Vyžádat bezplatné poradenství

Často kladené dotazy týkající se partnerství společností Viessmann a Carrier

Odpovědi na nejčastější dotazy zákazníků a obchodních partnerů.

Oznámení partnerství mezi společnostmi Viessmann Climate Solutions a Carrier může u mnoha majitelů řešení Viessmann a partnerů vyvolat otázky ohledně pozadí partnerství či dopadů na jejich spolupráci. V této aktualitě jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Často kladené otázky pro naše zákazníky a partnery

Spojením společností Viessmann Climate Solutions a Carrier vytváříme jednu z předních světových společností v oblasti klimatických řešení.

Při tomto sloučení zůstane tradiční značka Viessmann zachována v nezměněné podobě.

Partneři a zákazníci společnosti Viessmann Climate Solutions budou významně těžit z výhod tohoto nového partnerství:

  1. Rozšíří se nabídka produktů: Integrovaná prémiová nabídka společnosti Viessmann Climate Solutions bude doplněna o elektro produkty a služby společnosti Carrier a jejích dílčích značek, např. o řešení pro chlazení a větrání, komerční tepelná čerpadla, tepelná čerpadla vzduch/vzduch, klimatizační jednotky, jakož i digitální služby a služby s přidanou hodnotou. Toto partnerství významně rozšíří sortiment produktů, které bude Viessmann Climate Solutions ve střednědobém a dlouhodobém horizontu nabízet.
  2.   Společnost Viessmann Climate Solutions získá lepší přístup k dodavatelům prostřednictvím globální sítě společnosti Carrier. To znamená, že ve střednědobém horizontu budeme moci našim partnerům a zákazníkům zajistit kratší dodací lhůty. Dodávky a instalaci produktů bude možno realizovat rychleji a čekací doby budou výrazně kratší. Vzhledem k tomu, že se výrazně zkrátí doba mezi výrobou a instalací, budeme moci také mnohem rychleji přispět k dekarbonizaci celého fondu budov.  

Partnerství se společností Carrier má za cíl významně podpořit transformaci v oblasti vytápění v Evropě i na celém světě, a to zejména díky zvýšení kapacity.

Sídlo společnosti Viessmann Climate Solutions zůstane v německém Allendorfu (Ederu). Výroba v  Německu zůstane rovněž zachována. Tepelná čerpadla pro Evropu se budou nadále vyrábět v Evropě. Současná výkonná rada a vedení společnosti Viessmann Climate Solutions v čele s generálním ředitelem Thomasem Heimem bude pokračovat v řízení podniku, čímž bude zajištěna kontinuita. Zároveň bude integrovaná prémiová nabídka společnosti Viessmann Climate Solutions dále doplněna o produkty a služby společnosti Carrier. Tím se výrazně rozšíří produktová nabídka.

V nejbližší době se nic nezmění: Kontaktní osoby pro naše montážní a obchodní partnery i zákazníky zůstanou stejné. Tito pracovníci budou našim partnerům a zákazníkům k dispozici i nadále v obvyklém počtu a se stejnou kvalitou poskytovaných služeb.  

Partnerství rovněž nemění platnost stávajících smluv ani nemá žádný vliv na stávající procesy dodávek. Již existující a částečně dodané objednávky budou nadále expedovány, přičemž nové objednávky lze zadávat jako obvykle.

Samozřejmě budeme i nadále plnit naše záruční sliby a zajišťovat dodávky náhradních dílů bez jakýchkoliv změn.

Navíc platí, že kontaktní osoby pro naše montážní a obchodní partnery zůstanou stejné – tito lidé budou našim partnerům k dispozici i nadále v obvyklém počtu a se stejnou kvalitou  poskytovaných služeb.

Partnerství se společností Carrier nemění platnost stávajících smluv, ani nemá žádný dopad na stávající procesy dodávek, záruky a servis. Zadané objednávky a částečně dodané objednávky budou i nadále odesílány jako obvykle a nové objednávky lze zadávat obvyklým způsobem.

Vývoz evropských tepelných čerpadel do USA se neplánuje. Tepelná čerpadla pro Evropu se vyrábějí v Evropě. Díky partnerství se společností Carrier budeme moci zvýšit kapacity ve výrobě tepelných čerpadel, a výrazně tak podpořit globální transformaci vytápění v Evropě i ve světě. Budeme moci vyrábět více a rychleji, a tím zajistit lepší a rychlejší dodávky.  

Nebude, právě naopak: Společnost Viessmann se bude mimo jiné mnohem více orientovat na řešení, produkty a služby související s ochranou klimatu a snižováním emisí oxidu uhličitého, jeho zachycováním, odstraňováním a optimalizací. Standard kvality našich prémiových produktů zůstane i nadále vysoký a platí, že společnost Carrier si za tímto slibem bude stát i nadále.

Transformaci světové energetiky lze úspěšně zvládnout pouze tehdy, pokud budou společnosti přemýšlet, jednat a spolupracovat na globální úrovni. Spojením sil se společností Carrier posouváme náš příspěvek k dekarbonizaci stavebnictví na vyšší úroveň, a to s větším významem a dosahem v globálním měřítku.    

Partnerství se společností Carrier má za cíl dosahovat lepších a rychlejších výsledků, zejména díky zvýšení výrobních kapacit v oblasti tepelných čerpadel, a tím výrazně urychlit transformaci vytápění v Evropě. Mezinárodní partnerství navíc povede k rozšíření portfolia řešení pro naše zákazníky.

Spojení Viessmann Climate Solutions SE s  Carrier Global Corporation nemá žádný vliv na předchozí závazky v  oblasti ochrany údajů v  příslušných prohlášeních o  ochraně údajů. Zejména nedojde k  žádnému převodu údajů potenciálních i  stávajících zákazníků a  uživatelů na budoucí spřízněné společnosti nebo na mateřskou společnost ve Spojených státech či jinde, rovněž v  Evropě – bez předchozích kontrol ochrany údajů a  splnění veškerých požadavků, které jsou zapotřebí k  tomuto právnímu úkonu. Opatření požadovaná k  tomuto právnímu úkonu zahrnují, v  závislosti na účelu a  příjemcích, příslušné smlouvy i  pro pouhou kontrolu  ze strany  / převod dat  mezi  / zpracování v  EU-US nebo třetích zemích a dále ve společnostech rezidentních v  EU, odpovídající splnění závazků týkajících se poskytování informací a  v  neposlední řadě splnění všech dalších práv subjektů údajů, podle ustanovení evropského zákonodárce.

Užitečné odkazy