlásit pojišťovně.
  • V zimě je potřeba z panelů odstraňovat sníh.
  • Odborná servisní prohlídka by se měla konat alespoň jednou ročně, aby v případě poškození došlo k jejich urychlenému odstranění, a tím se zabezpečil efektivní a bezporuchový provoz zařízení.
  • Na servis je potřeba dbát obzvláště tehdy, pokud je definován jako povinný v záručních podmínkách k zařízení.
  Užitečné odkazy