Vyžádat bezplatné poradenství

Solární kolektory Viessmann Vitosol

K sortimentu výrobků

Využití sluneční energie pomocí Viessmann Vitosol

Využití sluneční energie – to umožňují solární kolektory Viessmann Vitosol. Používají se buď jen pro ohřev TV, nebo navíc jako záloha stávajících kotlů při zajišťování ústředního vytápění. Tímto způsobem lze spotřebovat až o 60 % méně energie na ohřev TV nebo snížit celkovou potřebu tepla až o 35 %, pokud se TV a topná voda ohřívají společně.

Při instalaci nového topného systému v rámci novostavby nebo modernizace je třeba se solárními kolektory Vitosol vždy počítat již ve fázi plánování. Tato investice se vyplatí nejen díky úsporám energie. Je také podporována veřejnými dotacemi. Navíc je velkým přínosem pro životní prostředí. Kolektory totiž přeměňují sluneční energii na teplo bez emisí oxidu uhličitého. Heslem je zde CO₂ neutrální vytápění.

Ploché a trubicové kolektory Vitosol

V zásadě existují dva typy solárních kolektorů – ploché a trubicové. Oba přeměňují sluneční energii na tepelnou pomocí absorbéru. Liší se však způsobem fungování v detailech. Například trubicové kolektory se skládají z trubic, které jim daly název. Absorbér je umístěn uvnitř trubice a je obklopen tepelně izolačním vakuem. Teplonosné médium trubkami přímo neproudí. Trubicové kolektory Viessmann totiž pracují na principu tepelných trubic. Teplonosná látka protéká výměníkem tepla, který se také nazývá hlavice. Procesní médium se odpařuje uvnitř tepelné trubky a předává teplo teplonosné látce prostřednictvím dvojitého trubkového výměníku Duotec. Tím je zaručen optimální přenos tepla. Naproti tomu absorbéry v plochém kolektoru jsou měděné nebo hliníkové plechy, které pohlcují sluneční paprsky. Trubky připojené k těmto absorbérům vedou kapalinu kolektorem.

Klíčové vlastnosti

Trubicové kolektory Vitosol

Trubicové kolektory Viessmann Vitosol obsahují vysoce selektivní absorbéry, které dosahují vysoké účinnosti. K tomu přispívá skutečnost, že absorbéry jsou umístěny uvnitř trubic. To je chrání před povětrnostními vlivy a znečištěním, což následně umožňuje trvale vysoké využití energie. Kromě toho jsou tepelné ztráty nízké díky mimořádně účinné tepelné izolaci vakua.

Instalace kolektorů Viessmann Vitosol je rychlá a jednoduchá. Dodávají se jako předem smontované moduly. Trubky lze otáčet, což výrazně usnadňuje výměnu jednotlivých trubek. Připojení se provádí pomocí vlnitých, nerezových násuvných spojů.

V nabídce společnosti Viessmann najdete následující kolektory:

Ploché kolektory Vitosol

Srdcem plochých kolektorů řady Vitosol je meandrový absorbér, který je umístěn pod stabilní a vysoce průhlednou krycí deskou ze speciálního skla. Vysoce kvalitní materiály zaručují trvale utěsněný a vysoce stabilní systém. S kolektory Vitosol 200-FM a Vitosol 100-FM lze snadno a rychle propojit až dvanáct solárních kolektorů. To je možné při instalaci nad střechu, integraci do střechy nebo instalaci na podpěry kolektorů.

V nabídce společnosti Viessmann najdete následující modely:

Kolektory jsou pouze jednou částí solárního termického systému. Kromě potrubí, výměníků tepla a čerpadel jsou pro efektivní solární zálohu při zajišťování vytápění a přípravy teplé vody klíčové zásobníky teplé vody. Pomocí zásobníku lze energii, která není aktuálně potřebná, dočasně skladovat pro pozdější použití. Společnost Viessmann nabízí pro tento účel speciální balíček výrobků: Vitosol 100-FM, typ SVKF – skládá se ze dvou plochých kolektorů Vitosol 100-FM a 250litrového zásobníku Vitocell.

Speciální vlastnost kolektorů Viessmann Vitosol: ThermProtect

Pro zajištění vysoké provozní spolehlivosti a dlouhé životnosti vyvinula společnost Viessmann systém ThermProtect – automatickou ochranu proti přehřátí. To znamená, že se kolektory vypnou při dosažení určité mezní teploty. K tomu dochází nezávisle na konfiguraci systému, nastavení regulace a instalační poloze kolektorů. Vzhledem k odlišným technickým požadavkům funguje ochrana proti přehřátí u plochých a trubkových kolektorů odlišně.

Například u kolektorů Vitosol 200-FM a 100-FM se krystalický absorpční povlak změní, jakmile je překročen teplotní limit. Při opětovném poklesu teplot se krystalická struktura vrátí do původního stavu. Tento proces je vratný a trvale dostupný.

U trubicových kolektorů naproti tomu princip tepelné trubice zajišťuje vypnutí v závislosti na teplotě. Sluneční energie odpařuje médium v tepelné trubici, které v kondenzátoru opět zkapalní. Vzniklá tepelná energie je předávána do systému. ThermProtect zde znamená, že při teplotě 120 °C již médium nemůže kondenzovat.

Sortiment kolektorů Vitosol

Užitečné odkazy