Vyžádat bezplatné poradenství

  

Každý to zná. Pokud jde kolem kominík, je potřeba se chytit za knoflík, aby nám přinesl štěstí. Těžko říci, zda někomu opravdu štěstí přinesl, rozhodně však nelze považovat za šťastné, pokud jste k vašemu komínu nikdy žádného kominíka nepřivedli. Komín je totiž cestou odvodu škodlivých spalin, resp. zplodiny. Proto si zaslouží patřičnou pozornost. Pokud nebudete udržovat komín čistý, vystavujete se riziku požáru a zdravotním problémům.

Ve snaze zajistit si doma teplo se využívají různá topná zařízení. Pokud jste sáhli po  kotlích na tuhé  či  plynné palivo, pak bezpodmínečně počítejte nejen s teplem, ale i se spalováním paliva v kotli. Spalování s sebou nese tvorbu různých  škodlivých plynů a tzv. tuhých zbytků, které jsou natolik lehké, že mohou být přenášeny slabým vířením vzduchu. Jednoduše se jim říká saze. Saze musíte odvést ven z prostoru domu rychle a bezpečně. O bezpečnou přepravu sazí pečuje komín či komínové systémy navržené tak, aby dokázaly vytvořit podtlak na svém konci a odvést všechny nečistoty z domácnosti. Jinak řečeno, komín je kanál určený pro  nasávání vzduchu a odvod zplodin vzniklých při hoření  z topeniště do ovzduší a na jejich rozptýlení.

  

  Jak pracuje komín

  Jak jsme uvedli výše, veškerá podstata komína spočívá v čištění spalovacích prostor a odvodu škodlivin ven z domu. Princip fungování je v podstatě velmi jednoduchý. Vychází z fyzikálního jevu, kdy vertikálně orientovaným kanálem začne proudit vzduch, přičemž toto proudění je  dáno rozdílnými teplotami  (a tedy i hmotností vzduchu) na jednotlivých, opačných koncích kanálu. Teplý vzduch je lehčí než studený, což zajišťuje pohyb teplého vzduchu směrem nahoru. Proto horké spaliny s nižší hustotou než okolní vzduch stoupají komínem nahoru a namísto nich se nasává studenější čerstvý vzduch. Tlaku, který zajišťuje proudění vzduchu komínem, se říká  tah komína. Tento proces využívá vertikální komín. Existuje však i horizontální komín, kde je za tah komína odpovědný ventilátor zabudovaný v systému.

  Avšak ne všechny saze se dostanou z komína ven. Saze v procesu putování komínem, ať horizontálním, nebo vertikálním,  chladnou a usazují se na stěnách komína. Postupem času se nánosy na stěnách komína zvětšují, až mohou vést k závažným problémům, např. nechtěnému zapálení nánosů v prostoru komína, únikem uhlíku do obytných prostor, nebo k nedostatečnému průtoku sazí, což může vést až k odstavení kotle. Proto je třeba myslet na pravidelné čištění komína.

  Jak často čistit komín

  Nelze stanovit jednotný časový úsek pro komín pro tuhá paliva i ta plynná. V úvahu musíte vzít řadu faktorů, jakými jsou například  druh paliva, typ a stáří komína. Například u kotlů na tuhá paliva je důležité mít na zřeteli kvalitu paliva. Čím méně kvalitní palivo, tím vyšší produkce nečistot. To znamená, že vzniká více nečistot schopných zachytit se na stěnách a údržba komína na tuhá paliva musí být častější. Samozřejmě, bez ohledu na to, jaký máte kotel či komín, pokud při zapnutí kotle je cítit kouř, kotel ihned odstavte a zavolejte osobu, která zajistí vyčištění komína a komínového potrubí na odvod spalin.

  Podle Vyhlášky č. 34/2016 Sb., se stanoví lhůty pro kontroly a čištění komínů. Podívejte se na  vyhlášku o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

  Odborné čištění komína

  Komín čistíme ze tří základních míst, tj.  ze střechy a přes komínová dvířka  na patře a u paty komína. Používají se jednoduché nástroje, jakými jsou komínová štětka, kartáč (pro složitější usazeniny) či komínový strojek se sluníčkem. Čistota se obvykle kontroluje pomocí malého zrcadla. Mnozí berou čištění komínů do vlastních rukou, to se však nedoporučuje. Kontrolu, čištění a revizi komínů by měla provádět osoba, která má k tomu příslušné oprávnění. Kromě toho, že se vám dostane  odborné kontroly a vyčištění komínových průduchů, kouřovodů či kondenzátů spalin, budete mít v ruce potřebný  doklad od odborníka  pro případ, že by nastala škoda zapříčiněná špatně pracujícím komínem (například požár), kterou je třeba řešit přes pojišťovnu. Ta si od vás určitě vyžádá potvrzení o provedené odborné revizi. Pokud jste již dlouho neviděli kominíka, je ten správný čas pozvat si ho na střechu.

  Užitečné odkazy